Category: Spiritualitate

Timpul petrecut, în mod conştient, în viaţa materială, este perceput diferit faţă de cel perceput în călătoriile spiritului, în spaţiul atemporal

by „Dualitatea este prezentă oriunde în Univers. Acţiunea şi reacţiunea sunt legi universale, pe baza cărora se asigură menţinerea echilibrului într-un sistem. O cauză generează un efect. Întreaga existenţă se bazează pe acest ciclu...

Viaţa materială este proiecţia existenţei din Universul Invizibil. Şi noi suntem produsul a ceea ce există în lumea nevăzută

by „Ştiinţa a găsit elemente comune prezente în holografie şi existenţă. Dr K. Pribram a demonstrat că creierul are proprietatea hologramei. Orice informaţie ajunsă în creier este comunicată întregului, deci fiecare părticică a lui...

Cunoaşterea noastră cu adevărat o realizăm nu numai prin înţelegerea lumii materiale pe care ne-o descoperă lumina fizică, ci mai ales prin cunoaşterea de dincolo de materie, unde străluceşte lumina spirituală

by „”Cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte întreg Universul”, este scris pe frontispiciul templului de la Delphi. Cunoaşterea noastră cu adevărat o realizăm nu numai prin înţelegerea lumii materiale pe care ne-o descoperă...

Cu timpul, omenirea a descoperit diverse caracte­ristici ale timpului de aici, de pe Pământ, căci în existenţa din afara materiei, unde ajungem până la urmă cu toţii, timpul nu există, totul fiind etern

by „Stau gânditor în faţa vitrinei ca în faţa unei oglinzi semitransparente. Mă văd atât pe mine, cât şi ceea ce se găseşte dincolo de geamul vitrinei. Acolo, ascunsă, se află adunată întreaga inteligenţă...

Credibilitatea fenomenelor paranormale a fost mult mai mare pentru oamenii de rând decât pentru cei care au condus comunităţile ştiinţifice

by „Ştiinţa şi parapsihologia stau faţă în faţă privind printre gratii una către cealaltă. Cercetarea ştiinţifică „a pus la colţ” fenomenele paranormale, închizându-le după gratii. Dar gratiile despart două spaţii, două lumi care privesc...