Cazul colonelului SRI (rtg.) Vasile Zărnescu împotriva Institutului Elie Wiesel. Evreii sioniști de la Institutul Elie Wiesel îl vor la închisoare pe colonelul SRI (rtg.) Vasile Zărnescu, după ce acesta a publicat o carte negaționistă. Aceasta este o încălcare a libertății de exprimare!

Distribuie!by Acest articol este scris in apararea colonelului SRI (rtg.) Vasile Zarnescu, care este hartuit de catre institutiile de forta ale statului roman, dupa ce a publicat cartea “Holocaustul. Gogorita Diabolica”. Institutul Elie Wiesel a depus plangere penala pe numele colonelului Vasile Zarnescu pentru incalcarea legii 217/2015, cunoscuta si sub […]
Distribuie!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Acest articol este scris in apararea colonelului SRI (rtg.) Vasile Zarnescu, care este hartuit de catre institutiile de forta ale statului roman, dupa ce a publicat cartea “Holocaustul. Gogorita Diabolica”. Institutul Elie Wiesel a depus plangere penala pe numele colonelului Vasile Zarnescu pentru incalcarea legii 217/2015, cunoscuta si sub numele de “legea antilegionara”, o lege antidemocratica, totalitara, antiromaneasca, o lege care incalca articolul 30 din Constitutia Romaniei, articol care garanteaza libertatea de exprimare.

Sa le explici evreilor sionisti si comunisti de la Institutul Elie Wiesel importanta libertatii de exprimare este greu, ei nu vor intelege. In SUA, in Marea Britanie, in Spania dezbaterile despre holocaust sunt libere. Imaginati-va ca cineva ar veni si ar cere in SUA ca dezbaterile despre holocaust sa fie interzice! Ar reactiona nenumarati istorici, cercetatori, jurnalisti, deoarece o astfel de lege nu are nici o legatura cu democratia.


Ideea de a interzice prin lege dezbaterile despre holocaust este absurda, dat fiind faptul ca pe internet sunt publicate carti care neaga holocaustul, iar acele carti pot fi oricand accesate si studiate. Este absurd ca, astazi, in Era Informatiei, in Era Internetului sa interzici o dezbatere. Asa cum sunt libere dezbaterile despre crimele comunismului, libere trebuie sa fie si dezbaterile despre holocaust. Maine-poimaine se vor trezi unii care sa interzica dezbaterile despre asa-zisa “Incalzire Globala” sau sa ni se interzica sa mai vorbim despre conspiratii.

Evreii sionisti de la Institutul Elie Wiesel au dorit aceasta lege pentru a putea interzice valorile nationale ale Romaniei, dar si pentru a putea interzice nationalismul. Evreii sionisti sunt sustinatori ai globalizarii, ai Noului Comunism Global, care poarta denumirea de Noua Ordine Mondiala.


Legea 217/2015 trebuie abrogata!

“„Cazul Zărnescu” şi Legea 217/2015, trambulina „I.N.S.H.R.-E.W.” (1)

Pentru o interpretare corectă a textului care urmează şi pentru eliminarea unor eventuale confuzii, de la bun început supunem atenţiei cititorilor câteva extrase din prevederile Constituţiei României:
Articolul 1.
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
ARTICOLUL 29
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
ARTICOLUL 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată. (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Realitatea demonstreză că anticonstituţionala Lege 217/2015 a fost concepută, iar acum aplicată ca trambulină a capetelor de acuzare discreţionare ale „Institutului pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.) împotriva românilor. Directorul I.N.S.H.R.-E.W., Alexandru Florian, a depus o plângere penală prin care a reclamat pe colonelul (r) Vasile I. Zărnescu invocând prevederile Legii-fără-de-lege 217/2015 cu trimitere la subiectul-tabu „Holocaustul unic” al evreilor. In mod premeditat, din discuţie şi din cercetare se omit: holocaustul armenilor, africanilor, aborigenilor americani şi al românilor, ultimul, comis de evreii staliniști. Plângere penală a fost soluționată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 prin hotărârea neurmăririi penale (N.U.P.). Articolele incriminate şi citate de către Alexandru Florian, Directorul „I.N.S.H.R.-E.W.”, sunt:
1. Articolul „Iosif Toma Popescu denunță campania holocaustică contra României”, publicat de multe site-uri, printre care şi în revista „Națiunea”, adăugând în interiorul textului, trimiteri bibliografice necesare unei mai bune înțelegeri a pledoariei a lui Iosif Toma Popescu și o addenda, în care a expus concluzii bazate pe cercetările sale anterioare și ale altor autori;
2. „Falsitatea noţiunii « holocaustolog »”[1];
3. Introducerea la cartea lui Arthur Butz, The Hoax of the Twentieth Century[2].
Ultimele două articole citate şi anexate de Alexandru Florian în plângerea sa nu mai pot fi accesate pe AlterMedia (de unde au fost extrase – s.n.), pentru că portalul a fost închis de la 1 martie a.c., dar pot fi citite[3]Menționăm că aproape jumătate din cartea lui Artur Butz poate fi citită[4]Datorită implicării directe a domnului Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Dimitrie Bogdan Licu, există probabilitatea ca analiza de către instanţa de judecată a notelor scrise de colonelul (r) Vasile Zărnescu să fi fost influenţată, ceea ce ridică semne de întrebare asupra „obiectivităţii” deciziei de reluare a urmăririi penale. În continuare, publicăm respectivele note scrise depuse în 12 aprilie la registratura Judecătoriei Sectorului 2, în dosarul nr. 68822/300/2016″ de către domnul colonel (r) Vasile Zărnescu. „Cazul Zărnescu” constituie un atentat la libertatea de exprimare a cetăţenilor României, un precedent periculos, în conflict direct cu legea fundamentală a statului român, iar faptul că la data de 13 mai a.c., instanţa de judecată a Sectorului 2 Bucureşti a dispus reînceperea urmăririi penale nu exclude presupunerea unor presiuni. Lăsăm la latitudinea fiecăruia să analizeze şi să tragă concluziile.(Redacţia)

—————————————–

JUDECĂTORIA SECTORUI 2
Termen: 13 mai 2016
DOSAR nr. 6822/300/2016
Secția comună, Camera 108
NOTE SCRISE depuse de intimatul Vasile I. Zărnescu

Domnule Preşedinte, Subsemnatul Vasile I. Zărnescu, intimat în dosarul nr. 6822/300/2016, pe rol la Judecătoria Sectorului 2, cu termen pentru depunerea „Notelor scrise” la 13 mai 2016, prin prezenta vă solicit Respingerea Ordonanței nr. 171/C2/01.03.2016 emisă de numitul Dimitrie Bogdan Licu, Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de reîncepere a urmării penale deoarece este total neîntemeiată și, pe cale de consecință juridică, vă solicit Menţinerea Ordonanței de clasare nr. 4126/P/2014, din 08.01.2016, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, semnată de procurorii Adriana Pau și Ana Mureşan, întrucât este temeinică și legală.

În fapt:

A. Aspecte juridice de principiu.
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31 din 13 martie 2002 (O.U.G. nr. 31/2002) privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii este ilegală, ilegitimă, imorală, antiromânească și esențialmente anticonstituțională.
A1. Este ilegală deoarece a fost emisă în timpul sesiunii parlamentare, iar guvernul nu are voie să emită ordonanțe în acest timp, ci doar în intervalul vacanțelor parlamentare.
A2. Este ilegitimă deoarece nu a fost supusă aprobării Parlamentului, aflat în sesiune în acea vreme.
A3. Este imorală deoarece nu a existat nici o urgență de instabilitate politică, etnică, socială, religioasă etc. menită să justifice urgența emiterii ei.
A4. Este antiromânească deoarece compromite România prin faptul că induce în gândirea străinătății ideea că România ar fi o țară barbară, necivilizată, în care minoritățile cultice, etnice – îndeosebi jidanii – etc. ar fi vexate de români pentru concepțiile sau rasa lor și, de aceea, ar fi fost nevoie, de urgență, de această reglementare. În ce a constat urgența? În nimic. În acești 14 ani scurși de la emiterea ei, nu s-a întâmplat nimic din ceea ce „reglementa”. Prin aceasta O.U.G. nr. 31/2002 deteriorează imaginea României în lume și de aceea constituie un atentat la siguranța națională a țării.
A5. Este esențialmente anticonstituțională deoarece încalcă articolul nr. 30 din Constituția României privind libertatea cuvântului.
A6. În esență, O.U.G. nr. 31/2002, prin incriminarea unor fapte sociale inexistente, nu face decât să provoace apariția lor ca reacție de apărare a românilor față de acuzele neîntemeiate de „antisemitism”, de comiterea „holocaustului în România” etc. De aceea O.U.G. nr. 31/2002 și cele două legi de fățuire a ei constituie, realmente, un pericol public și trebuie abrogate de urgență, până nu apar, spontan sau organizat, respectivele reacții.

Domnului Preşedinte al Judecătoriei Sectorului 2 – Bucureşti

Obiectivul principal al O.U.G. nr. 31/2002 este promovarea pretinsului holocaust al jidanilor. Când a fost să se voteze în Parlament, senatorul liberal Mircea Ionescu-Quintus s-a opus obiectând că noțiunea „holocaust” nu are o definiție clară din punct de vedere semantic și juridic. Parlamentului i-au trebuit 4 (patru!) ani ca să „lămurească” această problemă și a emis Legea nr. 107/2006, dar și această lege a fost emisă pe „șest”, adică în baza articolului 75 din Constituție privind aprobarea tacită. În acești patru ani, O.U.G. nr. 31/2002 a fost aplicată ilegal și, astfel, s-a schimbat denumirea străzilor care purtau numele mareșalului Ion Antonescu și au fost demolate statuile sale, la presiunea expresă a organizațiilor jidănești, în primul rând a Federației Asociațiilor Comunităților Evreiești din România (F.A.C.E.R.), conduse, atunci, de Nicolae Cajal, iar acum de deputatul Aurel Vainer. Consider că promulgarea mizerabilei Ordonanțe de Urgență Guvernamentală nr. 31/2002 este o rușine, un anacronism și o insultă pentru sistemul normativ-juridic românesc, o palmă pe obrazul prea tolerantului popor român: „un popor ridicol și criminal de tolerant”, cum îl caracteriza marele istoric Nicolae Iorga, în 1910, tocmai pentru că accepta cu ușurință în invazia jidanilor. La emiterea O.U.G. nr. 31/2002, în calitatea mea de Director al Biroului de Presă și de Relații cu Publicul al Partidului Unității Națiunii Române (P.U.N.R.) am emis un Comunicat de presă în care am contestat respectiva ordonanță și am cerut, în numele P.U.N.R., organizarea unui referendum național pentru a respinge respectiva reglementare. Comunicatul a fost preluat, în rezumat, de câteva ziare, precum „Curentul”, „Gardianul” și „Independent”. Între timp, au fost numeroși publiciștii, oamenii politici, istoricii care au denunțat O.U.G. nr. 31/2002 și au cerut abrogarea ei și, implicit, a celor două legi care au fățuit-o și au întărit-o: Legea nr. 107/2006 și Legea nr. 217/2015. După promulgarea Legii nr. 217/2015, mulți publiciști, oameni de cultură i-au relevat caracterul pernicios. Am sintetizat această poziție a lor în studiul „Reacția bumerang a unor intelectuali români contra Legii nr. 217/2015″[5], precum și în anexa 1; cf. și Șerban Cionoff, „Miklos Horthy și regimul său intră sau nu sub incidența Legii 217/2015?”[6].

În august 2015, deputatul Bogdan Diaconu a propus un proiect de lege pentru abrogarea O.U.G. nr. 31/2002, iar conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie a publicat articolul „Dogma holocaustului și delictul negării sale”[7], în care condamnă în modul cel mai radical Legea nr. 217/2015[8]. Printre altele, Alexandru Amititeloaie scrie: „Din data de 30 iulie 2015, această lege a intrat în vigoare, devenind, prin modificările pe care le aduce O.U.G. 31/2002, un instrument juridic extrem de brutal împotriva libertății de exprimare, fiind vizate de această dată, într-o manieră și mai clară, temele considerate tabu în spațiul public. De la forma inițială a ordonanței și până la cea dobândită prin Legea 217 s-a parcurs un traseu de înăsprire, în mai multe etape, a conținutului ei, de nuanțare a textelor incriminatoare, de extindere a domeniului de aplicare și, ceea ce este foarte important, de accentuare a vinovăției statului român” (s.n., V.I.Z.)[9].

Un holocaustist consecvent, Petru Clej, se vaită de ineficiența aplicării O.U.G. nr. 31/2002: „Negarea Holocaustului și activități fasciste – 16 inculpați în 14 ani„. Dar recunoaște și el: „OUG 31/2002 a fost adoptată cu câteva luni înaintea deciziei NATO de primire a României ca membră a Pactului Nord Atlantic, actul juridic incriminând și cultul unor persoane condamnate pentru crime împotriva omenirii, cum ar fi de pildă Ion Antonescu”[10]. Recent, sociologul Mircea Stănescu a publicat articolul «Inculpările și condamnările pe baza „legii holocaustului”», în care analizează articolul lui Petru Clej și subliniază: «Articolul ne reamintește că „OUG 31/2002 a fost adoptată cu câteva luni înaintea deciziei NATO de primire a României ca membră a Pactului Nord Atlantic”, adică, pe scurt, că „legea holocaustului” a fost o condiție neoficială de aderare, plus sugestia că americanii se vor supăra pe noi dacă situația de fapt nu se va schimba[11]. Este de notorietate că premierul de atunci, Adrian Năstase, a emis O.U.G. nr. 31/2002 la presiunea senatorilor americani sioniști Christopher Smith, Alfonso d’Amato și Tom Lantos, și că a fost copiată după scelerata lege franceză Fabius-Gayssot[12].
– Va urma –
—————————————
[1] http://www.altermedia.info/romania/2013/04/28/falsitatea-notiunii-holocaustolog/
[2] „The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry” pe http://www.altermedia.info/romania/2014/02/11/inselatoria-secolului-xx-1/
[3] http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/05/01/falsitatea-notiunii-holocaustolog/ și http://www.nationalisti.ro/2014/03/colonel-r-vasile-zarnescu-sri-prezinta-inselatoria-secolului-xx/
[4] http://documents.tips/documents/inselatoria-secolului-xx-arthur-robert-butz.html.
[5] http://necenzuratmm.ro/dezvaluiri/46746-reactia-bumerang-negarea-holocaustului.html
[6] http://jurnalul.ro/editorial/miklos-horthy-si-regimul-sau-intra-sau-nu-sub-incidenta-legii-217-2015-694539.html
[7] cf. Lumea, nr. 1/2016, pag. 39-44.
[8] vezi coperta în anexa 9, pag. 56.
[9] vezi aici anexa 8 și pe: http://www.art-emis.ro/analize/3468-dogma-holocaustului-si-delictul-negarii-sale-1.html).
[10]cf. http://www.rfi.ro/societate-86399-negarea-holocaustului-si-activitati-fasciste-16-inculpati-14-ani și anexa 2.
[11] http://www.rostonline.ro/2016/05/inculparile-si-condamnarile-pe-baza-legii-holocaustului/ și în anexa 3.
[12] https://deveghepatriei.wordpress.com/2014/04/15/colonel-r-vasile-zarnescu-sri-holocaustul-gogorita-diabolica/

„Cazul Zărnescu” şi Legea 217/2015, trambulina „I.N.S.H.R.-E.W.” (2)

Pentru o interpretare corectă a textului care urmează şi pentru eliminarea unor eventuale confuzii, de la bun început supunem atenţiei cititorilor câteva extrase din prevederile Constituţiei României:
Articolul 1.
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
ARTICOLUL 29
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
ARTICOLUL 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată. (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Realitatea demonstreză că anticonstituţionala Lege 217/2015 a fost concepută, iar acum aplicată ca trambulină a capetelor de acuzare discreţionare ale „Institutului pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.) împotriva românilor. Directorul I.N.S.H.R.-E.W., Alexandru Florian, a depus o plângere penală prin care a reclamat pe colonelul (r) Vasile I. Zărnescu invocând prevederile Legii-fără-de-lege 217/2015 cu trimitere la subiectul-tabu „Holocaustul unic” al evreilor. In mod premeditat, din discuţie şi din cercetare se omit: holocaustul armenilor, africanilor, aborigenilor americani şi al românilor, ultimul, comis de evreii staliniști. Plângere penală a fost soluționată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 prin hotărârea neurmăririi penale (N.U.P.). Articolele incriminate şi citate de către Alexandru Florian, Directorul „I.N.S.H.R.-E.W.”, sunt:
1. Articolul „Iosif Toma Popescu denunță campania holocaustică contra României”, publicat de multe site-uri, printre care şi în revista „Națiunea”, adăugând în interiorul textului, trimiteri bibliografice necesare unei mai bune înțelegeri a pledoariei a lui Iosif Toma Popescu și o addenda, în care a expus concluzii bazate pe cercetările sale anterioare și ale altor autori;
2. „Falsitatea noţiunii « holocaustolog »”[1];
3. Introducerea la cartea lui Arthur Butz, The Hoax of the Twentieth Century[2].
Ultimele două articole citate şi anexate de Alexandru Florian în plângerea sa nu mai pot fi accesate pe AlterMedia (de unde au fost extrase – s.n.), pentru că portalul a fost închis de la 1 martie a.c., dar pot fi citite[3]. Menționăm că aproape jumătate din cartea lui Artur Butz poate fi citită[4]. Datorită implicării directe a domnului Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Dimitrie Bogdan Licu, există probabilitatea ca analiza de către instanţa de judecată a notelor scrise de colonelul (r) Vasile Zărnescu să fi fost influenţată, ceea ce ridică semne de întrebare asupra „obiectivităţii” deciziei de reluare a urmăririi penale. În continuare, publicăm respectivele note scrise depuse în 12 aprilie la registratura Judecătoriei Sectorului 2, în dosarul nr. 68822/300/2016″ de către domnul colonel (r) Vasile Zărnescu. „Cazul Zărnescu” constituie un atentat la libertatea de exprimare a cetăţenilor României, un precedent periculos, în conflict direct cu legea fundamentală a statului român, iar faptul că la data de 13 mai a.c., instanţa de judecată a Sectorului 2 Bucureşti a dispus reînceperea urmăririi penale nu exclude presupunerea unor presiuni. Lăsăm la latitudinea fiecăruia să analizeze şi să tragă concluziile.(Redacţia)

———————————————

B. Numitul Alexandru Florian este un escroc și un impostor atât ca persoană individuală, cât și ca director al așa-numitului „Institut Național pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.).
B1. Astfel, este escroc deoarece, deși este director al I.N.S.H.R.-E.W. și, deci, are un contract de muncă de 8 ore pe zi, 25 de zile pe lună, conform Codului Muncii nu mai poate lucra cu normă întreagă în alte instituții și să și ia bani pentru prestația sa, așa cum o face el. Într-adevăr, el mai activează la încă alte 5 (cinci!) universități și ia salarii grase de acolo, deși, pe de o parte, nu mai are nici timpul fizic necesar să le frecventeze și, pe de altă parte, nu are nici competența profesională să o facă, întrucât, prin studiile sale, el se specializase în predarea „socialismului științific”[13]. Astfel că jefuiește statul de 81.614 lei anual (cf. anexa 4), iar A.N.A.F. nu se sesizează din oficiu, deși acest fapt a fost dezvăluit de ziarul Cotidianul încă din 24 august 2015! Iar Parchetul General nici atât nu s-a sesizat din oficiu, fiindcă Dimitrie Bogdan Licu era ocupat să-și plagieze lucrarea de doctorat.

B2. Apoi, este impostor deoarece, deși la concursul pentru ocuparea postului de director al I.N.S.H.R.-E.W. s-a pus condiția ca pretendentul să aibă studii istorice, Alexandru FLORIAN nu le are, el fiind activist stalinist al P.C.R., dar a fost proțăpit de oculta jidănească pe această funcție (cf. Ion Coja, „Caut un ad-vocat care să mă susțină în justiție. Cauza: demiterea numitului Alexandru Florian din funcția de sculă mare la institutul Elie Wiesel”, 1 martie 2016[14]).
Onorată instanță!

B3. În plângerea sa, Alexandru FLORIAN scrie cu alineate, de exemplu:
«a) „[…] conceptul « holocaust » și cifra de « șase milioane » nu sunt «simple presupuneri», ci veritabile escrocherii intens propagate de jidani”[15]. Trebuie să precizez, din nou, că Alexandru Florian, cât este el de ticălos[16], , s-a dovedit a fi, în plus, și tupeist, conform tupeului nației sale descrise chiar de Norman Finkelstein, căci el a dat, în anexele sale, textul integral al Addendei mele (în treacăt fie zis, cuvântul Addenda nu este sinonim cu post scriptum, cum crede „doctorul” D. B. Licu), în care puteți citi, în alineatul anterior din articolul „Iosif Toma Popescu denunță campania holocaustică contra României”: „De altfel, scîrba de Hannah Arendt […] afirmă cu nonșalanță […]: «Astfel, numărul total al victimelor Soluției Finale este o simplă presupunere – între patru și șase milioane – și nu a fost niciodată confirmat, la fel și numărul total al victimelor din fiecare dintre țările implicate (Hannah Arendt, op. cit., pag. 5)»”[17], dar această notă bibliografică nu mai apare în revista Națiunea[18]. După cum vedeți, nu eu minimalizez, ci Hannah Arendt minimalizează, ba chiar ia în derâdere „holocaustul”. De ce impetuosul sionist Alexandru Florian și licheaua de serviciu Dimitrie Bogdan Licu, Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, nu o acuză și pe Hannah Arendt în baza art. 6 al O.U.G. nr. 31/2002 pentru „negarea Holocaustului”?!

B4. Mai mult. Hannah Arendt a avut și ea curajul să releve că între conducerea Germaniei naziste, conducerea sioniștilor din Germania și conducerea jidanilor din Palestina a existat o deplină colaborare, reglementată prin Înțelegerea de transfer – The Transfer Agreement (vedeți coperta cărții despre acest aranjament politic esențial în anexa 8) -, prin care jidanii din Germania (Das Jüden – adică, pe românește, jidanii) erau transferați în Palestina, luându-și averea mobilă cu ei[19].

B5. Și mai mult. Hannah Arendt demonstrează că liderii Youchuv (adică ai jidanilor stabiliți, deja, în Palestina până în 1939) veneau și tratau cu liderii naziști și cu liderii sioniști din Germania nu pentru salvarea tuturor jidanilor din Germania și din teritoriile cucerite de aceasta, ci voiau doar jidani tineri și, în genere, indivizi sănătoși, robuști, de preferință bogați și cât mai instruiți, eventual meseriași, ca să reprezinte un „material uman bun pentru a construi viitorul Eretz Israel”! Adică liderii Youchuv „nu erau interesați de operațiunile de salvare” a tuturor jidanilor din teritoriile europene ocupate de Germania și, de aceea, s-a ajuns „în situația în care majoritatea neselecționată a evreilor s-a văzut confruntată în mod inevitabil cu doi inamici – autoritățile naziste și autoritățile evreiești” (H. Arendt, op. cit., pag. 78-80, s.n., V.I.Z.). La fel dezvăluie și cealaltă denigratoare a României și apologetă holocaustistă cam tâmpițică fiindcă nu-și dă seama când își dă cu stângu-n-dreptul, Lucy Dawidowicz: „Emigration to Palestine too was tightly controlled. […] a Central Bureau for the Settlement of German Jews, which, to begin with, excludes anti-Zionists as applicants for certificates. Young people in goog health, with some training for agricultural work or manual trades, and persons with capital were the preferred candidates for aliya, in a process where the needs and interests of Palestine took precedence over the strategy of rescue”[20]. Adică: „Emigrarea spre Palestina era și ea strict controlată. […] un Birou central pentru colonizarea evreilor germani îi excludea, din start, de la autorizare pe antisioniști. Tinerii sănătoși, cu ceva pregătire ca agricultori sau meseriași, precum și posesorii de capital financiar erau candidații preferați într-un proces în care nevoile și interesele Palestinei erau prioritare față de strategia de salvare a evreilor”[21].

B6. Vedeți cine organiza selecția pentru emigrare și pentru trimiterea în lagărele de muncă? Liderii naziști în colaborare cu liderii jidani-așkenazi, adică sioniști: cine era sionist, „mumos” ca Bubico, forțos ca Tarzan, cu bani la teșcherea, cu meserie la mână, cu „rude la Ierusalim” – cum se zice – mergea în Palestina ca să întemeieze viitorul Eretz Israel „proorocit” în Vechiul Testament – Testament falsificat continuu în Antichitate de către leviți, care erau „învățătorii și făcătorii Legii”, cum sunt acum alde Alexandru Florian, Aurel Vainer, Radu Ioanid, Michael Shafir, Niels Schnecker, secondați de niște demagogi ca Crin Antonescu, George Scutaru etc., care au impus Legea nr. 217/2015, dar antisioniștii, săracii, bolnavii, slăbănogii, boschetarii, hoții, prostituatele, handicapații ș.a. – adică scursurile comunităților jidănești, unele cu tare genetice, provenite din căsătorii între rude foarte apropiate sau chiar incestuoase, ca să-și păstreze averea în familie – erau trimiși cu trenul sau în coloană, pe jos, în lagărele de muncă, unde munceau până se epuizau sau se îmbolnăveau mai tare și crăpau! Dar nu au crăpat toți, căci fiecare lagăr de muncă avea spitalul propriu: au existat supraviețuitori! Un mare istoric jidan, Nahum Goldman, relevă, în celebra sa carte „The Jewish Paradox”, că au scăpat 600.000 de jidani. Și că din lagărele de „exterminare” despre care latră de șase decenii apologeții „Holocaustului” au venit câteva mii de copii care se născuseră acolo, în lagăre! Adică nu a existat nici o „Soluție Finală” de exterminare a jidanilor pentru că erau jidani. Unde este aici holocaustul?! Nu e nicăieri: totul se făcea organizat, nemțește, dar sub auspiciile selecționerilor sioniști, adică a șefilor Judenratelor, care trimiteau „material uman bun” în Palestina, iar ciurucurile comunităților jidănești în lagăre, la muncă, să nu se vază că „poporul ales” are stârpituri, ci numai oameni superiori, dintre care să se selecteze viitorii deținători ai Premiului Nobel, ca Elie Wiesel! Și, culmea paradoxului, în ultimele decenii în Germania se fac demersuri pentru reabilitarea criminalului doctor jidan Josef Mengele, să fie declarat cel mai mare genetician german al secolului al XX-lea. Dar, dacă, între timp, Hannah Arendt a murit, de ce nu este acuzat, în special, Gabriel Liiceanu, directorul editurii „Humanitas”, fiindcă îi reeditează cartea „Eichman la ierusalim”, în care Hannah Arendt vorbește atât de urât de liderii sioniști, conducătorii Judenratelor, care se comportau ca niște „regi” din speța „satrap”?! Un exemplu de acest tip era „regele Chaim Rumkowsky, care, în ghetto-ul pe care-l conducea, din orașul Łodz, tipărea timbre și bancnote cu portretul lui pe ele”[22]. Impostorul Alexandru Florian se preface că nu există cărți scrise chiar de jidani-așkenazi, ca sionistele Hannah Arendt și Lucy Dawidowicz, care au denigrat copios România, și toți ceilalți jidani cinstiți enumerați de mine: Norman Finkelstein, Israel Shahak, Benjamin Freedman, Isaac Asimov, Noam Chomsky și alții, ca să nu mai amintesc de autori goyimi, ca Arthur Robert Butz, Don Heddesheimer, Jürgen Graf, David Irving, Ernst Zündel, Robert Faurisson, Paul Rassinier, Germar Rudolf și mulți alții -, în articolele care l-au ofuscat pe el, motiv pentru care Dimitrie Bogdan Licu îi ține isonul.

B7. De ce nu este acuzat de „minimalizarea, negarea” holocaustului și președintele Israelului, Shimon Peres, care, în timpul vizitei făcute în țara noastră în august 2010, „a mulțumit României pentru că a salvat 400.000 de evrei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial”[23] etc.)?! [24] vezi: În schimb, apologeții holocaustiști de la centrul care poartă numele escrocului internațional Simon Wiesenthal zic invers: „Centrul « Simon Wiesenthal » l-a criticat dur, vineri, pe președintele izraelian Shimon Peres, care a mulțumit public poporului român pentru salvarea a sute de mii de evrei în trecut, susținând că liderul izraelian ar fi trebuit, de fapt, să condamne statul român pentru celelalte zeci de mii de evrei care au murit în România în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează Associated Press”[25]. Adică holocaustiștii vorbesc la unison, indiferent de meridianul pe care se află.

Shimon Peres „a mulțumit în mod public României pentru că a ajutat aproximativ 400.000 de evrei români să emigreze în Israel, în vremea regimului comunist”, iar Alexandru Florian, Efraim Zuroff, Radu Ioanid & Co. ne acuză că am ucis 400.000 de jidani: în total 800.000 de jidani. Holocaustistul Paul Johnson, istoric-mercenar britanic, ne acuză, în cartea sa „O istorie a evreilor”, că „România a ucis, în Al Doilea Război Mondial, 750.000 de jidani, dintre cei 757.000 care existaseră înainte de 1939″. Câți jidani fuseseră în România înainte de 1939?! Probabil două milioane, dintre care circa un milion intraseră ilegal în țară, motiv pentru care premierul Octavian Goga se străduia să îi expulzeze. Câți jidani sunt acum în țară?! Cam tot două milioane și tot veniți pe „șest”! De ce mai vin dacă au fost holocaustați în România?! Despre toate acestea Alexandru Florian și ciracii săi nu vorbesc: fiindcă ar fi doar 7.000 de jidani și ar fi maltratați, discriminați, loviți cu pietre pe stradă, aici, în România ca, acum, în Palestina. Dar nu s-a adeverit nimic. În schimb, premierul Adrian Năstase dăduse Ordonanța de Urgență nr. 31/2002, deși nu era nici o urgență – de aceea ex-premierul Adrian Năstase merită să stea în pușcărie toată viața! Dar erau bani de umflat de la români de către jidani: circa 20 de miliarde de euroi, pentru cei 400.000 de jidani „uciși, uciși, uciși”, cum perora impostorul Elie Wiesel. Conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie atrage atenția: „Încă din 1993, la Ministerul Afacerilor Externe s-a depus o cerere de către unele organizații evreiești, pretinzându-se plata unei despăgubiri de 1,5 miliarde de dolari pentru Holocaust. Nu se știe dacă i s-a dat sau nu vreo rezolvare. Ceea ce se știe este că s-au intensificat continuu presiunile asupra guvernului, ajungându-se ca astăzi culpa României pentru holocaust să fie legiferată, iar orice alt punct de vedere să devină un delict. În acest timp, activele țării au ajuns în mâna străinilor”[25]. Dar după 1993 pretențiile au crescut la cele 20 de miliarde de euro, iar rezolvarea s-a făcut: guvernele postdecembriste plătesc în secret miliarde de euro ca „despăgubiri de holocaust”, deși statul Israel ar trebui să-i plătească României daune pentru elita conducătoare a României exterminată la Canal și în închisorile jidano-staliniste pentru enormele pagube materiale și umane produse de jidanii care au condus și conduc România între 1945-1965 și 1990-2016!
– Va urma –
—————————————
[1] http://www.altermedia.info/romania/2013/04/28/falsitatea-notiunii-holocaustolog/
[2] „The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry” pe http://www.altermedia.info/romania/2014/02/11/inselatoria-secolului-xx-1/
[3] http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/05/01/falsitatea-notiunii-holocaustolog/ și http://www.nationalisti.ro/2014/03/colonel-r-vasile-zarnescu-sri-prezinta-inselatoria-secolului-xx/
[4] http://documents.tips/documents/inselatoria-secolului-xx-arthur-robert-butz.html.
[13] http://www.cotidianul.ro/alexandru-florian-are-un-salariu-de-81614-ron-pe-an-de-la-guvernul-ponta-266933/
[14] http://ioncoja.ro/caut-un-ad-vocat-care-sa-ma-sustina-in-justitie-cauza-demiterea-numitului-alexandru-florian-din-functia-de-scula-mare-la-institutul-elie-wiesel/
[15] fila 18, pag. 1, dosar fond nr. 4126/P/2014.
[16]cf. http://ioncoja.ro/efectul-de-bumerang/ sau aici, în anexa nr. 1.
[17] aici, „op. cit.” înseamnă cartea individei, Eichman la Ierusalim, Banalitatea răului, ediția Humanitas, București 2005,
[18]cf. http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/02/27/iosif-toma-popescu-denunta-campania-holocaustica-contra-romaniei/
[19]cf. Hannah Arendt, op. cit., pag. 153)!
[20] Lucy Dawidowicz, The War against the Jews. 1933-1945. Bantam Books, New York, Toronto, London, Sydney, Auckland,1976, pag. 189-191.
[21] Lucy Dawidowicz, Războiul împotriva evreilor, Editura Hasefer, București, 1999, pag. 184.
[22] cf. H. Arendt, op. cit., pag. 146.
http://www.expunere.com/shimon-peres-presedintele-israel-romania-a-salvat-400-000-de-evrei-multumesc-poporului-roman.html; similar aici: http://www.rostonline.ro/2015/08/shimon-peres-presedintele-israel-romania-a-salvat-400-000-de-evrei-multumesc-poporului-roman/ şi portalul ziaristionline: „Să fie arestat!” http://www.ziaristionline.ro/2015/08/06/shimon-peres-romanii-au-salvat-vietile-a-400-000-de-evrei-sa-fie-arestat-video/
[24] http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7691004-centrul-wiesenthal-critica-shimon-peres-fiindca-multumit-romaniei-pentru-ajutorul-acordat-evreilor.htm
[25] cf. http://www.art-emis.ro/analize/3477-dogma-holocaustului-si-delictul-negarii-sale-2.html; vezi și aici pag. 49.

„Cazul Zărnescu” şi Legea 217/2015, trambulina „I.N.S.H.R.-E.W.” (3)

Pentru o interpretare corectă a textului care urmează şi pentru eliminarea unor eventuale confuzii, de la bun început supunem atenţiei cititorilor câteva extrase din prevederile Constituţiei României:
Articolul 1.
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
ARTICOLUL 29
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
ARTICOLUL 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Realitatea demonstreză că anticonstituţionala Lege 217/2015 a fost concepută, iar acum aplicată ca trambulină a capetelor de acuzare discreţionare ale „Institutului pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.) împotriva românilor. Directorul I.N.S.H.R.-E.W., Alexandru Florian, a depus o plângere penală prin care a reclamat pe colonelul (r) Vasile I. Zărnescu invocând prevederile Legii-fără-de-lege 217/2015 cu trimitere la subiectul-tabu „Holocaustul unic” al evreilor. In mod premeditat, din discuţie şi din cercetare se omit: holocaustul armenilor, africanilor, aborigenilor americani şi al românilor, ultimul, comis de evreii staliniști. Plângere penală a fost soluționată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 prin hotărârea neurmăririi penale (N.U.P.). Articolele incriminate şi citate de către Alexandru Florian, Directorul „I.N.S.H.R.-E.W.”, sunt:
1. Articolul „Iosif Toma Popescu denunță campania holocaustică contra României”, publicat de multe site-uri, printre care şi în revista „Națiunea”, adăugând în interiorul textului, trimiteri bibliografice necesare unei mai bune înțelegeri a pledoariei a lui Iosif Toma Popescu și o addenda, în care a expus concluzii bazate pe cercetările sale anterioare și ale altor autori;

2. „Falsitatea noţiunii « holocaustolog »”[1];
3. Introducerea la cartea lui Arthur Butz, The Hoax of the Twentieth Century[2].
Ultimele două articole citate şi anexate de Alexandru Florian în plângerea sa nu mai pot fi accesate pe AlterMedia (de unde au fost extrase – s.n.), pentru că portalul a fost închis de la 1 martie a.c., dar pot fi citite[3]. Menționăm că aproape jumătate din cartea lui Artur Butz poate fi citită[4]Datorită implicării directe a domnului Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Dimitrie Bogdan Licu, există probabilitatea ca analiza de către instanţa de judecată a notelor scrise de colonelul (r) Vasile Zărnescu să fi fost influenţată, ceea ce ridică semne de întrebare asupra „obiectivităţii” deciziei de reluare a urmăririi penale. În continuare, publicăm respectivele note scrise depuse în 12 aprilie la registratura Judecătoriei Sectorului 2, în dosarul nr. 68822/300/2016″ de către domnul colonel (r) Vasile Zărnescu. „Cazul Zărnescu” constituie un atentat la libertatea de exprimare a cetăţenilor României, un precedent periculos, în conflict direct cu legea fundamentală a statului român, iar faptul că la data de 13 mai a.c., instanţa de judecată a Sectorului 2 Bucureşti a dispus reînceperea urmăririi penale nu exclude presupunerea unor presiuni. Lăsăm la latitudinea fiecăruia să analizeze şi să tragă concluziile.(Redacţia)

———————————————–

B8. Alexandru Florian și ciracii săi trebuie să publice lista celor 400.000 de jidani „uciși de « fasciștii » germani, români și maghiari” – din cadrul celor 6.000.000 de jidani uciși, dar care nu fuseseră șase milioane – căci numărul ăsta „este o simplă presupunere”, cum scrie Hannah Arendt -, ci câteva sute de mii, și care nu fuseseră uciși decât câțiva, ceilalți muriseră de „moarte bună”. Abia apoi, să pretindă „bani de holocaust”. Altfel, cum am spus în articolele mele invocate de el, precum și în altele, trebuie să dea banii înapoi, fiindcă, în realitate, au comis și comit un fals intelectual, uz de fals și înșelătorie în formă continuată, ceea ce constituie o escrocherie, adică o faptă penală foarte gravă și care trebuie pedepsită exemplar. Falsitatea integrală a propagandei holocaustice este demonstrată inclusiv de alegerea termenului – holocaust – care este termen grecesc și, deci, jidanii nici nu aveau un termen propriu care să definească situația pe care o clamau ca fiind a lor proprie și exclusiv a lor: „Holocaustul unic”! Norman Finkelstein, jidan cu părinți supraviețuitori ai lagărelor de concentrare, în faimoasa lui carte „Industria Holocaustului”, chiar îi ia în bășcălie pe jidanii holocaustiști spunând că „tot ce aparține jidanilor este unic: holocaustul, suferințele, istoria etc.”. Abia când s-au dumirit de prostia pe care o făcuseră timp de circa 170 de ani de propagandă holocaustistă au apelat la alt cuvânt: nu este holocaust, ci este „shoah”, fiindcă ar fi mai „ebraic”. Dar nu a existat o limbă numită „ebraică”, nu a existat un popor numit „ebreu”!

B9. Alexandru Florian se împiedică, în plângerea sa, și de faptul că eu folosesc cuvântul „jidan”, deși arătasem, în introducerea la episodul 1 din cartea lui Arthur Butz „Înşelătoria secolului XX” (prezentat de el ca anexa 3 în plângerea sa), că „este forma fonetică, istorică, științifică provenită din germanicul „Das Jüden”[26]. și trebuia să se fi lămurit. De fapt, el este lămurit de mult timp, dar asta este „educația” sa talmudistă, funciar fariseică, ipocrită și cu tupeu de falsificator, moștenită de la leviți. Alexandru Florian și ai lui s-au răstit și la Academia Română fiindcă nu a scos cuvântul „jidan” din dicționar, așa cum fusese scos în epoca stalinistă, dintre anii 1945-1970. Acum vrea să reinstaureze acea etapă și se servește de O.U.G. nr. 31/2002 ca de o lance pentru a o realiza, ordonanță impusă, cum am arăta, de câțiva senatori jidani din S.U.A. Academia Română a menținut cuvântul în dicționar, dar, la presiunea teroristă a acestor jidani nemernici, a adăugat precizarea că „este nerecomandabil, fiind peiorativ”. Nu este deloc peiorativ, ci este istoric, științific și singurul care trebuie folosit. Dar această precizare a Academiei Române este doar o recomandare, nu o directivă cu putere de lege. O.U.G. nr. 31/2002 nu îmi interzice să nu folosesc noțiunea „jidan”, dar tradiția, cultura, limba română și pregătirea mea profesională mă obligă să utilizez exclusiv cuvântul „jidan” și nu „evreu”, cum vor Alexandru Florian & Co. deoarece cuvântul „evreu” trebuie scos din uz, fiindcă este neștiințific, incorect și nu indică nici o entitate cu această denominație.

În toată Europa și, de aici, mai departe, în toate limbile se folosește cuvântul „jidan” – evident, în forma fonetică și grafică adoptată de fiecare popor: jew/jews în engleză, juif/juifs în franceză, judío/judíos în spaniolă și portugheză, giudeo/giudei în italiană, Die Jude/Das Jüden în germană și jidan/jidani în română; jid în maghiară, jidov în rusă. Toate aceste forme provin din forma latină, inițială: judaeus/judaei; cele mai apropiate fonetic și grafic de originalul latinesc sunt forma din limba germană și din limba română, care derivă, în mod evident, din cea germană. Este esențial de menționat un fapt care nu a putut fi ascuns nici de mincinoasa Lucy Dawidowicz: în Polonia și în Slovacia se folosește cuvântul Źydowski/Źydowska, pronunțat „jidovschi/jidovsca (cf. Lucy Dawidowicz, The War against the Jews. 1933-1945, pag. 315; idem, Războiul împotriva evreilor, pag. 287); și jidanii de acolo nu se mai supără că sunt jidăniți și chiar se autojidănesc. În literatura holocaustică și anti-holocaustică cuvintele hébreu/hébreux (în franceză) și hebrew/hebrews (în engleză) aproape că nu există, așa de rar apar; în limba germană nu există nici un cuvânt care să fie echivalentul, cât de cât, al cuvântului hebrew/hebrews din engleză. Așadar, în toată lumea se folosește cuvântul „jidan” – în formele lingvistice autohtone -, dar numai în România suntem obligați de oculta jidănească să folosim cuvântul neutilizat de nimeni alții „evreu”. De aceea am recomandat tuturor redactorilor să elimine cuvântul „evreu” și să-l folosească exclusiv pe cel de „jidan”. Dar le este frică! Acesta este efectul terorismului psihologic exercitat de jidani prin O.U.G. nr. 21/2002! Am ajuns ca în Țara Românească să nu mai putem folosi limba română fiindcă îi deranjăm pe jidanii-așkenazi[27].

B10. Etimologic, cuvântul „holocaust” provine, cum am spus, din grecescul holos („întreg”, „tot”) asociat cu kaeiein („a arde”), desemnând, la origine, jertfa adusă zeilor sau divinității, care consta în arderea în întregime, pe altar, a animalelor sacrificate – ritual păgân existent nu numai la vechii iudei, ci și la greci și la alte popoare antice. Termenul de „holocaust” folosit acum ca o nouă religie sionistă-ateistă de jidani este, deci, un cuvânt împrumutat. Și este împrumutat fiindcă jidanii-așkenazi vorbesc și acum limba idiș, a strămoșilor lor, (k)hazarii, și nu aveau, la 1869 și după, un termen propriu, în limba idiș (yiddish), pentru a defini acest fenomen și anume „holocaustul prezis”, despre care a scris Don Heddesheimer, în cartea citată mai jos. Acest împrumut atestă, o dată în plus, că propaganda holocaustică este o veritabilă escrocherie. Fiindcă termenul de „holocaust” a fost compromis, în ultimele decenii, de cercetările științifice întreprinse de mișcarea „revizionistă”, acum jidanii vor să elimine, treptat, acest termen și să-l înlocuiască, discret, cu termenul „shoah”, fiindcă termenul șoah ar fi un cuvânt „ebraic”. Deci, nu a fost „holocaust”, ci a fost shoah. Păi, dacă nu a fost holocaust, ci șoah, înseamnă că au mințit și trebuie să dea banii înapoi! De aceea, așa cum am mai scris și în articolele invocate de Alexandru Florian în plângerea sa, în acest caz trebuie să dea înapoi „banii de holocaust”, fiindcă, evident, a fost o escrocherie: dacă după 150 de ani de propagandă holocaustistă s-au trezit că nu a fost „Holocaust”, ci a fost „Șoah”, înseamnă că nu a fost „Holocaust”: Quod erat demonstrandum!

B11. Mai precizez că în proporție de 95 la sută jidanii care există în lume sunt jidani-așkenazi, proveniți din (k)hazari, iar restul de 5% sunt jidani-sefarzi: adică, în cvasitotalitatea lor, jidanii-așkenazi nu sunt semiți, nu se trag din biblicul Sem, ci sunt de neam turco-mongol, căci provin din poporul (k)hazar, care a adoptat, la comanda regelui lor, unul Bulan, cultul talmudic (iudaic). Jidanii-așkenazi-hazari sunt impostori care nu au nici o legătură genetică, de sânge, cu iudeii biblici, care se trag din Iuda – unul dintre cei 12 fii ai lui Iacob, redenumit Israel de către Iehova. De aceea așkenazii vor să se dea drept „iudei”. Încă savantul jidan-așkenaz Arthur Koestler a atras atenția că folosirea cuvântului „semit” aplicat jidanilor-kazari este un nonsens! Jidanii-sefarzi, cu ponderea lor insignifiantă de 5 la sută, nu mai au nici o importanță politică și socială nici în Israel, darămite în alte părți ale lumii. Practic, jidanii-așkenazi-kazari au cucerit Palestina, actualul Israel (fără Fâșia Gaza și Teritoriile din Est). De aceea David Ben-Gurion și Mossadul începuseră să îi elimine pe jidanii-sefarzi, ca să nu mai existe dovada că jidanii-așkenazi-kazari nu sunt adevărații jidani „biblici”, adică iudeii descendenți din Iuda[28]. De aceea jidanii-sefarzi sunt și acum persecutați de jidanii-așkenazi-hazari și de autoritățile statului Israel. Așadar, jidanii-așkenazi-(k)hazari nu au cum să fie „poporul ales”, fiindcă nu se trag din triburile „biblice”, din Sem, din Levi, Benjamin și Iuda: jidanii-așkenazi-khazari sunt doar niște impostori ai istoriei deoarece și-au apropriat cultul talmudic, fost iudaic! Ca atare, însuși numele statului Israel este incorect, ilegitim: trebuie să se numească Judenistan, pe românește Jidania!

B12. Toate exemplificările lui Alexandru Florian, jidan-așkenaz-khazar, din plângerea sa sunt pe același calapod: false, neîntemeiate, tendențioase, trunchiate și, evident, rău-intenționate; de aceea nu le mai reiau, fiindcă sunt la dosar. Intenția lui și a suporterilor săi este că vrea să rescrie Istoria Românilor[29] dar și să rescrie istoria literaturii române, vrea să ne interzică portul popular, să ne interzică limba română autentică și colindele, să nu tipărim monede-efigii cu patriarhii noștri; o să ajungă să ne impună și să mâncăm „kusher”! De aceea nu vrea să se împiedice de autori ca subsemnatul, care aduc adevărul la cunoștința românilor pentru a nu se mai lăsa buzunăriți de către jidanii holocaustiști hrăpăreți, prin O.U.G. nr. 31/2002 (actualizată ca legea 217/2015).

B13. Reacția „revizionistă”, numită incorect și insultător de jidani cu termenul „negaționistă”, a apărut ca reacție de apărare a goiym-ilor încă din 1946. Goiym-i înseamnă „ceilalți”, ne-jidanii, care în Talmud sunt caracterizați ca „animale” bune de povară și chiar de ucis de către jidani, care se consideră „poporul ales”. De atunci s-au publicat sute de cărți și mii de articole contra propagandei holocaustice, demonstrându-se că întreaga propagandă a avut exclusiv un scop mercantil: de a strânge bani pentru a-i ajuta pe cei „șase milioane de jidanii înfometați, persecutați, schingiuiți și care, în final, vor fi uciși”, escrocând sentimentele de milă, de compasiune ale oamenilor după același model ca al țiganilor care-și trimit copiii la cerșit, uneori chiar mutilându-i. Din 1869 – de când a fost semnalată prima apariție în presa jidanilor din S.U.A. a sintagmei „șase milioane de jidani” – și din 1899 – de când a fost semnalată prima apariție în presa jidănească din S.U.A. a cuvântului „holocaust” – până în ianuarie 1945, aceasta a fost premisa propagandei holocaustice: că „6.000.000 de jidani vor fi înfometați, persecutați, batjocoriți, schingiuiți și, în final, vor fi uciși”.

În ediția din 1902 a faimoasei Enciclopedii Britanice figura un articol care pretindea că „din 1890, Rusia și România au un plan de exterminare a 6.000.000 de jidani” (!); articolul s-a menținut și în anii următori; înainte, în timpul și după Primul Război Mondial s-au dus campanii furibunde de strângere de fonduri pentru salvarea jidanilor europeni, maltratați, chipurile, de autoritățile din Rusia, România, Muntenegru etc. Ofițerii și diplomații trimiși de S.U.A. în aceste zone au infirmat asemenea alegații. Despre această situație scrie Don Heddesheimer în cartea sa celebră „The First Holocaust: Jewish Fund Raising Campagns with Holocaust During and After World War I”, cu mai multe ediţii[30]. Acribia ştiinţifică a unor cercetători dedicaţi adevărului a produs şi lucrarea „140 Occurrences Of The Word Holocaust & The Number 6,000,000 Before The Nuremberg Trials Began – 140 de apariţii ale cuvîntului Holocaust şi ale numărului 6.000.000 înainte ca Procesul de la Nürnberg să înceapă”[31]. Dar, începând din ianuarie 1945, deși nu se încheiase Al Doilea Război Mondial, deşi nu se făcuse nici o statistică a morților din lagăre – și nici nu avea să se facă vreodată, de aceea Hannah Arendt scria îndreptățită că cele „6.000.000 de jidani sunt simple presupuneri!” -, au schimbat timpul verbal și au zis: „6.000.000 de jidani au fost uciși de Germania și aliații săi” și au cerut despăgubiri de holocaust; inclusiv de la România, ca aliată a Germaniei.

B14. Aceasta este, în esență, schema perfidei propagande holocaustice, pe care am descoperit-o în cercetarea mea, ca noutate pe plan mondial, și de aceea i-am înfuriat la culme de apologeții holocaustului, fiindcă le-am demascat escrocheria: atât înainte de 1945, când au pretins că strâng bani pentru a-i salva pe amărâții de jidani, cât și după 1945, când au pretins că strâng bani pentru a le alina suferințele „supraviețuitorilor holocaustului și ale moștenitorilor lor – fii, nepoți, rude colaterale, căci și aceștia suferă, și acum, pentru suferințele îndurate, atunci, de bunicii lor” -, totuși nu le-au dat nici un ban acestor eventuali năpăstuiți de soartă din diverse motive – în nici un caz rasiale, rasiste, cultice etc. -, ci au dirijat toate imensele sume strânse exclusiv pentru a se întări organizațiile sioniste, pentru a se cumpăra pământ în Palestina și, nu în ultimul rând, pentru a-și dezvolta armata și un serviciu de spionaj – după modelul lui Ghedeon din Vechiul Testament – în vederea instituirii unui stat, conform doctrinei sioniste și a promisiunii din Declarația Balfour[32]. Doctrina sionistă a fost respinsă, de la început, de cvasitotalitatea rabinilor – adică a fost acceptată doar de o infimă minoritate de rabini capacitați de teoria sionistă. Această respingere a „statului Israel și a Sionismului” o manifestă virulent și acum jidanii-sefarzi din organizația Neturei Karta[33]. Unul dintre acești rabini antisioniști a fost Moshe Menuhin, care, în cartea sa The Decadence of Judaism in our time[34], îi descrie pe conducătorii Israelului ca „barbari tribali, primitivi, criminali” (cf. op. cit., pag. 491), care „aplică în Palestina politica napalmului”; aproape tot tirajul a fost cumpărat de jidanii-așkenazi din S.U.A. și distrus

B15. Sionismul a fost declarat de către O.N.U. ca fiind ideologie rasistă și eminamente teroristă, întrucât susține dogma „poporului ales” de Iehova să conducă celelalte popoare: să le „conducă”, adică să le supună, să le asuprească, să le facă slugi, să le ia averile, bogățiile – la nevoie să le ucidă. De aceea Israelul este considerat ca fiind primul stat terorist din Istorie. Alexandru Florian, Aurel Vainer, Marco Maximilian Katz, Radu Ioanid și ceilalți apologeți ai holocash-ului profită de faptul că poporul român nu cunoaște nimic din literatura zisă revizionistă și, de aceea, opinia publică românească nu a avut o reacție de respingere categorică a propagandei holocaustice și a emiterii O.U.G. nr. 31/2002, cu legile sale conexe, și, în plus, nici nu cunoaște că guvernele postdecembriste au acceptat să plătească pretinsele „despăgubiri de holocaust”. Până acum s-au plătit, conform unor informații, circa două miliarde de euro, din cele 20 de miliarde pretinse pentru cele 400.000 de jidani care ar fi fost uciși, după cum scrie pe menora de la sinagoga Coral din București; aceste două miliarde de euro erau suficiente pentru plata salariilor și pensiilor tăiate de guvernul Boc.

B16. Articolele mele invocate și trunchiate, răstălmăcite tendențios de numitul Alexandru Florian, directorul institutului „elie wiesel”, sunt studii premergătoare realizării cercetării extinse, intitulate „Holocaustul – gogoriţa diabolică Extorcarea de „bani de holocaust”, apărută în prima ediție în 2014 și care, până în 4 aprilie 2016, era accesibilă[35]. În această carte eu nu neg holocaustul – căci nu poți nega ceva ce nu a existat -, ci am studiat propaganda holocaustică și afirm că această propagandă, începută în 1869 și continuată și acum, este, într-adevăr, cea mai mare escrocherie din toate timpurile. Între timp, concluziile mele, expuse în ediția din 2014 a cărții, au fost confirmate și de Gerhard Menuhin, nepotul rabinului Moshe Menuhin, în cartea sa „Tell the Truth and same”[36]. – carte pe care „doctorul” Dimitrie Bogdan Licu nu o cunoaște și pe care impostorul Alexandru Florian se preface că nu o cunoaște.

– Va urma –
—————————————
[1] http://www.altermedia.info/romania/2013/04/28/falsitatea-notiunii-holocaustolog/
[2] „The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry” pe http://www.altermedia.info/romania/2014/02/11/inselatoria-secolului-xx-1/
[3 ]http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/05/01/falsitatea-notiunii-holocaustolog/ și http://www.nationalisti.ro/2014/03/colonel-r-vasile-zarnescu-sri-prezinta-inselatoria-secolului-xx/
[4] http://documents.tips/documents/inselatoria-secolului-xx-arthur-robert-butz.html.
[26] fila 28, dosar 4126/P/2014)
[27] Vedeți, pe larg, aici în anexa 5, articolul meu „Cuvântul « jidani »: concept geopolitic şi istoric” sau pe:http://www.justitiarul.ro/cuvantul-jidani-concept-geopolitic-si-istoric/; https://reflectorargesean.wordpress.com/2015/08/08/cuvantul-jidani-concept-geopolitic-si-istoric/http://www.ziarulnatiunea.ro/2015/08/17/un-punct-de-vedere-a-fi-sau-a-nu-fi-peiorativ/.
[28]vezi „Ben gurion Scandal’s. How The Hagana hand The Mossad Eliminated Jews” aici http://www.amazon.com/Ben-Gurions-Scandals-Haganah-Mossad-Eliminated/dp/1893302407 și aici coperta, în pag. 54.
[29] http://www.rostonline.ro/2015/08/alexandru-florian-recunoaste-ca-vrea-sa-rescrie-istoria-romanilor/;
[30] vezi http://zioncrimefactory.com/wp-content/uploads/2011/09/The-First-Holocaust.pdf
31] http://balder.org/judea/Six-Million-140-Occurrences-Of-The-Word-Holocaust-And-The-Number-6,000,000-Before-The-Nuremberg-Trials-Began.php
[32] Gordon Thomas, Istoria secretă a Mossad-ului. Spionii lui Ghedeon. Editura Allfa, București, 2003, pag. 28.
[32] Gordon Thomas, Istoria secretă a Mossad-ului. Spionii lui Ghedeon. Editura Allfa, București, 2003, pag. 28.
[33] www.netureikarta.org
[34] http://www.amazon.com/The-Decadence-Judaism-Time-Parts/dp/B000PFF3NY),
[35] http://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/606-601-061-1/Vasile-I-Zarnescu__Holocaustul-Gogorita-diabolica.html
[36] http://www.amazon.com/Tell-Truth-Shame-Devil-2015/dp/193778729X

„Cazul Zărnescu” şi Legea 217/2015, trambulina „I.N.S.H.R.-E.W.” (4)

Pentru o interpretare corectă a textului care urmează şi pentru eliminarea unor eventuale confuzii, de la bun început supunem atenţiei cititorilor câteva extrase din prevederile Constituţiei României:
Articolul 1.
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
ARTICOLUL 29
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
ARTICOLUL 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată. (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Realitatea demonstreză că anticonstituţionala Lege 217/2015 a fost concepută, iar acum aplicată ca trambulină a capetelor de acuzare discreţionare ale „Institutului pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.) împotriva românilor. Directorul I.N.S.H.R.-E.W., Alexandru Florian, a depus o plângere penală prin care a reclamat pe colonelul (r) Vasile I. Zărnescu invocând prevederile Legii-fără-de-lege 217/2015 cu trimitere la subiectul-tabu „Holocaustul unic” al evreilor. In mod premeditat, din discuţie şi din cercetare se omit: holocaustul armenilor, africanilor, aborigenilor americani şi al românilor, ultimul, comis de evreii staliniști. Plângere penală a fost soluționată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 prin hotărârea neurmăririi penale (N.U.P.). Articolele incriminate şi citate de către Alexandru Florian, Directorul „I.N.S.H.R.-E.W.”, sunt:
1. Articolul „Iosif Toma Popescu denunță campania holocaustică contra României”, publicat de multe site-uri, printre care şi în revista „Națiunea”, adăugând în interiorul textului, trimiteri bibliografice necesare unei mai bune înțelegeri a pledoariei a lui Iosif Toma Popescu și o addenda, în care a expus concluzii bazate pe cercetările sale anterioare și ale altor autori;
2. „Falsitatea noţiunii « holocaustolog »”[1];
3. Introducerea la cartea lui Arthur Butz, The Hoax of the Twentieth Century[2].
Ultimele două articole citate şi anexate de Alexandru Florian în plângerea sa nu mai pot fi accesate pe AlterMedia (de unde au fost extrase – s.n.), pentru că portalul a fost închis de la 1 martie a.c., dar pot fi citite[3]Menționăm că aproape jumătate din cartea lui Artur Butz poate fi citită[4]. Datorită implicării directe a domnului Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Dimitrie Bogdan Licu, există probabilitatea ca analiza de către instanţa de judecată a notelor scrise de colonelul (r) Vasile Zărnescu să fi fost influenţată, ceea ce ridică semne de întrebare asupra „obiectivităţii” deciziei de reluare a urmăririi penale. În continuare, publicăm respectivele note scrise depuse în 12 aprilie la registratura Judecătoriei Sectorului 2, în dosarul nr. 68822/300/2016″ de către domnul colonel (r) Vasile Zărnescu. „Cazul Zărnescu” constituie un atentat la libertatea de exprimare a cetăţenilor României, un precedent periculos, în conflict direct cu legea fundamentală a statului român, iar faptul că la data de 13 mai a.c., instanţa de judecată a Sectorului 2 Bucureşti a dispus reînceperea urmăririi penale nu exclude presupunerea unor presiuni. Lăsăm la latitudinea fiecăruia să analizeze şi să tragă concluziile.(Redacţia)

———————————————–

B18. Fraza de încheiere a plângerii lui Alexandru Florian: „Precizăm că aceste afirmații au un impact cu atât mai mare pe spațiul public cu cât au fost preluate și diseminate deja de diverse site-uri xenofobe și ultranaționaliste precum deveghepatriei.wordpress.com, nationalisti.ro, basarabialiterară.com, art-emis.ro” (fila 11, dosar fond) arată nu nocivitatea afirmațiilor și, în genere, a scrierilor mele, ci, dimpotrivă, demonstrează validitatea argumentelor și raționamentelor mele, care i-au convins și i-au informat corect pe directorii și redactorii respectivelor reviste electronice despre înșelătoria perfidă, persistentă, incontinentă, extrem de abilă și vastă în timp și spațiu pe care o reprezintă propaganda holocaustică.

B19. Articolele invocate de Alexandru Florian în plângerea penală comisă contra mea au fost incluse, și ele, în cercetarea politologică „Holocaustul – Gogoriţa diabolică, Extorcarea de „bani de holocaust”, pe care am publicat-o în scopul educării contrainformative și a creșterii culturii de intelligence a poporului în vederea apărării securității naționale, periclitate tocmai de asemenea indivizi ca Alexandru Florian-Impostoru’, Marco Maximilian Katz-Vameșu’, Aurel Vainer, Radu Ioanid-Sperjuru’ ș.a., care, prin activitatea lor, prin acuza de antisemitism și de holocaust de care ar fi vinovată România contravin atât art. 30, alin. (7) al Constituției privind „defăimarea ţării şi a naţiunii”, cât și Legii nr. 51/1999 privind siguranța națională[37] .

C. Numitul Dimitrie Bogdan Licu, Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin ordonanța încropită de el, atestă că este manipulat și, fără îndoială, a fost șantajat cu dosarul său penal de doctorat plagiat (cf. Emilia Șercan, „Al treilea plagiat coordonat de Gabriel Oprea: Bogdan Licu, prim-adjunct al procurorului general al României”, 31 august 2015[38]. De aceea, este tendențios și rău-intenționat: el nu face decât să repete, preluând ad litteram, și chiar cu grafia respectivă, ideile emise de impostorul neocominternist Alexandru Florian.

C1. Astfel, încă de la început el scrie: „Examinând din oficiu soluția adoptată în cauza ce formează…” etc. Pe cine vrea să prostească el că a „examinat din oficiu”? Adică, dintre miile de dosare existente la Parchetul General și dintre miile de situații de fraudare a economiei naționale reclamate de presă, mintea lui de „doctor”-plagiator s-a oprit, acum, în ianuarie 2016, tocmai la plângerea din 3 aprilie 2014 a impostorului Alexandru Florian, deja trecut prin „furcile caudine” de presă în ultimul an, apropo de Legea nr. 217/2015, manevrată de el și clica lui?![39].

C2. În pagina nr. 2 a însăilării numitului Dimitrie Bogdan Licu, el scrie: „În addenda (post scriptum), Zărnescu Vasile face următoarele afirmații personale: « Mai trebuie să fac precizarea suplimentară și necesară că însuși conceptul « holocaust » și cifra de « șase milioane » nu sunt « simple presupuneri », ci veritabile escrocherii intens propagate de jidani: laconic zis, constituie, cum demonstrează imbatabil inclusiv Arthur Butz…”. Sublinierea cu bold îi aparține lui Alexandru Florian și este reprodusă slugarnic de către „doctorul”-plagiator.
Dar are și unele „contribuții” originale.

C3. Astfel, procurorul general interimar Dimitrie Bogdan Licu scrie: „Iosif Toma Popescu încearcă să aducă argumente în sprijinul tezei conform căreia autoritățile române din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial (sic) nu au participat la actele de prigonire și anihilare a evreilor, iar pe teritoriul controlat de acestea nu a avut loc un genocid al populației evreiești” (fila 4, verso, dosar nr. 6822/300/2016 – s.n., V.I.Z.). Adică el minimalizează în mod inadmisibil contribuția patriotului Iosif Toma Popescu la clarificarea problemei acesteia atât de controversate scriind că doar „încearcă să aducă argumente”, deși din articolul său reiese clar că documentarea făcută și argumentele sale reprezentaseră – cum apreciase savantul polonez Janusz Groszkowski – o „bombă politică” și fuseseră atât de convingătoare încât, pe de o parte, sioniștii din Franța au fost siliți să-i publice articolele în revistele lor, iar, pe de altă parte, fuseseră atât de periculoase pentru jidani încât oculta sionistă holocaustistă a organizat asasinarea lui, accidentându-i autoturismul și nu a murit în accident doar fiindcă a avut norocul că un echipaj al poliției polone, care trecea întâmplător pe acolo, l-a salvat! Dar pentru procurorul-plagiator Dimitrie Bogdan Licu aceste aspecte nu au relevanță: el susține teza jidanilor că „autoritățile române au participat la actele de prigonire și anihilare a evreilor”.

Cum de i-au „anihilat pe evrei” dacă, după Al Doilea Război Mondial, românii spuneau că „jidanii au venit mai mulți decât au plecat”? Iar acum au venit și mai mulți, deși fuseseră „anihilați”?! Nu le este frică acestor jidani că vor fi anihilați din nou, definitiv, de data aceasta? Căci Ordonanța nr. 171/C2/01.03.2016 emisă de „doctorul”-plagiator Dimitrie Bogdan Licu exhală această frică, dată fiind și autoritatea lui de procuror general interimar, ascuns și sub pulpana criminalei O.U.G. nr. 31/2002! Totuși, ex-ambasadorul Israelului la București Sandu Mazor s-a reîntors în România, ca să facă afaceri; ex-ambasadorul S.U.A. Mark Gittenstein, jidan și el, a revenit și el în România, pentru un salariu de 100.000 de dolari/lunar[40]. Ex-comandantul trupelor N.A.T.O. în Europa, generalul (r.) Wesley Clark, supranumit „măcelarul de la Waco” – fiindcă a tras cu proiectile cu napalm cu tunurile în sediul sectei „davidienilor” – a venit „consilier pe probleme strategice” al premierului Victor Ponta[41]. Dacă ar fi fost o situație de urgență ca să fie nevoie să fie promulgată O.U.G. nr. 31/2002, cum de toți acești jidani au avut și mai au curajul să revină în România?

C4. „Doctorul”-plagiator Dimitrie Bogdan Licu execrează, firește, aceeași atitudine și față de subsemnatul: „Sus-numitul face afirmații neinterpretabile și care nu pot avea natura unei recenzii cu privire la inexistența Holocaustului în Europa, pornind de la pretextul oferit de lucrările altor persoane” (fila 4, verso, dosar nr. 6822). Eu nu am spus că fac recenzii, ca „pretexte”, ca să mă aflu-n-treabă, ci studii, cercetări pe baza lucrărilor unor autori serioși, consacrați, nu niște „persoane” oarecare, ca lucrarea persoanei Cristi Dănileț, pe care a plagiat-o el, iar persoana procurorului Cristi Dănileț a protestat de formă. Lucrările folosite de mine nu au fost ascunse, ci indicate cu dezinvoltură, căci erau lucrări celebre, cu care-mi împăunam lucrările mele, ca să-mi dau și eu un doctorat.

C5. Nu au apărut elemente noi față de plângerea penală a numitului Alexandru Forian pentru a fi, în vreun fel, întemeiată ordonanța de reluare a urmării mele penale, emisă de procurorul general interimar Dimitrie Bogdan Licu. În sfârșit, este o rușine națională faptul că Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție încă este condus de numitul Dimitrie Bogdan Licu, care, pentru fapta penală constituită de plagiatul comis – și încă în domeniul Magistraturii, care trebuie să fie de o moralitate impecabilă! – nu este decât un pușcăriabil.

În drept

D. Îmi întemeiez cererea mea pe art. 30 al Constituției României privind libertatea cuvântului:
D1. „(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege”.
D2. Apoi, chiar dacă această O.U.G. este anticonstituțională, în baza aliniatului (3) al art. 4 al O.U.G. nr. 31/2002: „Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei”.
D3. În fond, directorul Alexandru Florian este chiar cel care trebuie condamnat pentru activitatea sa și a pretinsului institut „național” pe care-l conduce, iar I.N.S.H.R.-E.W., tocmai pentru că este plătit din bugetul statului, trebuie desființat deoarece este antinațional, eminamente antiromânesc, antistatal și subminează securitatea națională! De asemenea, procurorul general interimar Dimitrie Bogdan Licu trebuie demis și dat afară din Magistratură.
Pentru toate aceste motive, vă solicit respingerea Ordonanței nr. 171/C2/01.03.2016 emisă de numitul Dimitrie Bogdan Licu, deoarece este total neîntemeiată.
Anexez prezentelor note scrise principalele articole de presă citate pe parcurs, referitoare la plângerile penale pendinte de O.U.G. nr. 31/2002, la imaginea din presă a lui Alexandru Florian și a „doctorului” în drept Dimitrie Bogdan LICU, precum și coperțile unor lucrări invocate aici sau necesare clarificării cazului (total 30 file).
Intimat,
Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu

Anexe la notele scrise depuse, Dosarul nr. 6822/300/2016

ANEXA nr. 1 – Reacția bumerang a unor intelectuali români contra Legii nr. 217/2015
ANEXA nr. 2 – 19 Aprilie 2016. Negarea Holocaustului și activități fasciste – 16 inculpați în 14 ani, Petru Clej
ANEXA nr. 3 – Inculpările și condamnările pe baza „legii holocaustului” – Mircea Stănescu
ANEXA nr. 4 – Alexandru Florian are un salariu – de 81.614 RON pe an de la Guvernul Ponta
ANEXA 5 – Cuvântul „jidan”: concept geopolitic şi istoric
ANEXA nr. 6 – Procurorul general interimar Licu – prea bogat și plagiator
ANEXA 7 – „Dogma holocaustului şi delictul negării sale”, Conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie
ANEXA nr. 8. – Citat din Hannah Arendt, Eichman la IerusalimI. Banalitatea răului.
ANEXA 9. – Coperţi de carte
———————————————
[1] http://www.altermedia.info/romania/2013/04/28/falsitatea-notiunii-holocaustolog/
[2] „The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry” pe http://www.altermedia.info/romania/2014/02/11/inselatoria-secolului-xx-1/
[3] http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/05/01/falsitatea-notiunii-holocaustolog/ și http://www.nationalisti.ro/2014/03/colonel-r-vasile-zarnescu-sri-prezinta-inselatoria-secolului-xx/
[4] http://documents.tips/documents/inselatoria-secolului-xx-arthur-robert-butz.html.
[37] http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_51_1991_securitatea_nationala_romaniei_republicata.php
[38] http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20390210-exclusiv-treilea-plagiat-coordonat-gabriel-oprea-bogdan-licu-prim-adjunct-procurorului-general-romaniei.htm *** „EXPLOZIV/Procurorul general interimar Bogdan Licu cere să i se retragă titlul de doctor!”, 29 martie 2016, pe http://www.comisarul.ro/articol/exploziv/procurorul-general-interimar-bogdan-licu-_729798.html; Ion Spânu, „Procurorul general interimar Licu – prea bogat și plagiator”, Cotidianul, 3 februarie 2016, pe http://www.cotidianul.ro/procurorul-general-interimar-licu-prea-bogat-si-plagiator-275608/ și în anexa 6.
[39] http://www.cotidianul.ro/alexandru-florian-are-un-salariu-de-81614-ron-pe-an-de-la-guvernul-ponta-266933/ și în anexa 4.
[40] http://www.stiripesurse.ro/senator-fostul-ambasador-sua-mark-gitenstein-cercetat-de-procurorii-romani_966261.html
[41] http://www.hotnews.ro/stiri-esential-12713168-victor-ponta-avea-consilier-probleme-strategice-securitate-generalul-american-wesley-clark.htm“[1][2][3][4]

“„Inchiziția” evreiască în Țara Românească

Librăria „Mihai Eminescu” a retras de la vânzare cartea „Holocaustul – gogorița diabolică” a lui Vasile Zarnescu, colonel SRI (r)

Dupa ce reprezentantii editurii au fost amenintati ca vor fi dati in judecata, Libraria Mihai Eminescu a retras de la vanzare cartea „Holocaustul. Gogorita diabolica” a lui Vasile Zarnescu. Conducerea librariei Mihai Eminescu a decis sa retraga de la vanzare cartea dupa ce Centrul pentru Monitorizare si Combatarea Antisemitismului in Romania i-a acuzat pe autor, editura si librarie de faptul ca „au colaborat, fara nici o retinere, sfidand legea si bunul simt, pentru publicarea unei carti care neaga existenta Holocaustului”, potrivit hotnews.ro.

 

 

carte coperta

 

Centrul pentru Monitorizare si Combatarea Antisemitismului in Romania (MCA Romania) a adresat o solicitare parchetului general pentru „aplicarea ferma a legislatiei in vigoare”.

„In Romania exista o legislatie clara in cea ce priveste negarea Holocaustului si propagarea negationismului/antisemitismului. In cazul de fata, conform documentelor atasate, Vasile I Zarnescu scrie o carte pur antisemita/ negationista, o editura il ajuta pe acesta sa o editeze si sa o publice iar o librarie renumita o lanseaza si o vinde. Demn de retinut este faptul ca Vasile I Zarnescu, conform materialelor atasate, detine gradul de Colonel SRI in rezerva. Exact din aceasta cauza ne adresam Dvs cu acest caz.”, a scris MCA Romania in scrisoarea adresata parchetului general.

Marco Maximilian Katz, cel care conduce ONG-ul antiromanesc, a fost, in trecut, cercetat penal pentru fapte de coruptie, dar ca prin minune a scapat. Putem intelege de ce! Rabinul Eli Caufman, intr-o emisiune TV, a afirmat ca, acest individ si nu numai el, multi altii, au o atitudine vadit antiromaneasca, primesc bani din SUA, iar rolul lor aici este acela de a provoca constant cetatenii romani, intrucat un astfel de razboi interetnic le aduce multi bani.

Mai mult decat atat, rabinul Eli Caufman sustine ca, multi dintre acesti indivizi, care se autointituleaza „evrei”, nu numai ca nu sunt evrei, dar sunt chiar fosti activisti comunisti, argumentand ca din acest motiv au un comportament extremist.

Marco-Katz-si-Alexandru-Feinstein-Florian-dementii-penali-ai-antisemitismului-evreiesc

In 2009, Curtea Constitutionala a Spaniei a scos de sub incidenta legii penale negarea sau revizionismul asupra holocaustului, sustinand ca, „incalca libertatea de exprimare”. Mai mult decat atat, Curtea Constitutionala a Spaniei a stabilit ca, discutiile despre holocaust trebuie sa fie libere, dar fara a se ajunge la instigari, intrucat acestea sunt fapte penale.

In SUA nu numai ca nu exista o astfel de lege, dar chiar sunt incurajate astfel de dezbateri, care deobicei, prin natura lor, sunt destul de aprinse. In SUA, putem spune ca, exista chiar foarte multa libertate avand in vedere ca exista doua mari organizatii neonaziste: Ku Klux Klan si Miscarea National-Socialista.

Interzicerea unor astfel de carti nu rezolva absolut nimic, caci ele pot circula in format electronic liber pe internet, unde oricine le poate accesa. Normal este ca dezbaterile pro si contra sa existe intotdeauna, fara ca unii sau altii, implicati intr-o astfel de dezbatere sa fie amenintati sau intimidati, cum se intampla de cele mai multe ori atunci cand vine vorba de o astfel de dezbatere, care este necesara.”[5]

“Vasile Zărnescu luptă cu prigonitorii de la institutul „Elie Wiesel” și cu executanții lor

NOTE SCRISE

depuse de intimatul Vasile I. ZĂRNESCU

 

                                                    DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul Vasile I. ZĂRNESCU, intimat în dosarul nr. 6822/300/2016, pe rol la Judecătoria Sectorului 2, cu termen pentru depunerea NOTELOR SCRISE la 13 mai 2016, prin prezenta vă solicit

RESPINGEREA

Ordonanței nr. 171/C2/01.03.2016 emisă de numitul Dimitrie Bogdan LICU, Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de reîncepere a urmării penale deoarece este total neîntemeiată și, pe cale de consecință juridică, vă solicit

MENȚINEREA

Ordonanței de clasare nr. 4126/P/2014, din 08.01.2016, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, semnată de procurorii Adriana PAU și Ana MUREȘAN, întrucât este temeinică și legală.

 

ÎN FAPT.

 1. AAspecte juridice de principiu.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31 din 13 martie 2002 (O.U.G. nr. 31/2002) privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii este ilegală, ilegitimă, imorală, antiromânească și esențialmente anticonstituțională.

A1. Este ilegală deoarece a fost emisă în timpul sesiunii parlamentare, iar guvernul nu are voie să emită ordonanțe în acest timp, ci doar în intervalul vacanțelor parlamentare.

A2. Este ilegitimă deoarece nu a fost supusă aprobării Parlamentului, aflat în sesiune în acea vreme.

A3. Este imorală deoarece nu a existat nici o urgență de instabilitate politică, etnică, socială, religioasă etc. menită să justifice urgența emiterii ei.

A4. Este antiromânească deoarece compromite România prin faptul că induce în gândirea străinătății ideea că România ar fi o țară barbară, necivilizată, în care minoritățile cultice, etnice – îndeosebi jidanii – etc. ar fi vexate de români pentru concepțiile sau rasa lor și, de aceea, ar fi fost nevoie, de urgență, de această reglementare. În ce a constat urgența? În nimic. În acești 14 ani scurși de la emiterea ei, nu s-a întâmplat nimic din ceea ce „reglementa“. Prin aceasta O.U.G. nr. 31/2002 deteriorează imaginea României în lume și de aceea constituie un atentat la siguranța națională a țării.

A5. Este esențialmente anticonstituțională deoarece încalcă articolul nr. 30 din Constituția României privind libertatea cuvântului.

A6. În esență, O.U.G. nr. 31/2002, prin incriminarea unor fapte sociale inexistente, nu face decât să provoace apariția lor ca reacție de apărare a românilor față de acuzele neîntemeiate de „antisemitism“, de comiterea „holocaustului în România“ etc. De aceea O.U.G. nr. 31/2002 și cele două legi de fățuire a ei constituie, realmente, un pericol public și trebuie abrogate de urgență, până nu apar, spontan sau organizat, respectivele reacții.

 

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 2, BUCUREȘTI

Obiectivul principal al O.U.G. nr. 31/2002 este promovarea pretinsului holocaust al jidanilor. Când a fost să se voteze în Parlament, senatorul liberal Mircea Ionescu-Quintus s-a opus obiectând că noțiunea „holocaust“ nu are o definiție clară din punct de vedere semantic și juridic. Parlamentului i-au trebuit 4 (patru!) ani ca să „lămurească“ această problemă și a emis Legea nr. 107/2006, dar și această lege a fost emisă pe „șest“, adică în baza articolului 75 din Constituție privind aprobarea tacită. În acești patru ani, O.U.G. nr. 31/2002 a fost aplicată ilegal și, astfel, s-a schimbat denumirea străzilor care purtau numele mareșalului Ion Antonescu și au fost demolate statuile sale, la presiunea expresă a organizațiilor jidănești, în primul rând a Federației Asociațiilor Comunităților Evreiești din România (F.A.C.E.R.), conduse, atunci,  de Nicolae Cajal, iar acum de deputatul Aurel Vainer.

Consider că promulgarea mizerabilei Ordonanțe de Urgență Guvernamentală nr. 31/2002 este o rușine, un anacronism și o insultă pentru sistemul normativ-juridic românesc, o palmă pe obrazul prea tolerantului popor român: „un popor ridicol și criminal de tolerant“, cum îl caracteriza marele istoric Nicolae Iorga, în 1910, tocmai pentru că accepta cu ușurință în invazia jidanilor.

La emiterea O.U.G. nr. 31/2002, în calitatea mea de Director al Biroului de Presă și de Relații cu Publicul al Partidului Unității Națiunii Române (P.U.N.R.) am emis un Comunicat de presă în care am contestat respectiva ordonanță și am cerut, în numele P.U.N.R., organizarea unui referendum național pentru a respinge respectiva reglementare. Comunicatul a fost preluat, în rezumat, de câteva ziare, precum Curentul, Gardianul și Independent.

Între timp, au fost numeroși publiciștii, oamenii politici, istoricii care au denunțat O.U.G. nr. 31/2002 și au cerut abrogarea ei și, implicit, a celor două legi care au fățuit-o și au întărit-o: Legea nr. 107/2006 și Legea nr. 217/2015. După promulgarea Legii nr. 217/2015, mulți publiciști, oameni de cultură i-au relevat caracterul pernicios. Am sintetizat această poziție a lor în studiul „Reacția bumerang a unor intelectuali români contra Legii nr. 217/2015“ (pe http://necenzuratmm.ro/dezvaluiri/46746-reactia-bumerang-negarea-holocaustului.html, precum și în anexa 1; cf. și Șerban Cionoff, „Miklos Horthy și regimul său intră sau nu sub incidența Legii 217/2015?“, pe http://jurnalul.ro/editorial/miklos-horthy-si-regimul-sau-intra-sau-nu-sub-incidenta-legii-217-2015-694539.html).

În august 2015, deputatul Bogdan Diaconu a propus un proiect de lege pentru abrogarea O.U.G. nr. 31/2002, iar conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie a publicat articolul „Dogma holocaustului și delictul negării sale“ (cf. Lumea, nr. 1/2016, pag. 39-44), în care condamnă în modul cel mai radical Legea nr. 217/2015 (v. coperta în anexa 9, pag. 56). Printre altele, Alexandru Amititeloaie scrie: „Din data de 30 iulie 2015, această lege a intrat în vigoare, devenind, prin modificările pe care le aduce O.U.G. 31/2002, un instrument juridic extrem de brutal împotriva libertății de exprimare, fiind vizate de această dată, într-o manieră și mai clară, temele considerate tabu în spațiul public. De la forma inițială a ordonanței și până la cea dobândită prin Legea 217 s-a parcurs un traseu de înăsprire, în mai multe etape, a conținutului ei, de nuanțare a textelor incriminatoare, de extindere a domeniului de aplicare și, ceea ce este foarte important, de accentuare a vinovăției statului român“ (s.n., V.I.Z.; vezi aici anexa 8 și pe: http://www.art-emis.ro/analize/3468-dogma-holocaustului-si-delictul-negarii-sale-1.html).

Un holocaustist consecvent, Petru Clej, se vaită de ineficiența aplicării O.U.G. nr. 31/2002: „Negarea Holocaustului și activități fasciste – 16 inculpați în 14 ani“. Dar recunoaște și el: „OUG 31/2002 a fost adoptată cu câteva luni înaintea deciziei NATO de primire a României ca membră a Pactului Nord Atlantic, actul juridic incriminând și cultul unor persoane condamnate pentru crime împotriva omenirii, cum ar fi de pildă Ion Antonescu“ (cf. http://www.rfi.ro/societate-86399-negarea-holocaustului-si-activitati-fasciste-16-inculpati-14-ani și anexa 2). Recent, sociologul Mircea Stănescu a publicat articolul «Inculpările și condamnările pe baza „legii holocaustului“», în care analizează articolul lui Petru Clej și subliniază: «Articolul ne reamintește că „OUG 31/2002 a fost adoptată cu câteva luni înaintea deciziei NATO de primire a României ca membră a Pactului Nord Atlantic“, adică, pe scurt, că „legea holocaustului“ a fost o condiție neoficială de aderare, plus sugestia că americanii se vor supăra pe noi dacă situația de fapt nu se va schimba» (cf. http://www.rostonline.ro/2016/05/inculparile-si-condamnarile-pe-baza-legii-holocaustului/ și în anexa 3). Este de notorietate că premierul de atunci, Adrian Năstase, a emis O.U.G. nr. 31/2002 la presiunea senatorilor americani sioniști Christopher Smith, Alfonso d’Amato și Tom Lantos, și că a fost copiată după scelerata lege franceză Fabius-Gayssot (cf. https://deveghepatriei.wordpress.com/2014/04/15/colonel-r-vasile-zarnescu-sri-holocaustul-gogorita-diabolica/).

 1. B. Numitul Alexandru Florian este un escroc și un impostor atât ca persoană individuală, cât și ca director al așa-numitului „Institut Național pentru Studierea Holocaustului din România – Elie Wiesel“ (I.N.S.H.R.-E.W.).

B1) Astfel, este escroc deoarece, deși este director al I.N.S.H.R.-E.W. și, deci, are un contract de muncă de 8 ore pe zi, 25 de zile pe lună, conform Codului Muncii nu mai poate lucra cu normă întreagă în alte instituții și să și ia bani pentru prestația sa, așa cum o face el. Într-adevăr, el mai activează la încă alte 5 (cinci!) universități și ia salarii grase de acolo, deși, pe de o parte, nu mai are nici timpul fizic necesar să le frecventeze și, pe de altă parte, nu are nici competența profesională să o facă, întrucât, prin studiile sale, el se specializase în predarea „socialismului științific“ (cf. http://www.cotidianul.ro/alexandru-florian-are-un-salariu-de-81614-ron-pe-an-de-la-guvernul-ponta-266933/). Astfel că jefuiește statul de 81.614 lei anual (cf. anexa 4), iar A.N.A.F. nu se sesizează din oficiu, deși acest fapt a fost dezvăluit de ziarul Cotidianul încă din 24 august 2015! Iar Parchetul General nici atât nu s-a sesizat din oficiu, fiindcă Dimitrie Bogdan LICU era ocupat să-și plagieze lucrarea de doctorat.

B2) Apoi, este impostor deoarece, deși la concursul pentru ocuparea postului de director al I.N.S.H.R.-E.W. s-a pus condiția ca pretendentul să aibă studii istorice, Alexandru FLORIAN nu le are, el fiind activist stalinist al P.C.R., dar a fost proțăpit de oculta jidănească pe această funcție (cf. Ion Coja, „Caut un ad-vocat care să mă susțină în justiție. Cauza: demiterea numitului Alexandru Florian din funcția de sculă mare la institutul Elie Wiesel“, 1 martie 2016, pe http://ioncoja.ro/caut-un-ad-vocat-care-sa-ma-sustina-in-justitie-cauza-demiterea-numitului-alexandru-florian-din-functia-de-scula-mare-la-institutul-elie-wiesel/).

Onorată instanță!

B3) În plângerea sa, Alexandru FLORIAN scrie cu alineate, de exemplu:

«a) „[…] conceptul „holocaust“ și cifra de „șase milioane“ nu sunt „simple presupuneri“, ci veritabile escrocherii intens propagate de jidani“» (fila 18, pag. 1, dosar fond nr. 4126/P/2014).

Trebuie să precizez, din nou, că Alexandru FLORIAN, cât este el de ticălos (cf. http://ioncoja.ro/efectul-de-bumerang/ sau aici, în anexa nr. 1), s-a dovedit a fi, în plus, și tupeist, conform tupeului nației sale descrise chiar de Norman Finkelstein, căci el a dat, în anexele sale, textul integral al ADDENDEI mele (în treacăt fie zis, cuvântul ADDENDA nu este sinonim cu post scriptum, cum crede „doctorul“ D. B. LICU), în care puteți citi, în alineatul anterior din articolul „Iosif Toma Popescu denunță campania holocaustică contra României“: „De altfel, scîrba de Hannah Arendt (…) afirmă cu nonșalanță (…): «Astfel, numărul total al victimelor Soluției Finale este o simplă presupunere – între patru și șase milioane – și nu a fost niciodată confirmat, la fel și numărul total al victimelor din fiecare dintre țările implicate (Hannah Arendt, op. cit., pag. 5)». Aici, „op. cit.“ înseamnă cartea individei, EICHMAN LA IERUSALIM, Banalitatea răului, ediția Humanitas, București 2005, dar această notă bibliografică nu mai apare în revista Națiunea(cf. http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/02/27/iosif-toma-popescu-denunta-campania-holocaustica-contra-romaniei/).  După cum vedeți, nu eu minimalizez, ci Hannah Arendt minimalizează, ba chiar ia în derâdere „holocaustul“. De ce impetuosul sionist Alexandru FLORIAN și licheaua de serviciu Dimitrie Bogdan LICU, Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, nu o acuză și pe Hannah Arendt în baza art. 6 al O.U.G. nr. 31/2002 pentru „negarea Holocaustului“?!

B4) Mai mult. Hannah Arendt a avut și ea curajul să releve că între conducerea Germaniei naziste, conducerea sioniștilor din Germania și conducerea jidanilor din Palestina a existat o deplină colaborare, reglementată prin Înțelegerea de transfer – The Transfer Agreement (vedeți coperta cărții despre acest aranjament politic esențial în anexa 8) –, prin care jidanii din Germania (Das Jüden – adică, pe românește, jidanii) erau transferați în Palestina, luându-și averea mobilă cu ei (cf. Hannah Arendt, op. cit., pag. 153)!

B5) Și mai mult. Hannah Arendt demonstrează că liderii Youchuv (adică ai jidanilor stabiliți, deja, în Palestina până în 1939) veneau și tratau cu liderii naziști și cu liderii sioniști din Germania nu pentru salvarea tuturor jidanilor din Germania și din teritoriile cucerite de aceasta, ci voiau doar jidani tineri și, în genere, indivizi sănătoși, robuști, de preferință bogați și cât mai instruiți, eventual meseriași, ca să reprezinte un „material uman bun pentru a construi viitorul Eretz Israel“! Adică liderii Youchuv „nu erau interesați de operațiunile de salvare“ a tuturor jidanilor din teritoriile europene ocupate de Germania și, de aceea, s-a ajuns „în situația în care majoritatea neselecționată a evreilor s-a văzut confruntată în mod inevitabil cu doi inamici – autoritățile naziste și autoritățile evreiești“ (H. Arendt, op. cit., pag. 78-80, s.n., V.I.Z.). La fel dezvăluie și cealaltă denigratoare a României și apologetă holocaustistă cam tâmpițică fiindcă nu-și dă seama când își dă cu stângu-n-dreptul, Lucy Dawidowicz: „Emigration to Palestine too was tightly controlled. (…) …a Central Bureau for the Settlement of German Jews, which, to begin with, excludes anti-Zionists as applicants for certificates. Young people in goog health, with some training for agricultural work or manual trades, and persons with capital were the preferred candidates for aliya, in a process where the needs and interests of Palestine took precedence over the strategy of rescue“ (Lucy Dawidowicz, The War against the Jews. 1933-1945. Bantam Books, New York, Toronto, London, Sydney, Auckland,1976, pag. 189-191). Adică: „Emigrarea spre Palestina era și ea strict controlată. (…) …un Birou central pentru colonizarea evreilor germani îi excludea, din start, de la autorizare pe antisioniști. Tinerii sănătoși, cu ceva pregătire ca agricultori sau meseriași, precum și posesorii de capital financiar erau candidații preferați într-un proces în care nevoile și interesele Palestinei erau prioritare față de strategia de salvare a evreilor“ (Lucy Dawidowicz, Războiul împotriva evreilor, Editura Hasefer, București, 1999, pag. 184 – s.n., V.I.Z.).

B6) Vedeți cine organiza selecția pentru emigrare și pentru trimiterea în lagărele de muncă? Liderii naziști în colaborare cu liderii jidani-așkenazi, adică sioniști: cine era sionist, „mumos“ ca Bubico, forțos ca Tarzan, cu bani la teșcherea, cu meserie la mână, cu „rude la Ierusalim“ – cum se zice – mergea în Palestina ca să întemeieze viitorul Eretz Israel „proorocit“ în Vechiul Testament – Testament falsificat continuu în Antichitate de către leviți, care erau „învățătorii și făcătorii Legii“, cum sunt acum alde Alexandru Florian, Aurel Vainer, Radu Ioanid, Michael Shafir, Niels Schnecker, secondați de niște demagogi ca Crin Antonescu, George Scutaru etc., care au impus Legea nr. 217/2015 –, dar antisioniștii, săracii, bolnavii, slăbănogii, boschetarii, hoții, prostituatele, handicapații ș.a. – adică scursurile comunităților jidănești, unele cu tare genetice, provenite din căsătorii între rude foarte apropiate sau chiar incestuoase, ca să-și păstreze averea în familie – erau trimiși cu trenul sau în coloană, pe jos, în lagărele de muncă, unde munceau până se epuizau sau se îmbolnăveau mai tare și crăpau! Dar nu au crăpat toți, căci fiecare lagăr de muncă avea spitalul propriu: au existat supraviețuitori! Un mare istoric jidan, Nahum Goldman, relevă, în celebra sa carte The Jewish Paradox, că au scăpat 600.000 de jidani. Și că din lagărele de „exterminare“ despre care latră de șase decenii apologeții „Holocaustului“ au venit câteva mii de copii care se născuseră acolo, în lagăre! Adică nu a existat nici o „Soluție Finală“ de exterminare a jidanilor pentru că erau jidani. Unde este aici holocaustul?! Nu e nicăieri: totul se făcea organizat, nemțește, dar sub auspiciile selecționerilor sioniști, adică a șefilor Judenratelor, care trimiteau „material uman bun“ în Palestina, iar ciurucurile comunităților jidănești în lagăre, la muncă, să nu se vază că „poporul ales“ are stârpituri, ci numai oameni superiori, dintre care să se selecteze viitorii deținători ai Premiului Nobel, ca Elie Wiesel! Și, culmea paradoxului, în ultimele decenii în Germania se fac demersuri pentru reabilitarea criminalului doctor jidan Josef Mengele, să fie declarat cel mai mare genetician german al secolului XX.

Dar, dacă, între timp, Hannah Arendt a murit, de ce nu este acuzat, în special, Gabriel Liiceanu, directorul editurii Humanitas, fiindcă îi reeditează cartea EICHMAN LA IERUSALIM, în care Hannah Arendt vorbește atât de urât de liderii sioniști, conducătorii Judenratelor, care se comportau ca niște „regi“ din speța „satrap“?! Un exemplu de acest tip era „regele Chaim Rumkowsky, care, în ghetto-ul pe care-l conducea, din orașul Łodz, tipărea timbre și bancnote cu portretul lui pe ele“ (cf. H. Arendt, op. cit., pag. 146)! Impostorul Alexandru Florian se face că nu există cărți scrise chiar de jidani-așkenazi, ca sionistele Hannah Arendt și Lucy Dawidowicz, care au denigrat copios România, și toți ceilalți jidani cinstiți enumerați de mine – Norman Finkelstein, Israel Shahak, Benjamin Freedman, Isaac Asimov, Noam Chomsky și alții, ca să nu mai amintesc de autori goyimi, ca Arthur Robert Butz, Don Heddesheimer, Jürgen Graf, David Irving, Ernst Zündel, Robert Faurisson, Paul Rassinier, Germar Rudolf și mulți alții –, în articolele care l-au ofuscat pe el, motiv pentru care Dimitrie Bogdan LICU îi ține isonul.

B7) De ce nu este acuzat de „minimalizarea, negarea“ holocaustului și președintele Israelului, Shimon Peres, care, în timpul vizitei făcute în țara noastră în august 2010, „a mulțumit României pentru că a salvat 400.000 de evrei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial“ (vezi: http://www.expunere.com/shimon-peres-presedintele-israel-romania-a-salvat-400-000-de-evrei-multumesc-poporului-roman.html; similar aici: http://www.rostonline.ro/2015/08/shimon-peres-presedintele-israel-romania-a-salvat-400-000-de-evrei-multumesc-poporului-roman/; etc.)?! Vorba celor de la portalul ziaristionline: „Să fie arestat!“ (cf. http://www.ziaristionline.ro/2015/08/06/shimon-peres-romanii-au-salvat-vietile-a-400-000-de-evrei-sa-fie-arestat-video/). În schimb, apologeții holocaustiști de la centrul care poartă numele escrocului internațional Simon Wiesenthal zic invers: „Centrul „Simon Wiesenthal” l-a criticat dur, vineri, pe președintele izraelian Shimon Peres, care a mulțumit public poporului român pentru salvarea a sute de mii de evrei în trecut, susținând că liderul izraelian ar fi trebuit, de fapt, să condamne statul român pentru celelalte zeci de mii de evrei care au murit în România în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează Associated Press“ (cf. http://www.hotnews.ro/stiri-esential-7691004-centrul-wiesenthal-critica-shimon-peres-fiindca-multumit-romaniei-pentru-ajutorul-acordat-evreilor.htm). Adică holocaustiștii vorbesc la unison, indiferent de meridianul pe care se află.

Shimon Peres „a mulțumit în mod public României pentru că a ajutat aproximativ 400.000 de evrei români să emigreze în Israel, în vremea regimului comunist“, iar Alexandru FLORIAN, Efraim ZUROFF, Radu IOANID et comp. ne acuză că am ucis 400.000 de jidani: în total 800.000 de jidani. Holocaustistul Paul Johnson, istoric-mercenar britanic, ne acuză, în cartea sa O istorie a evreilor, că „România a ucis, în Al Doilea Război Mondial, 750.000 de jidani, dintre cei 757.000 care existaseră înainte de 1939“. Câți jidani fuseseră în România înainte de 1939?! Probabil două milioane, dintre care circa un milion intraseră ilegal în țară, motiv pentru care premierul Octavian Goga se străduia să îi expulzeze. Câți jidani sunt acum în țară?! Cam tot două milioane și tot veniți pe „șest“! De ce mai vin dacă au fost holocaustați în România?!

Despre toate acestea Alexandru FLORIAN și ciracii săi nu vorbesc: fiindcă ar fi doar 7.000 de jidani și ar fi maltratați, discriminați, loviți cu pietre pe stradă, aici, în România ca, acum, în Palestina. Dar nu s-a adeverit nimic. În schimb, premierul Adrian Năstase dăduse Ordonanța de Urgență nr. 31/2002, deși nu era nici o urgență – de aceea ex-premierul Adrian Năstase merită să stea în pușcărie toată viața! Dar erau bani de umflat de la români de către jidani: circa 20 de miliarde de euroi, pentru cei 400.000 de jidani „uciși, uciși, uciși“, cum perora impostorul Elie Wiesel. Conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie atrage atenția: „Încă din 1993, la Ministerul Afacerilor Externe s-a depus o cerere de către unele organizații evreiești, pretinzându-se plata unei despăgubiri de 1,5 miliarde de dolari pentru Holocaust [15]. Nu se știe dacă i s-a dat sau nu vreo rezolvare. Ceea ce se știe este că s-au intensificat continuu presiunile asupra guvernului, ajungându-se ca astăzi culpa României pentru holocaust să fie legiferată, iar orice alt punct de vedere să devină un delict. În acest timp, activele țării au ajuns în mâna străinilor“ (cf. http://www.art-emis.ro/analize/3477-dogma-holocaustului-si-delictul-negarii-sale-2.html; vezi și aici pag. 49). Dar după 1993 pretențiile au crescut la cele 20 de miliarde de euroi, iar rezolvarea s-a făcut: guvernele postdecembriste plătesc în secret miliarde de euro ca „despăgubiri de holocaust“, deși statul Israel ar trebui să-i plătească României daune pentru elita conducătoare a României exterminată la Canal și în închisorile jidano-staliniste pentru enormele pagube materiale și umane produse de jidanii care au condus și conduc România între 1945-1965 și 1990-2016!

B8) Alexandru FLORIAN și ciracii săi trebuie să publice lista celor 400.000 de jidani „uciși de fasciștii germani, români și maghiari“ – din cadrul celor 6.000.000 de jidani uciși, dar care nu fuseseră șase milioane – căci numărul ăsta „este o simplă presupunere“, cum scrie Hannah Arendt –, ci câteva sute de mii, și care nu fuseseră uciși decât câțiva, ceilalți muriseră de „moarte bună“. Abia apoi, să pretindă „bani de holocaust“. Altfel, cum am spus în articolele mele invocate de el, precum și în altele, trebuie să dea banii înapoi, fiindcă, în realitate, au comis și comit un fals intelectual, uz de fals și înșelătorie în formă continuată, ceea ce constituie o escrocherie, adică o faptă penală foarte gravă și care trebuie pedepsită exemplar.

Falsitatea integrală a propagandei holocaustice este demonstrată inclusiv de alegerea termenului – holocaust – care este termen grecesc și, deci, jidanii nici nu aveau un termen propriu care să definească situația pe care o clamau ca fiind a lor proprie și exclusiv a lor: „Holocaustul unic“! Norman Finkelstein, jidan cu părinți supraviețuitori ai lagărelor de concentrare, în faimoasa lui carte INDUSTRIA HOLOCAUSTULUI, chiar îi ia în bășcălie pe jidanii holocaustiști spunând că „tot ce aparține jidanilor este unic: holocaustul, suferințele, istoria etc.“ Abia când s-au dumirit de prostia pe care o făcuseră timp de circa 170 de ani de propagandă holocaustistă au apelat la alt cuvânt: nu este holocaust, ci este „shoah“, fiindcă ar fi mai „ebraic“. Dar nu a existat o limbă numită „ebraică“, nu a existat un popor numit „ebreu“!

B9) Alexandru FLORIAN se împiedică, în plângerea sa, și de faptul că eu folosesc cuvântul „jidan“, deși arătasem, în introducerea la episodul 1 din cartea lui Arthur Butz ÎNȘELĂTORIA SECOLULI XX (prezentat de el ca anexa 3 în plângerea sa), că „este forma fonetică, istorică, științifică provenită din germanicul Das Jüden“ (fila 28, dosar 4126/P/2014) și trebuia să se fi lămurit. De fapt, el este lămurit de mult timp, dar asta este „educația“ sa talmudistă, funciar fariseică, ipocrită și cu tupeu de falsificator, moștenită de la leviți. Alexandru FLORIAN și ai lui s-au răstit și la Academia Română fiindcă nu a scos cuvântul „jidan“ din dicționar, așa cum fusese scos în epoca stalinistă, dintre anii 1945-1970. Acum vrea să reinstaureze acea etapă și se servește de O.U.G. nr. 31/2002 ca de o lance pentru a o realiza, ordonanță impusă, cum am arăta, de câțiva senatori jidani din S.U.A. Academia Română a menținut cuvântul în dicționar, dar, la presiunea teroristă a acestor jidani nemernici, a adăugat precizarea că „este nerecomandabil, fiind peiorativ“. NU este deloc peiorativ, ci este istoric, științific și singurul care trebuie folosit.

Dar această precizare a Academiei Române este doar o recomandare, nu o directivă cu putere de lege. O.U.G. nr. 31/2002 nu îmi interzice să nu folosesc noțiunea „jidan“, dar tradiția, cultura, limba română și pregătirea mea profesională mă obligă să utilizez exclusiv cuvântul „jidan“ și nu „evreu“, cum vor Alexandru FLORIAN et comp., deoarece cuvântul „evreu“ trebuie scos din uz, fiindcă este neștiințific, incorect și nu indică nici o entitate cu această denominație. În toată Europa și, de aici, mai departe, în toate limbile se folosește cuvântul „jidan“ – evident, în forma fonetică și grafică adoptată de fiecare popor: jew/jews în engleză, juif/juifs în franceză, judío/judíos în spaniolă și portugheză, giudeo/giudei în italiană, Die Jude/Das Jüden în germană și jidan/jidani în română; jid în maghiară, jidov în rusă. Toate aceste forme provin din forma latină, inițială: judaeus/judaei; cele mai apropiate fonetic și grafic de originalul latinesc sunt forma din limba germană și din limba română, care derivă, în mod evident, din cea germană. Este esențial de menționat un fapt care nu a putut fi ascuns nici de mincinoasa Lucy Dawidowicz: în Polonia și în Slovacia se folosește cuvântul Źydowski/Źydowska, pronunțat „jidovschi/jidovsca (cf. Lucy Dawidowicz, The War against the Jews. 1933-1945, pag. 315; idemRăzboiul împotriva evreilor, pag. 287); și jidanii de acolo nu se mai supără că sunt jidăniți și chiar se autojidănesc. În literatura holocaustică și anti-holocaustică cuvintele hébreu/hébreux (în franceză) și hebrew/hebrews(în engleză) aproape că nu există, așa de rar apar; în limba germană nu există nici un cuvânt care să fie echivalentul, cât de cât, al cuvântului hebrew/hebrews din engleză.

Așadar, în toată lumea se folosește cuvântul „jidan“ – în formele lingvistice autohtone –, dar numai în România suntem obligați de oculta jidănească să folosim cuvântul neutilizat de nimeni alții „evreu“. De aceea am recomandat tuturor redactorilor să elimine cuvântul „evreu“ și să-l folosească exclusiv pe cel de „jidan“. Dar le este frică!!! Acesta este efectul terorismului psihologic exercitat de jidani prin O.U.G. nr. 21/2002! Am ajuns ca în Țara Românească să nu mai putem folosi limba română fiindcă îi deranjăm pe jidanii-așkenazi. Vedeți, pe larg, aici în anexa 5, articolul meu «Cuvântul „jidani“: concept geopolitic şi istoric» sau pe: http://www.justitiarul.ro/cuvantul-jidani-concept-geopolitic-si-istoric/https://reflectorargesean.wordpress.com/2015/08/08/cuvantul-jidani-concept-geopolitic-si-istoric/http://www.ziarulnatiunea.ro/2015/08/17/un-punct-de-vedere-a-fi-sau-a-nu-fi-peiorativ/.

B10) Etimologic, cuvântul „holocaust“ provine, cum am spus, din grecescul holos („întreg“, „tot“) asociat cu kaeiein („a arde“), desemnând, la origine, jertfa adusă zeilor sau divinității, care consta în arderea în întregime, pe altar, a animalelor sacrificate – ritual păgân existent nu numai la vechii iudei, ci și la greci și la alte popoare antice. Termenul de „holocaust“ folosit acum ca o nouă religie sionistă-ateistă de jidani este, deci, un cuvânt împrumutat. Și este împrumutat fiindcă jidanii-așkenazi vorbesc și acum limba idiș, a strămoșilor lor, (k)hazarii, și nu aveau, la 1869 și după, un termen propriu, în limba idiș (yiddish), pentru a defini acest fenomen și anume „holocaustul prezis“, despre care a scris Don Heddesheimer, în cartea citată mai jos. Acest împrumut atestă, o dată în plus, că propaganda holocaustică este o veritabilă escrocherie.

Fiindcă termenul de „holocaust“ a fost compromis, în ultimele decenii, de cercetările științifice întreprinse de mișcarea „revizionistă“, acum jidanii vor să elimine, treptat, acest termen și să-l înlocuiască, discret, cu termenul „shoah“, fiindcă termenul șoah ar fi un cuvânt „ebraic“. Deci, nu a fost „holocaust“, ci a fost shoahPăi, dacă nu a fost holocaust, ci șoah, înseamnă că au mințit și trebuie să dea banii înapoi! De aceea, așa cum am mai scris și în articolele invocate de Alexandru FLORIAN în plângerea sa, în acest caz trebuie să dea înapoi „banii de holocaust“, fiindcă, evident, a fost o escrocherie: dacă după 150 de ani de propagandă holocaustistă s-au trezit că nu a fost „Holocaust“, ci a fost „Șoah“, înseamnă că nu a fost „Holocaust“: Quod erat demonstrandum!

B11) Mai precizez că în proporție de 95 la sută jidanii care există în lume sunt jidani-așkenazi, proveniți din (k)hazari, iar restul de 5% sunt jidani-sefarzi: adică, în cvasitotalitatea lor, jidanii-așkenazi nu sunt semiți, nu se trag din biblicul Sem, ci sunt de neam turco-mongol, căci provin din poporul (k)hazar, care a adoptat, la comanda regelui lor, unul Bulan, cultul talmudic (iudaic). Jidanii-așkenazi-hazari sunt impostori care nu au nici o legătură genetică, de sânge, cu iudeii biblici, care se trag din Iuda – unul dintre cei 12 fii ai lui Iacob, redenumit Israel de către Iehova. De aceea așkenazii vor să se dea drept „iudei“. Încă savantul jidan-așkenaz Arthur Koestler a atras atenția că folosirea cuvântului „semit“ aplicat jidanilor-kazari este un nonsens! Jidanii-sefarzi, cu ponderea lor insignifiantă de 5 la sută, nu mai au nici o importanță politică și socială nici în Israel, darămite în alte părți ale lumii. Practic, jidanii-așkenazi-kazari au cucerit Palestina, actualul Israel (fără Fâșia Gaza și Teritoriile din Est). De aceea David Ben-Gurion și Mossadul începuseră să îi elimine pe jidanii-sefarzi, ca să nu mai existe dovada că jidanii-așkenazi-kazari nu sunt adevărații jidani „biblici“, adică iudeii descendenți din Iuda (vedeți BEN-GURION SCANDAL’S. How The Hagana hand The Mossad Eliminated Jews aici http://www.amazon.com/Ben-Gurions-Scandals-Haganah-Mossad-Eliminated/dp/1893302407 și aici coperta, în pag. 54). De aceea jidanii-sefarzi sunt și acum persecutați de jidanii-așkenazi-hazari și de autoritățile statului Israel. Așadar, jidanii-așkenazi-(k)hazari nu au cum să fie „poporul ales“, fiindcă nu se trag din triburile „biblice“, din Sem, din Levi, Benjamin și Iuda: jidanii-așkenazi-khazari sunt doar niște impostori ai istoriei deoarece și-au apropriat cultul talmudic, fost iudaic! Ca atare, însuși numele statului Israel este incorect, ilegitim: trebuie să se numească Judenistan, pe românește Jidănia!

B12) Toate exemplificările lui Alexandru FLORIAN, jidan-așkenaz-khazar, din plângerea sa sunt pe același calapod: false, neîntemeiate, tendențioase, trunchiate și, evident, rău-intenționate; de aceea nu le mai reiau, fiindcă sunt la dosar. Intenția lui și a suporterilor săi este că vrea să rescrie Istoria Românilor: http://www.rostonline.ro/2015/08/alexandru-florian-recunoaste-ca-vrea-sa-rescrie-istoria-romanilor/; dar și rescrie istoria literaturii române, vrea să ne interzică portul popular, să ne interzică limba română autentică și colindele, să nu tipărim monede-efigii cu patriarhii noștri; o să ajungă să ne impună și să mâncăm kusher! De aceea nu vrea să se împiedice de autori ca subsemnatul, care aduc adevărul la cunoștința românilor pentru a nu se mai lăsa buzunăriți de către jidanii holocaustiști hrăpăreți, prin O.U.G. nr. 31/2002.

 

B13) Reacția „revizionistă“, numită incorect și insultător de jidani cu termenul „negaționistă“, a apărut ca reacție de apărare a goiym-ilor încă din 1946. Goiym-i înseamnă „ceilalți“, ne-jidanii, care în Talmud sunt caracterizați ca „animale“ bune de povară și chiar de ucis de către jidani, care se consideră „poporul ales“. De atunci s-au publicat sute de cărți și mii de articole contra propagandei holocaustice, demonstrându-se că întreaga propagandă a avut exclusiv un scop mercantil: de a strânge bani pentru a-i ajuta pe cei „șase milioane de jidanii înfometați, persecutați, schingiuiți și care, în final, vor fi uciși“, escrocând sentimentele de milă, de compasiune ale oamenilor după același model ca al țiganilor care-și trimit copiii la cerșit, uneori chiar mutilându-i.

Din 1869 – de când a fost semnalată prima apariție în presa jidanilor din S.U.A. a sintagmei „șase milioane de jidani“ – și din 1899 – de când a fost semnalată prima apariție în presa jidănească din S.U.A. a cuvântului „holocaust“ – până în ianuarie 1945, aceasta a fost premisa propagandei holocaustice: că „6.000.000 de jidani vor fi înfometați, persecutați, batjocoriți, schingiuiți și, în final, vor fi uciși“. În ediția din 1902 a faimoasei Enciclopedii Britanice figura un articol care pretindea că „din 1890, Rusia  și România au un plan de exterminare a 6.000.000 de jidani“ (!); articolul s-a menținut și în anii următori; înainte, în timpul și după Primul Război Mondial s-au dus campanii furibunde de strângere de fonduri pentru salvarea jidanilor europeni, maltratați, chipurile, de autoritățile din Rusia, România, Muntenegru etc. Ofițerii și diplomații trimiși de S.U.A. în aceste zone au infirmat asemenea alegații. Despre această situație scrie Don Heddesheimer în cartea sa celebră The First Holocaust: Jewish Fund Raising Campagns with Holocaust During and After World War I, cu mai multe ediţii (vezi http://zioncrimefactory.com/wp-content/uploads/2011/09/The-First-Holocaust.pdf). Acribia ştiinţifică a unor cercetători dedicaţi adevărului a produs şi lucrarea „140 Occurrences Of The Word Holocaust & The Number 6,000,000 Before The Nuremberg Trials Began – 140 de apariţii ale cuvîntului Holocaust şi ale numărului 6.000.000 înainte ca Procesul de la Nürmberg să înceapă“ (cf. http://balder.org/judea/Six-Million-140-Occurrences-Of-The-Word-Holocaust-And-The-Number-6,000,000-Before-The-Nuremberg-Trials-Began.php).

Dar, începând din ianuarie 1945, deși nu se încheiase Al Doilea Război Mondial și nu se făcuse nici o statistică a morților din lagăre – și nici nu avea să se facă vreodată, de aceea Hannah Arendt scria îndreptățită că cele „6.000.000 de jidani sunt simple presupuneri“! –, au schimbat timpul verbal și au zis: „6.000.000 de jidani au fost uciși de Germania și aliații săi“ și au cerut despăgubiri de holocaust; inclusiv de la România, ca aliată a Germaniei.

B14) Aceasta este, în esență, schema perfidei propagande holocaustice, pe care am descoperit-o în cercetarea mea, ca noutate pe plan mondial, și de aceea i-am înfuriat la culme de apologeții holocaustului, fiindcă le-am demascat escrocheria: atât înainte de 1945, când au pretins că strâng bani pentru a-i salva pe amărâții de jidani, cât și după 1945, când au pretins că strâng bani pentru a le alina suferințele „supraviețuitorilor holocaustului și ale moștenitorilor lor – fii, nepoți, rude colaterale, căci și aceștia suferă, și acum, pentru suferințele îndurate, atunci, de bunicii lor –“, totuși nu le-au dat nici un ban acestor eventuali năpăstuiți de soartă din diverse motive – în nici un caz rasiale, rasiste, cultice etc. –, ci au dirijat toate imensele sume strânse exclusiv pentru a se întări organizațiile sioniste, pentru a se cumpăra pământ în Palestina și, nu în ultimul rând, pentru a-și dezvolta armata și un serviciu de spionaj – după modelul lui Ghedeon din Vechiul Testament – în vederea instituirii unui stat, conform doctrinei sioniste și a promisiunii din Declarația Balfour (cf. Gordon Thomas, Istoria secretă a Mossad-ului. Spionii lui Ghedeon. Editura Allfa, București, 2003, pag. 28). Doctrina sionistă a fost respinsă, de la început, de cvasitotalitatea rabinilor – adică a fost acceptată doar de o infimă minoritate de rabini capacitați de teoria sionistă. Această respingere a „statului Israel și a Sionismului“ o manifestă virulent și acum jidanii-sefarzi din organizația Neturei Karta (cf. www.netureikarta.org). Unul dintre acești rabini antisioniști a fost Moshe Menuhin, care, în cartea sa The Decadence of Judaism in our time (accesibilă aici: http://www.amazon.com/The-Decadence-Judaism-Time-Parts/dp/B000PFF3NY), îi descrie pe conducătorii Israelului ca „barbari tribali, primitivi, criminali“ (cf. op. cit., pag. 491), care „aplică în Palestina politica napalmului“; aproape tot tirajul a fost cumpărat de jidanii-așkenazi din S.U.A. și distrus.

B15) Sionismul a fost declarat de către O.N.U. ca fiind ideologie rasistă și eminamente teroristă, întrucât susține dogma „poporului ales“ de Iehova să conducă celelalte popoare: să le „conducă“, adică să le supună, să le asuprească, să le facă slugi, să le ia averile, bogățiile – la nevoie să le ucidă. De aceea Israelul este considerat ca fiind primul stat terorist din Istorie.

Alexandru Florian, Aurel Vainer, Marco Maximilian Katz, Radu Ioanid și ceilalți apologeți ai holocash-ului profită de faptul că poporul român nu cunoaște nimic din literatura zisă revizionistă și, de aceea, opinia publică românească nu a avut o reacție de respingere categorică a propagandei holocaustice și a emiterii O.U.G. nr. 31/2002, cu legile sale conexe, și, în plus, nici nu cunoaște că guvernele postdecembriste au acceptat să plătească pretinsele „despăgubiri de holocaust“. Până acum s-au plătit, conform  unor informații, circa două miliarde de euro, din cele 20 de miliarde pretinse pentru cele 400.000 de jidani care ar fi fost uciși, după cum scrie pe menora de la sinagoga Coral din București; aceste două miliarde de euro erau suficiente pentru plata salariilor și pensiilor tăiate de guvernul Boc.

B16) Articolele mele invocate și trunchiate, răstălmăcite tendențios de numitul Alexandru FLORIAN, directorul institutului „elie wiesel“, sunt studii premergătoare realizării cercetării extinse, intitulate HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. Extorcarea de „bani de holocaust“, apărută în prima ediție în 2014 și care, până în 4 aprilie 2016, era accesibilă la adresa: http://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/606-601-061-1/Vasile-I-Zarnescu__Holocaustul-Gogorita-diabolica.html.

În această carte eu nu neg holocaustul – căci nu poți nega ceva ce nu a existat –, ci am studiat propaganda holocaustică și afirm că această propagandă, începută în 1869 și continuată și acum, este, într-adevăr, cea mai mare escrocherie din toate timpurile. Între timp, concluziile mele, expuse în ediția din 2014 a cărții, au fost confirmate și de Gerhard MENUHIN, nepotul rabinului Moshe MENUHIN, în cartea sa TELL THE TRUTH AND SAME THE DEVIL (accesibilă aici: http://www.amazon.com/Tell-Truth-Shame-Devil-2015/dp/193778729X) – carte pe care „doctorul“ Dimitrie Bogdan LICU nu o cunoaște și pe care impostorul Alexandru FLORIAN se preface că nu o cunoaște.

B18) Fraza de încheiere a plângerii sale: „Precizăm că aceste afirmații au un impact cu atât mai mare pe spațiul public cu cât au fost preluate și diseminate deja de diverse site-uri xenofobe și ultranaționaliste precum deveghepatriei.wordpress.com, nationalisti.ro, basarabialiterară.com, art-emis.ro“ (fila 11, dosar fond) arată nu nocivitatea afirmațiilor și, în genere, a scrierilor mele, ci, dimpotrivă, demonstrează validitatea argumentelor și raționamentelor mele, care i-au convins și i-au informat corect pe directorii și redactorii respectivelor reviste electronice despre înșelătoria perfidă, persistentă, incontinentă, extrem de abilă și vastă în timp și spațiu pe care o reprezintă propaganda holocaustică.

B19) Articolele invocate de Alexandru FLORIAN în plângerea penală comisă contra mea au fost incluse, și ele, în cercetarea politologică HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ, Extorcarea de „bani de holocaust“, pe care am publicat-o în scopul educării contrainformative și a creșterii culturii de intelligence a poporului în vederea apărării securității naționale, periclitate tocmai de asemenea indivizi ca Alexandru FLORIAN-Impostoru’, Marco Maximilian KATZ-Vameșu’, Aurel VAINER, Radu IOANID-Sperjuru’ ș.a., care, prin activitatea lor, prin acuza de antisemitism și de holocaust de care ar fi vinovată România contravin atât art. 30, alin. (7) al Constituției privind „defăimarea ţării şi a naţiunii“, cât și Legii nr. 51/1999 privind siguranța națională (cf. http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_51_1991_securitatea_nationala_romaniei_republicata.php).

 

 1. C. Numitul Dimitrie Bogdan LICU, Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin ordonanța încropită de el, atestă că este manipulat și, fără îndoială, a fost șantajat cu dosarul său penal de doctorat plagiat (cf. Emilia Șercan, „Al treilea plagiat coordonat de Gabriel Oprea: Bogdan Licu, prim-adjunct al procurorului general al României“, 31 august 2015, pe http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20390210-exclusiv-treilea-plagiat-coordonat-gabriel-oprea-bogdan-licu-prim-adjunct-procurorului-general-romaniei.htm; *** „EXPLOZIV/Procurorul general interimar Bogdan Licu cere să i se RETRAGĂ titlul de doctor!“, 29 martie 2016, pe http://www.comisarul.ro/articol/exploziv/procurorul-general-interimar-bogdan-licu-_729798.html; Ion Spânu, „Procurorul general interimar Licu – prea bogat și plagiator“, Cotidianul, 3 februarie 2016, pe http://www.cotidianul.ro/procurorul-general-interimar-licu-prea-bogat-si-plagiator-275608/; vezi și în anexa 6). De aceea, este tendențios și rău-intenționat: el nu face decât să repete, preluând ad litteram, și chiar cu grafia respectivă, ideile emise de impostorul neocominternist Alexandru FLORIAN.

C1) Astfel, încă de la început el scrie: „Examinând din oficiu soluția adoptată în cauza ce formează…“ etc. Pe cine vrea să prostească el că a „examinat din oficiu“? Adică, dintre miile de dosare existente la Parchetul General și dintre miile de situații de fraudare a economiei naționale reclamate de presă, mintea lui de „doctor“-plagiator s-a oprit, acum, în ianuarie 2016, tocmai la plângerea din 3 aprilie 2014 a impostorului Alexandru FLORIAN, deja trecut prin „furcile caudine“ de presă în ultimul an, apropo de Legea nr. 217/2015, manevrată de el și clica lui?! Vedeți, pe larg, aici http://www.cotidianul.ro/alexandru-florian-are-un-salariu-de-81614-ron-pe-an-de-la-guvernul-ponta-266933/ și în anexa 4.

C2) În pagina nr. 2 a însăilării numitului Dimitrie Bogdan LICU, el scrie: «În addenda (post scriptum), Zărnescu Vasile face următoarele afirmații personale: „Mai trebuie să fac precizarea suplimentară și necesară că însuși conceptul ‘holocaust’ și cifra de ‘șase milioane’ nu sunt ‘simple presupuneri’, ci veritabile escrocherii intens propagate de jidani: laconic zis, constituie, cum demonstrează imbatabil inclusiv Arthur Butz…“». Sublinierea cu bold îi aparține lui Alexandru Florian și este reprodusă slugarnic de către „doctorul“-plagiator.

Dar are și unele „contribuții“ originale.

C3) Astfel, procurorul general interimar Dimitrie Bogdan LICU scrie: „Iosif Toma Popescu încearcă să aducă argumente în sprijinul tezei conform căreia autoritățile române din perioada celui de-al doilea război mondial (sic) nu au participat la actele de prigonire și anihilare a evreilor, iar pe teritoriul controlat de acestea nu a avut loc un genocid al populației evreiești“ (fila 4, verso, dosar nr. 6822/300/2016 – s.n., V.I.Z.). Adică el minimalizează în mod inadmisibil contribuția patriotului Iosif Toma Popescu la clarificarea problemei acesteia atât de controversate scriind că doar „încearcă să aducă argumente“, deși din articolul său reiese clar că documentarea făcută și argumentele sale reprezentaseră – cum apreciase savantul polonez Janusz Groszkowski – o „bombă politică“ și fuseseră atât de convingătoare încât, pe de o parte, sioniștii din Franța au fost siliți să-i publice articolele în revistele lor, iar, pe de altă parte, fuseseră atât de periculoase pentru jidani încât oculta sionistă holocaustistă a organizat asasinarea lui, accidentându-i autoturismul și nu a murit în accident doar fiindcă a avut norocul că un echipaj al poliției polone, care trecea întâmplător pe acolo, l-a salvat! Dar pentru procurorul-plagiator Dimitrie Bogdan LICU aceste aspecte nu au relevanță: el susține teza jidanilor că „autoritățile române au participat la actele de prigonire și anihilare a evreilor“.

Cum de i-au „anihilat pe evrei“ dacă, după Al Doilea Război Mondial, românii spuneau că „jidanii au venit mai mulți decât au plecat“? Iar acum au venit și mai mulți, deși fuseseră „anihilați“?! Nu le este frică acestor jidani că vor fi anihilați din nou, definitiv, de data aceasta? Căci Ordonanța nr. 171/C2/01.03.2016 emisă de „doctorul“-plagiator Dimitrie Bogdan LICU exhală această frică, dată fiind și autoritatea lui de procuror general interimar, ascuns și sub pulpana criminalei O.U.G. nr. 31/2002! Totuși, ex-ambasadorul Israelului la București Sandu Mazor s-a reîntors în România, ca să facă afaceri; ex-ambasadorul S.U.A. Mark Gittenstein, jidan și el, a revenit și el în România, pentru un salariu de 100.000 de dolari/lunar (cf. http://www.stiripesurse.ro/senator-fostul-ambasador-sua-mark-gitenstein-cercetat-de-procurorii-romani_966261.html)! Ex-comandantul trupelor N.A.T.O. în Europa, generalul (r.) Wesley Clark, supranumit „măcelarul de la Waco“ – fiindcă a tras cu proiectile cu napalm cu tunurile în sediul sectei „davidienilor“ – a venit „consilier pe probleme strategice“ al premierului Victor Ponta (cf. http://www.hotnews.ro/stiri-esential-12713168-victor-ponta-avea-consilier-probleme-strategice-securitate-generalul-american-wesley-clark.htm).

Dacă ar fi fost o situație de urgență ca să fie nevoie să fie promulgată O.U.G. nr. 31/2002, cum de toți acești  jidani au avut și mai au curajul să revină în România?

C4) „Doctorul“-plagiator Dimitrie Bogdan LICU execrează, firește, aceeași atitudine și față de subsemnatul: „Sus-numitul face afirmații neinterpretabile și care nu pot avea natura unei recenzii cu privire la inexistența Holocaustului în Europa, pornind de la pretextul oferit de lucrările altor persoane“ (fila 4, verso, dosar nr. 6822). Eu nu am spus că fac recenzii, ca „pretexte“, ca să mă aflu-n-treabă, ci studii, cercetări pe baza lucrărilor unor autori serioși, consacrați, nu niște „persoane“ oarecare, ca lucrarea persoanei Cristi Dănileț, pe care a plagiat-o el, iar persoana procurorului Cristi Dănileț a protestat de formă. Lucrările folosite de mine nu au fost ascunse, ci indicate cu dezinvoltură, căci erau lucrări celebre, cu care-mi împăunam lucrările mele, ca să-mi dau și eu un doctorat.

C5Nu au apărut elemente noi față de plângerea penală a numitului Alexandru FLORIAN pentru a fi, în vreun fel, întemeiată ordonanța de reluare a urmării mele penale, emisă de procurorul general interimar Dimitrie Bogdan LICU. În sfârșit, este o rușine națională faptul că Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție încă este condus de numitul Dimitrie Bogdan LICU, care, pentru fapta penală constituită de plagiatul comis – și încă în domeniul Magistraturii, care trebuie să fie de o moralitate impecabilă! – nu este decât un pușcăriabil.

 

ÎN DREPT.

 1. Îmi întemeiez cererea mea pe art. 30 al Constituției României privind libertatea cuvântului:

D1) „(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege“.

D2) Apoi, chiar dacă această O.U.G. este anticonstituțională, în baza aliniatului (3) al art. 4 al O.U.G. nr. 31/2002: „Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei“.

D3) În fond, directorul Alexandru FLORIAN este chiar cel care trebuie condamnat pentru activitatea sa și a pretinsului institut „național“ pe care-l conduce, iar I.N.S.H.R.-E.W., tocmai pentru că este plătit din bugetul statului, trebuie desființat deoarece este antinațional, eminamente antiromânesc, antistatal și subminează securitatea națională! De asemenea, procurorul general interimar Dimitrie Bogdan LICU trebuie demis și dat afară din Magistratură.

Pentru toate aceste motive, vă solicit respingerea Ordonanței nr. 171/C2/01.03.2016 emisă de numitul Dimitrie Bogdan LICU, deoarece este total neîntemeiată.

Anexez prezentelor NOTE SCRISE principalele articole de presă citate pe parcurs, referitoare la plângerile penale pendinte de O.U.G. nr. 31/2002, la imaginea din presă a lui Alexandru FLORIAN și a „doctorului“ în drept Dimitrie Bogdan LICU, precum și coperțile unor lucrări invocate aici sau necesare clarificării cazului (total 30 file).

Intimat,

                                              Colonel (rtg.) Vasile I. ZĂRNESCU“[6]

“Vasile Zărnescu, autorul prigonit pentru cartea „HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ”, lansează un apel

APEL UMANITAR  ȘI PATRIOTIC

                                                      Dragi prieteni, stimați compatrioți,

 

În 5 aprilie a.c., am depus la Librăria „Mihai Eminescu”, din București,  studiul meu politologic HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. Extorcarea de „bani de holocaust“, vol. 1, 2015, iar în 8 aprilie i-am făcut lansarea, anunțată public [1].

holocaust

 

Escrocul vamal Marco Maximilian KATZ a terorizat-o pe directoarea Librăriei „Mihai Eminescu”, amenințând-o că o va da în judecată penală fiindcă mi-a pus în vânzare cartea. Speriată, aceasta mi-a cerut să îmi ridic restul exemplarelor nevândute. Acest individ, Marco Maximilian KATZ, se erijează acum în președintele unui centru de monitorizare a presei din România pentru a demonstra că țara noastră este profund antisemită [2].

Pe de altă parte, acestui „domn‟ i s-au deschis mai multe dosare penale, pentru escrocherii făcute prin duty-free-urile de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, București-Otopeni, dar care au fost mușamalizate de Parchetul General [3].

Așa cum am demonstrat în cartea mea, jidanii, în numele cărora se erijează ca reprezentanți în România Alexandru Florian, Marco K. Katz, Aurel Vainer, Radu Ioanid, Michael Shafir și alții ca ei, sunt descendenții (k)hazarilor – un neam turco-mongol – și, deci, nu au nici o  legătură genetică, „de neam‟, de sânge, cu „biblicii‟ iudei (jidanii – cuvânt care provine din germanicul Das Juden, care, la rândul său, provine din latinescul Judaeo/i). Laconic spus, sub aspect moral sunt niște impostori, iar faptul că sunt apologeți holocaustiști îi transformă, sub aspect penal, în escroci care atentează la siguranța națională: prin „banii de holocaust‟ pe care îi pretind de la români (ca, de altfel, și de la alții), ei comit un veritabil genocid contra poporului român! În acest sens, vă prezint argumentul peremptoriu, ignorat de presă (jidovită în cvasitotalitate): marele farsor șef-rabinul Moses Rosen a emis aberația că România ar fi ucis 400.000 de jidani – cum și scrie pe menora de la sinagoga Coral din București – și, ca despăgubire, a pretins 50.000 de euroi pe cap de jidan „ucis‟ – adică, în total, 20 de miliarde de euro!

În 2009, Traian Băsescu a aranjat cu F.M.I. și B.I.R.D. să i se dea României un împrumut de 20 de miliarde de euro [4], deși România nu avea nevoie de acești bani. Să ne amintim că Nicolae Ceaușescu, în anii ’70, împrumutase 20 de miliarde de dolari de la F.M.I. și B.I.R.D., cu care a industrializat România și pe care i-a returnat în 20 de ani, supunând poporul la mari eforturi și privațiuni – dar a construit cea mai puternică țară sub aspect economic, militar și politic din sud-estul Europei, iar când a fost asasinat lăsase țara atât fără datorii externe, cât și cu multe miliarde de dolari în visterie și în creanțe. Această țară a fost distrusă de guvernanții post-decembriști, aduși la putere de clica lui Silviu Brucan, Petre Roman, Mugur Isărescu et comp., clică aflată și acum la putere. Și, în condițiile în care acești guvernanți au provocat, în 27 de ani, ruinarea României și înstrăinarea bogățiilor ei, împrumutul comis de Traian Băsescu, de 20 de miliarde de euro, a înfeudat țara pe mai multe zeci de generații – adică pe sute de ani! –, fiindcă România nu mai are baza materială și umană de a putea produce mărfuri prin care să returneze acești bani: patru milioane dintre cei mai buni români, dintre cei mai instruiți și mai bine calificați profesional, au fost siliți să emigreze, industria și agricultura au fost distruse, peste o treime din pământul arabil a fost vândut străinilor, alături de multe alte bogății ale solului și subsolului. Cele 20 de miliarde de euro NU au fost investiți în economia României; ba, mai mult, din anul următor, 2010, guvernul Băsescu-Boc a tăiat pensiile și salariile pe motiv că „nu sunt bani”! Dar unde s-au dus cele 20 de miliarde de euro?! – au întrebat unii politicieni și ziariști. De șapte ani, guvernul tace mâlc, fiindcă cele cele 20 de miliarde de euro AU FOST DATE ISRAELULUI, ca despăgubire pentru pretinsul „holocaust‟ pe care România nu l-a comis. Această faptă criminală reprezintă genocidul contra poporului român – faptă penală imprescriptibilă! Și condamnabilă în cel mai înalt grad!

Toate aceste aspecte le-am relevat în cartea mea, aflată la a doua ediție, pentru ca poporul să se trezească la realitate și să nu mai fie prostit și jefuit. Din această cauză – adică deoarece le-am denunțat escrocheria cu pretinsul holocaust, holocaust care este cea mai mare mârșăvie din Istoria Lumii – jidanii s-au înfuriat contra mea, iar escrocul Maximilian Marco Katz mi-a făcut plângere penală la Parchetul General. Astfel, unul dintre detractorii mei, M. Ivascu, de la HotNews, prezintă denaturat situația în articolul „ACTUALIZAT. MCA România acuză într-o scrisoare transmisă procurorului general că un presupus colonel S.R.I. în rezervă a publicat o carte în care neagă Holocaustul/ Librăria: Cartea ar putea fi retrasă / Editura: Nu neg Holocaustul ca atare, spun doar că în România nu a existat‟, HotNews.ro, Luni, 11 aprilie 2016 [5].

Maximilian Marco Katz își mărește presiunea asupra Parchetului General prin faptul că este și membru al așa-zisului „Parlament European Jidănesc“: cf. Ion Spânu, „Informaţii senzaţionale, trecute cu vederea / Black Cube şi Maximilian Katz, reprezentantul României în Parlamentul European Evreiesc‟[6].

Ziaristul Ion Spânu greșește, din grabă, în formularea din titlu: Maximilian Katz nu poate fi „reprezentantul României‟, fiindcă România nu este stat jidănesc! Dar, erijându-se de acest statut ilegal, Maximilian Marco Katz, îngrijorat că Justiția română nu m-a băgat, încă, la gherlă, se grăbește să afle starea plângerii sale și, în acest sens, se adresează Parchetului General de pe lângă Î.C.J.C., fiindcă știe că acolo se poate baza pe un alt escroc, procurorul general adjunct Dimitrie Bogdan Licu, care este șantajat cu faptul că și-a falsificat lucrarea de doctorat [7] – motiv pentru care locul său este la pușcărie, nu la Parchetul General, așa cum am cerut în NOTELE SCRISE depuse la Judecătoria Sectorului 2 [8].

adresa_mca

M.K. Katz a fost anunțat de către prim-procuroarea Cătălina Sîntion că „sesizarea dvs. cu privire la numitul Zărnescu Vasile a fost înregistrată la Judecătoria Sectorului 3 sub nr. de dosar 6727/P2016 și se află în lucru la Secția 10 de Poliție…‟ (cf. anexa). Și vă rog să remarcați că dactilografa I.A., subordonata prim-procuroarei Cătălina Sîntion, a fost atât de toantă încât a denaturat titulatura făcăturii lui M.K. Katz și a scris astfel la „adrisant‟: „MCA ROMÂNIA – THE CENTER FOR MONITORING AND COMBATING ANTISISTEM“! Dar poate că dactilografa nu este toantă, ci este o antisemită camuflată și a scris, astfel, „antisistem“, în bășcălie. Dacă scria în românește, atunci poate ar fi observat și numita Cătălina Sîntion că trebuia scris „antisemitism‟, nu „antisistem‟, și nu ar fi „semnat ca primarul“! Dar, vorba celor din regimul „burghezo-moșieresc“ interbelic, „Omor scuzabil!‟

Firesc ar fi ca numita procuroare Cătălina Sîntion și, apoi, Parchetul General de pe lângă Î.C.J.C., în ordine cronologică, să dezgroape întâi procesele penale contra ticălosului Marco Maximilian Katz, care zac mușamalizate, și abia apoi să caute să constate că cercetarea mea este o lucrare științifică prin care protejez securitatea națională, deoarece România se află în legitimă apărare! Totodată, Parchetul General trebuie să se sesizeze din oficiu privind transferul ocult al celor 20 de miliarde de euro către Israel, chiar dacă, așa cum au relevat, recent, unele mass media, s-a început o anchetă penală privind corupția în manevrarea celor 20 de miliarde de euro! Acești bani trebuie recuperați de urgență, pe orice cale!

Deoarece nu am putut tipări decât vreo trei sute de exemplare, am mare nevoie de ajutor material spre a spori masiv tirajul, pentru ca noi, românii, să aflăm cum suntem escrocați de jidanii care s-au insinuat din nou la conducerea țării și care vor acum să ne transforme în sclavii lor. Și, în mare parte, au reușit. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le mai răbdăm hoțiile, impostura, impertinența și intoleranța, în timp ce ei ne acuză pe noi că suntem intoleranți, după ce îi răbdăm de două secole!

Trebuie să fim intoleranți cu intoleranții!

De asemenea, am mare nevoie de sprijin moral, de aceea vă solicit să declanșați o campanie de presă în favoarea mea, întrucât M.K. Katz și, anterior, Alexandru Florian, prin plângerile penale comise contra mea, și acoliții lor mercenari din presă, prin campania defăimătoare contra cărții mele, au încălcat libertatea cuvântului, asigurată de Constituția României și de legislația Uniunii Europene.

Pentru a fi ajutat de dvs., de cunoscuții dvs. și de alți patrioți români din țară și din străinătate prin sponsorizarea cu diverse sume, oricât de mici, mi-am deschis la Banca Comercială Română conturile în diverse valute, pe care le indic mai jos.

 

Titular: Zarnescu Vasile

Codul IBAN pentru valută în lei,

RO10RNCB0318006478160001

Codul SWIFT: RNCB RO BU

 

Codul IBAN pentru valută în euro,

RO53RNCB0642006478160002

Codul SWIFT: RNCB RO BU

 

Codul IBAN pentru valută în dolari U.S.A.:

RO26RNCB0642006478160003,

Codul SWIFT/BIC: RNCBROBU

 

Recent, mi-am pierdut un telefon în care erau trecute și unele dintre numele celor care îmi comandaseră cartea. Cu scuzele de rigoare, îi rog pe cei (rămași) interesați să mă apeleze din nou la numărul 0787662466 sau să îmi scrie pe adresa: vasile.zarnescu@gmail.com.

Cu regret trebuie să precizez că numele sponsorilor nu vor fi trecute în viitoarea ediție a cărții (decât, eventual, cu acordul lor), pentru a nu avea de suferit represiuni din partea jidanilor, așa cum s-a întâmplat în Occidentul „democratic”.

Cu mulțumiri,

                                                                                                         Colonel (rtg.) Vasile Zărnescu

 

NOTE

[1] Vedeți aici: https://www.youtube.com/watch?v=zdOkjdNj1GE.

[2] Cf. „Cine este acuzatorul Părintelui Justin Pârvu? Marco Maximilian Katz, implicat într-o șpagă de 2,5 milioane euro pentru Guvernul Năstase“, pe http://www.ziaristionline.ro/2011/02/21/cine-este-acuzatorul-parintelui-justin-parvu-marco-maximilian-katz-implicat-intr-o-spaga-de-25-milioane-euro-pentru-guvernul-nastase/.

[3] Cf. Ion Spânu, „Maximilian Katz, între şpaga pentru duty free şi chestiunea evreiască în România (I)“, pe http://www.cotidianul.ro/maximilian-katz-intre-spaga-pentru-duty-free-si-chestiunea-evreiasca-in-romania-i-267680/; vezi și „Plângere Penală la adresa lui Marco Maximilian Katz pentru denunț calomnios și incitare la ură‟, pe http://www.civicmedia.ro/plangere-penala-la-adresa-lui-marco-maximilian-katz-pentru-denunt-calomnios-si-incitare-la-ura/.

[4] Cf. http://stirileprotv.ro/stiri/economie/fmi-romania-imprumuta-20-de-miliarde-de-euro.html).

[5] Pe http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20929734-mca-romania-acuza-intr-scrisoare-transmisa-procurorului-general-presupus-colonel-sri-rezerva-publicat-carte-care-neaga-holocaustul.htm.

[6] Pe http://www.cotidianul.ro/black-cube-si-maximilian-katz-reprezentantul-romaniei-in-parlamentul-european-evreiesc-291488/.

[7] Cf. „Procurorul general Bogdan Licu a declarat marți că a cerut ministrului Educației să-i retragă titlul de doctor. Reamintim că o investigație publicată de HotNews.ro în august 2015 arăta că Licu și-ar fi plagiat lucrarea făcută sub coordonarea lui Gabriel Opreacomisarul.ro, 29 martie 2016, pe http://www.comisarul.ro/articol/exploziv/procurorul-general-interimar-bogdan-licu-_729798.html; vezi și: https://deveghepatriei.wordpress.com/2016/05/13/mizeria-umana-umana-de-procuror-bogdan-licu-sri-l-a-trimis-in-judecata-pe-colonelul-sri-vasile-zarnescu-aceasta-este-ordinul-din-partea-mossadului-si-mafiei-jidanesti-jegul-acesta-de-om-care/.

[8] Cf., de ex., https://arhiva-romanilor.blogspot.ro/2016/05/document-lamuritor-pentru-un-proces.html;

http://ioncoja.ro/colonelul-vasile-zarnescu-versus-procurorul-general-dimitrie-bogdan-licu-care-pe-care/http://www.justitiarul.ro/vasile-zarnescu-lupta-cu-prigonitorii-de-la-institutul-elie-wiesel-si-cu-executantii-lor/.”[7]

SURSE

 1. http://www.art-emis.ro/analize/3531-cazul-zarnescu-i-legea-217-2015-trambulina-inshr-ew.html
 2. http://www.art-emis.ro/eveniment/3535-cazul-zarnescu-i-legea-217-2015-trambulina-inshr-ew-2.html
 3. http://www.art-emis.ro/eveniment/3544-cazul-zarnescu-i-legea-217-2015-trambulina-inshr-ew-3.html
 4. http://www.art-emis.ro/eveniment/3547-cazul-zarnescu-i-legea-217-2015-trambulina-inshr-ew-4.html
 5. http://www.justitiarul.ro/inchizitia-evreiasca-in-tara-romaneasca/
 6. http://www.justitiarul.ro/vasile-zarnescu-lupta-cu-prigonitorii-de-la-institutul-elie-wiesel-si-cu-executantii-lor/
 7. http://www.justitiarul.ro/10536-2/
 8. Foto: Internet

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook DIR – Departamentul de Informații România!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Despre Departamentul de Informații România (DIR)

Departamentul de Informații România (DIR): Conspirații, Mistere, Paranormal, Extratereștri, Istoria Omenirii, Energie Liberă, Spiritualitate și Știință. Contact: office@dir.org.ro