Cristalele din Atlantida și Lemuria

Distribuie!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

“Încep prin a va înfăţişa cîteva aspecte legate de folosirea cristalelor în Atlantida şi Lemuria, cele două lumi dispărute, aşa cum au fost prezentate de Ruth Montgomery în cartea sa “The world before” (Lumea care a fost).

Încep prin a va înfăţişa cîteva aspecte legate de folosirea cristalelor în Atlantida şi Lemuria, cele două lumi dispărute, aşa cum au fost prezentate de Ruth Montgomery în cartea sa “The world before” (Lumea care a fost). Această civilizaţie incredibilă, dispărută fără urmă, folosea din plin proprietăţile cristalelor.


Maşinile puse în funcţiune de puterea minţii foloseau energia obţinută cu ajutorul cristalelor. Prin intermediul acestora, energia solară era transformată în electricitate. Erau folosite nişte lentile uriaşe, care captau şi transformau razele soarelui depozitînd energia lor într-un material lichid care era de fapt o soluţie de cristale lichide. Reţele pe bază de cristale captau şi foloseau cîmpul energetic al Pămîntului.

Frecvenţele sunetului şi luminii erau transformate cu ajutorul cristalelor, fiind făcute compatibile nu numai cu materia, ci şi cu mentalul, cu ajutorul acestora putînd fi acţionate nave aeriene, marine şi submarine. Descoperirea folosirii cristalelor pentru controlarea incredibilei reacţii magnetice dintre materie şi antimaterie a dat naştere zborului spaţial.


Cristalele erau folosite şi în construcţii. Prin concentrarea minţii mai multor persoane ce stăteau în jurul unui cristal se putea anula gravitaţia pietrelor masive pentru construcţii, ce puteau fi ridicate astfel fără greutate la înălţimea dorită. Oamenii comunicau cu delfinii şi cu balenele, pentru ca acestea să conducă bancurile de peşti către năvoade.

Existau puternice temple pentru vindecare în care se combinau energiile luminii, culorii, sunetului, cîmpului magnetic şi puterii gîndului, care erau canalizate prin cristale pentru a face vindecări miraculoase. Erau cunoscute toate canalele corpurilor energetice. Se făcea chirurgie eterică pe corpul energetic şi prin contact între mentalul vindecătorului şi al pacientului se transmitea celulelor corpului informaţia de vindecare a celulelor fizicului.

Distrugerea Atlantidei

Dar unii au folosit energia în scopuri înrobitoare şi distructive. Energii uriaşe au provocat dezechilibrul întregului ecosistem şi un cutremur puternic a dus la distrugerea Atlantidei. Cîţiva supravieţuitori au dus civilizaţia dispărută în alte ţinuturi şi aceştia, folosind cristalele, au făcut construcţii, printre care şi Marea Piramidă din Egipt.

Cu o energie similară cu cea a laserului au tăiat pietrele imense în aşa fel încît în spaţiul dintre ele nu se poate introduce nici măcar o hîrtie îndoită. Au construit baza de granit astfel încît greutatea pietrelor de deasupra să comprime cuarţul din el, obţinînd un cîmp energetic pe care l-au folosit la vindecare, întinerire şi ce­remonii religioase.

Deasupra au folosit gresie şi calcedonie pentru a se obţine un rezonator, iar ultimul strat era făcut din cuarţ pur. Au obţinut astfel un transmiţător gigantic, cu ajutorul căruia puteau comunica cu sistemele stelare. Au lăsat şi în alte zone de pe glob urmele civilizaţiei lor, dar secretele adevăratei civilizaţii se pare că au fost ascunse în Marea Piramidă din Egipt, în peşterile din Munţii Tibetului, în piramidele din China, America etc şi aşteaptă să fie descoperite.

Nu am amintit despre alte amănunte mai şocante, pentru a nu adînci şi mai mult ideea de ştiinţifico-fantastic legată de acele lumi dispărute.

Apă fosilizată

Revenind la subiectul ce a dat şi titlul articolului, ne întrebăm ce sînt cristalele?

Din punct de vedere fizic, cristalele sînt apă fosilizată. Ele iau naştere atunci cînd apa se combină cu un element în anumite condiţii de temperatură, presiune şi energie. De exemplu, siliciul sub formă de nisip se combină cu apa, rezultînd bioxidul de siliciu sau cristalul de cuarţ. El are proprietăţi piezoelectrice, amplifică, transformă, înmagazinează, focalizează şi transferă energia. Într-un microcircuit, o lamelă de cuarţ amplifică semnalul electric.

Echipamentele electronice audio, video, pornind de la microfon şi difuzor se bazează pe această proprietate a cuarţului. El este, de fapt, un transformator de energie. Comprimat, el generează electricitate. Un curent electric ce trece prin cristal produce oscilaţii. Dacă el este secţionat, dîndui-se anumite forme, vibraţia cristalului transformă electricitatea în unde sub formă de semnale radio şi televiziune.

Celulele fotoelectrice se bazează pe transformarea energiei solare în electricitate prin intermediul cristalului de cuarţ. Tot cuarţul dintr-un microcircuit înmagazinează informaţiile din memoria computerului. Ceasurile electrice folosesc cristale de cuarţ pentru a “bate secunda” foarte exact. Laserele folosesc proprietatea de focalizare a energiei prin cuarţ.

Din punct de vedere metafizic (meta înseamnă mai sus sau dincolo de), energiile din cristal au frecvenţe de oscilaţie într-o gamă ce acoperă atît frecvenţele materiei, cît şi pe cele înalte din mental şi psihic, astfel că efectele cristalului asupra energiei mentale sînt tot atît de importante ca şi cele exercitate asupra energiei fizice.

Proprietăţi

Proprietăţile metafizice remarcabile pe care le au aceste cristale sînt: amplificarea, transformarea, înmagazinarea, focalizarea şi transferarea.

Prima proprietate este cea cu ajutorul căreia se pot amplifica energiile corpului şi ale gîndurilor, cărora le sînt conferite forţă şi claritate, încărcîndu-le cu o putere deosebită, cu ajutorul căreia pot influenţa materia. Două plante identice, una crescută în mediu normal, iar cealaltă influenţată prin gînduri bune amplificate de un cristal ţinut în mîna stîngă vor creşte diferit. Cea influenţată va creşte înaltă şi viguroasă în raport cu cealaltă.

Cea de-a doua proprietate este aceea prin care se poate transforma calitatea unei substanţe, cum ar fi de exemplu a apei. Un cristal de cuarţ lăsat mai multe ore într-un recipient cu apă va schimba gustul acesteia.

Prin proprietatea de înmagazinare, un cristal poate fi încărcat cu energie pe care o poate stoca pentru a fi folosită ulterior. El este capabil să stocheze şi foarte multe informaţii.

Cristalul poate focaliza energia alături de gîndul uman, echilibrînd astfel sistemul energetic al corpului, ferind în felul acesta corpul de boli sau chiar vindecîndu-l.

Transferul energiei de la cristale nu se face numai la entităţile din apropiere, ci aceasta poate fi proiectată la distanţe de mii de kilometri, cristalul ajutînd la creşterea pu­terii telepatice umane de emisie şi recepţie a gîndurilor. Cristalul poate fi şi un mijloc de înlesnire a comunicărilor speciale cu mineralele, plantele şi animalele, precum şi cu îngerii, maeştrii, învaţătorii, vindecătorii.

Cristalele pot ascuţi starea de conştienţă, dar pot determina şi alterarea ei. Folosite corect, ele pot stimula şi amplifica toate capacităţile paranormale. Proprietăţile metafizice foarte importante sînt şi acelea care ajută la vindecarea corpului fizic şi psihicului.

Piramide şi sfere

Un cristal căruia i se dă o formă geometrică bine definită prin tăiere şi şlefuire devine un foarte bun conducător de energie. Forma de piramidă sau de sferă a unui cristal îi amplifică acestuia nebănuit puterea. Piramida are oricum un efect de echilibrare energetică, dar, dacă ea este realizată din cristal, puterea îi creşte considerabil. Energia este receptată prin baza ei şi este emisă prin vîrf. Ea atrage energia, o stochează, o transformă şi o concentrează.

Stînd în preajma unei piramide, cîmpul energetic creşte de mai multe ori. Sferele au şi ele capacitatea de a emite energie în toate direcţiile, creînd, ca şi oul de cristal, un cîmp radiant în jurul lor. Aceste forme se pot folosi la energizarea şi purificarea organismului, aurei şi a spaţiului, precum şi în meditaţie şi divinaţie.

Pentru a beneficia de binefacerile cristalelor, acestea trebuie alese după anumite criterii, apoi trebuie purificate, activate, încărcate şi abia pe urmă folosite în terapii.”[1]

SURSE

  1. https://jurnalul.ro/paranormal/cristalele-aceste-fiinte-316406.html
  2. Foto: Internet

Donații pentru Departamentul de Informații România (DIR)

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook DIR – Departamentul de Informații România!

Departamentul de Informații România (DIR) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul “join” pentru a vă abona la canal!

Dragoș Anunnaki – apăsați butonul “join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul de Informații România (DIR)!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Departamentul de Informații România (DIR)

Departamentul de Informații România (DIR) este o organizație privată de informații și investigații, fără personalitate juridică. Departamentul de Informații România (DIR) a fost creat la data de 15 august 2013. Departamentul de Informații România (DIR) deține o arhivă uriașă.

You may also like...