Fiz. Dr. Ioan Mamulaș – „Aplicații militare și în spionaj ale parapsihologiei”

Distribuie!

„APLICAŢII MILITARE ŞI ÎN SPIONAJ ALE PARAPSIHOLOGIEI

Fiz. Dr. Ioan Mamulaş


1. Utilizarea aptitudinilor şi manifestărilor de tip parapsihic pentru scopurimilitare şi de obţinere de informaţii secrete are o istorie îndelungată şi departe de a fiîncheiată; în cele ce urmează sunt prezentate doar unele exemple dintr-o serie ce estedeparte de a fi exhaustivă.În Biblie (Regi II, 6 ) se afirmă că profetul Elisei (secolul IX î. H.) şi-ar fifolosit abilităţile clarvăzătoare pentru pentru a-l înştiinţa pe regele Israelului despre planurile de bătălie pe care regele Siriei le făcea împotriva lui.

Înştiinţat desprecapacităţile vizionare ale lui Elisei, regele sirian a trimis un detaşament pentru a-lcaptura; dar proorocul, prin „puterile” cu care era înzestrat, i-a orbit şi derutat peoştenii sirieni, astfel încât aceştia au putut fi prinşi de izraeliţi. Relatări similare (unelechiar mai spectaculoase) sunt şi cele referitoare la exodul din Egipt, invadareaCanaan-ului, cuceririle militare ale lui Saul, David şi Solomon.


În acest context, nueste poate lipsit de semnificaţie faptul că serviciile de informaţii americane acordăatenţie învăţămintelor pentru activitatea de spionaj care pot fi deduse din studiereaBibliei. Spre pildă, un articol apărut în anul 1978 în revista de uz intern
„Studies in Intelligence”, publicaţie a Central Intelligence Agency (CIA), se intitulează sugestiv „A Bible Lesson on Spying”.

În ale sale „Istorii”, Herodot relatează ceea ce astăzi ar putea fi numit primulexperiment de testare a capacităţilor extrasenzoriale în vederea utilizării acestora pentru interese politico-militare. „Experimentul” a fost iniţiat şi coordonat de Cresus,rege al Lydiei (stat antic din vestul Asiei Mici) între anii 595 î. H. şi 547 î. H.Îngrijorat de vecinătatea cu imperiul persan, el se gândea
„dacă nu i-ar fi cu putinţă să stăvilească întinderea perşilor mai înainte ca ei să se fi întărit prea mult.Chibzuind la aceasta, se hotărî să întrebe oracolele aflate în Ellada, cât şi pe cele din Libya.

Trimise, prin urmare, soli în diferite locuri, unii cu poruncă să meargă la Delfi,, alţii la Abai, în Focida, alţii la Dodona; câţiva au fost trimişi şi la oracolelelui Amphiaraos şi Trophonios, ba unii până şi în ţinutul Miletului, la Branchizi. Acestea au fost oracolele elineşti la care Cresus îşi mână slujitorii, cu gândul să lecerceteze. Pe alţi slujitori îi trimise cu poruncă să întrebe până şi oracolul din Libya,la templul lui Ammon.

Cresus îşi trimitea oamenii pentru a pune la încercare ştiinţa oracolelor; abia după ce s-ar fi încredinţat că spun adevărul, regele urma să le maiîntrebe încă o dată, prin credincioşii săi, dacă era sau nu bine să se ridice cu războiîmpotriva perşilor.

Iată ce porunci lydienilor regele când i-a trimis să încerceoracolele: numărând cu grijă zilele ce se vor scurge din ziua plecării lor din Sardes (capitala Lydiei – n. n.), să nu întrebe oracolele decât când se vor fi împlinit o sută de zile în cap, şi atunci abia să vorbească astfel: «oare ce face în clipa aceasta Cresusal lui Alyattes, regele lydienilor?»; apoi să însemne în scris răspunsul fiecărui oracol şi să-l aducă chiar lui.

Ce vor fi răspuns celelalte oracole, nimeni nu poate spune;însă la Delfi, de îndată ce lydienii au intrat în templu cu gândul să-l încerce pe zeu,nici nu apucară să întrebe cele poruncite, că Pythia grăi în hexametri următoarele:Ştiu câte fire are nisipul şi-ntinderea mării, Pot înţelege pe cel făr’de auz şi-l aud pe cel mut.

Până în piept îmi pătrunde mirosul de broască ţestoasă,Când în tingire ea fierbe cu carne de miel laolaltă. Zace sub ea întinsă aramă, şi aramă-i deasupra… După ce lydienii îşi însemnară în scris răspunsul dat de Pythia, făcură cale-ntoarsă la Sardes. Pe măsură ce trimişii se înfăţişau înaintea lui Cresus curăspunsurile oracolelor, regele le deschidea numaidecât pe fiecare în parte şi aruncao privire la rândurile scrise. Dar niciunul din răspunsuri nu-l mulţumi.

De îndată însă ce văzu răspunsul de la Delfi, înălţă rugi şi recunoscu adevărul celor spuse – socotind oracolul de laDelfi drept singurul oracol nemincinos, deoarece ghicise ceeace făcuse el. Într-adevăr, după ce-şi trimisese credincioşii să cerceteze oracolele, păzind cu grijă sorocul zilelor, iată ce a pus la cale Cresus: gândindu-se la ceva peste putinţă de ghicit şi înţeles, a tăiat în bucăţi o broască ţestoasă şi un miel, pecare le-a fiert apoi împreună într-un căzănel de aramă acoperit cu un capac dearamă. (…) Cât despre răspunsul dat lydienilor de oracolul lui Amphiaraos (…) nu pot să povestesc nimic; în privinţa răspunsului nu se spune altceva decât că regele arămas încredinţat că şi acest oracol era de crezut”[1, p. 33 – 34].

Lămurit asuprarezultatelor testului său, Cresus a trimis iarăşi mesageri la oracolul din Delfi şi laoracolul lui Amphiaraos de lângă Theba, pentru a întreba dacă putea să porneascărăzboiul împotriva perşilor.
„La întrebările puse de soli – spune Herodot – cuvântul celor două oracole s-a dovedit a fi aidoma. Ele i-au prevestit lui Cresus că, de va porni lupta contra perşilor, va nimici o mare împărăţie”[1, p. 36].

Cresus a interpretat răspunsul ambiguu al oracolelor după cum i-a convenit şi,ferm convins că împărăţia ce urma să fie nimicită era aceea a perşilor, a pornitrăzboiul contra lor. Din nefericire pentru el şi pentru Lydia, a fost învins de Cirus alII-lea, regatul său fiind desfiinţat şi încorporat în imperiul persan; împărăţia nimicităfusese chiar a lui.

În ce priveşte testul pe care-l făcuse, să remarcăm că, la dreptvorbind, regele lydian verificase numai capacităţile extrasenzoriale referitoare laculegerea de informaţii la timpul prezent ale oracolelor, nu şi pe cele de tip premonitoriu.Cel mai vechi tratat militar cunoscut, „Arta războiului” , scris în jurul anului500 î. H. de generalul chinez Sun Tzu, subliniază legătura directă dintre succesul înluptă şi dirijarea cu măiestrie a forţei/energiei subtile denumită Qi.

Sun Tzuargumenta că bătăliile pot fi câştigate prin combinaţia dintre tacticile militareconvenţionale şi direcţionarea precisă a Qi-ului care străbate corpul războinicului şi poate fi folosit pentru a influenţa mintea inamicului, provocându-i reducerea sau chiar anihilarea capacităţii combative.Eroina Franţei Jeanne d’Arc (1412 – 1431) şi-a urmat premoniţiile, viziunile şi„vocile interioare” pentru a mobiliza şi conduce oştile ţării sale la victoriile asupraenglezilor (a se vedea, de pildă, [2, p. 208 – 209]).

John Dee (1527 – 1609), ocultist şi astrolog la curtea reginei Elisabeta I a Angliei, a fost, am spune astăzi, un „spion psi”. La un moment dat el a alertat-o peregină pretinzând că „primise”, de la „spiritele” cu care intra uneori în contact, unmesaj potrivit căruia agenţi secreţi spanioli plănuiau să ardă pădurile ce furnizau lemn pentru flota engleză.

La porunca reginei, au fost luate măsurile cuvenite şi istoria consemnează cum navele britanice, mai bine construite, deşi mai puţin numeroase, auînfrânt Armada spaniolă în anul 1588, făcând din Anglia o putere mondială. Ca unamănunt picant, John Dee a fost, probabil, primul „James Bond”, căci îşi semnanotele informative cu numerele de cod 007…Lozen, „războinica apaşă”, prevedea prin mijloace parapsihice mişcăriletrupelor americane din timpul confruntărilor acestora (ce au durat din 1869 până în1880) cu luptătorii apaşi conduşi de fratele ei Vitorio şi, după moartea lui, deGeronimo. Stând cu mâinile întinse şi invocând divinitatea supremă a apaşilor, Lozen putea – pe baza senzaţiilor avute în braţe – să spună cu precizie unde se aflau inamicii tribului ei şi care era numărul lor.”[1]

Mai multe pe larg aici -> https://ro.scribd.com/doc/79661946/APLICA%C5%A2II-MILITARE-%C5%9EI-IN-SPIONAJ-ALE-PARAPSIHOLOGIEI

SURSE

  1. Fiz. Dr. Ioan Mamulaș – „Aplicații militare și în spionaj ale parapsihologiei” -> https://ro.scribd.com/doc/79661946/APLICA%C5%A2II-MILITARE-%C5%9EI-IN-SPIONAJ-ALE-PARAPSIHOLOGIEI
  2. Foto: Internet

Donații pentru Departamentul de Informații România (DIR)

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook DIR – Departamentul de Informații România!

Departamentul de Informații România (DIR) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Dragoș Anunnaki – apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul de Informații România (DIR)!

Departamentul de Informații România (DIR)

Departamentul de Informații România (DIR) este o organizație neguvernamentală de informații și investigații, fără personalitate juridică. Departamentul de Informații România (DIR) a fost creat la data de 15 august 2013.

You may also like...