Gândirea pozitivă în vindecarea naturală

Distribuie!

„Orice acţiune a gândirii, a imaginaţiei, a vorbirii sau a corpului poartă în sine fructe bune sau rele. Omul este, într-o măsură nebănuită, creaţia gândirii sale; la ce gândeşte în această viaţă, mai târziu, el va deveni.“ Sri Ramakrishna

Aţi auzit de multe ori cunoscuţi care atunci când erau întrebaţi de afecţiunea de care sufereau spuneau că neplăcerile au început şi s-au amplificat pe un fond nervos dezechilibrat. Stresul, agitaţia, neliniştea reprezintă de multe ori cauzele incipiente ale multor afecţiuni.


Dar dacă analizăm cauzele stresului şi ale anxietăţii,  vom descoperi că ele sunt menţinute de o gândire profund nefastă caracterizată de agitaţie haotică, dominata de ganduri negative, frica, dorinte nesatisfacute, frustari, nefericire, etc. Vom prezenta în cele ce urmeaza cateva idei cu caracter general menite să conducă la o înţelegere mai profundă a cauzelor anumitor boli, precum şi asupra relaţiilor şi legăturilor mai subtile care există între minte şi corp.

-Destinul nostru de fericire şi sănătate sau de boală şi suferinţă este consecinţa caracterului nostru; caracterul nostru este rezultatul obiceiurilor, obişnuinţelor, reflexelor şi tendinţelor noastre. Acestea la rândul lor sunt create prin repetarea şi menţinerea în mintea noastră a aceloraşi tipuri de gânduri şi idei.


-Majoritatea gândurilor oamenilor obişnuiti apar datorită preluării lor la nivel subconştient din subconştietul colectiv. Altele (mai rare) sunt produse în mod conştient.

-Multe din gândurile pe care le avem se datorează sugestiilor. Aceste sugestii sunt produse de oameni, de circumstanţe, de mediu şi ne influentează mai mult sau mai putin în funcţie de gradul mai mare sau mai mic de receptivitate subtil energetică specifică fiinţei noastre, corespunzător nivelului nostru de conştiinţă.

-Dintre toate sugestiile, cea care operează direct în planul mental prin intermediul gândurilor este cea mai importantă. In cazul sugestiilor rele, negative pe care le menţinem inconştient sau spre care ne deschidem mintea, acestea la rândul lor au efecte distructive, perturbatoare, astenice şi orientează prin rezonanţă negativă fiinţa în cauză, în mod gradat, mai repede sau mai încet, în funcţie de intensitatea şi de predominanţa lor, în sensul în care au fost emise.

Aceia care datorită receptivităţii accentuate la acest gen de sugestii rele se lasă influenţaţi şi se complac în aceasta stare, vor suferi consecinţele generatoare de suferinţă, mizerie şi nefericire a acestor procese de rezonanţă nefastă cu energiile subtile ale răului, ale bolii, ale fricii, ale nefericirii, ale urii şi ale suferinţei ce provin din sferele infernale din Macrocosmos.

-In ceea ce priveşte sugestiile mentale rele sau negative, noi trebuie să fim permanent extrem de atenţi pentru a elimina orice sugestie negativă care poate declanşa efecte de rezonanţă instantanee cu energii subtile malefice din Macrocosmos, ce îi pot afecta atât pe ceilalţi, cât şi pe noi înşine mai devreme sau mai târziu, în funcţie de puterea mai mare sau mai mică a gândurilor negative.

-Sugestiile, părerile, convingerile sau remarcile altora n-au nici un fel de putere asupra noastră, în sensul de a ne putea influenţa, atâta timp cât nu suntem la unison, pentru a rezona cu energiile pe care le evocă sau le manifestă. Gândul nostru poate accepta, simpatizând, sau respinge prompt aceste sugestii. Putem oricând alege să nu luăm în consideraţie ceea ce nu vrem, refuzând să credem ceea ce considerăm fals şi rău, continuând să afirmăm mai departe binele şi armonia.

-Corpul fizic este împreună cu psihicul slujitorul minţii. El se supune, ca şi psihicul, comenzilor şi proceselor mentale, indiferent dacă ele sunt alese intenţionat sau sunt exprimate automat. La comanda gândurilor rele puternice, predominante, corpul se scufundă rapid în boală, nefericire, tristeţe, egoism şi descompunere. La comanda gândurilor bune, intense, divine, iubitoare, vesele şi frumoase, întreţinute în mod perseverent el devine plin de tinerete, fericire şi frumuseţe.

-Boala şi sănătatea, la fel ca şi circumstanţele care generează ecouri profunde, bune sau rele în universul nostru lăuntric sunt de asemenea adânc înrădăcinate în modul nostru caracteristic (optimist sau pesimist) de a gândi. Gândurile predominant ipohondrice, bolnăvicioase se vor exprima mai devreme sau mai târziu într-un corp bolnăvicios.

Se cunosc cazuri în care gânduri de teama au ucis un om la fel de repede ca un glonte şi în multe situaţii similare ele continuă să ucidă datorită rezonanţei cu energiile subtile ale morţii mii de oameni, la fel de sigur, deşi mai puţin rapid. Oamenii care trăiesc cuprinşi de teama de boală se îmbolnăvesc cel mai uşor. Adevărul exprimat de binecunoscutul proverb romanesc: „De ceea ce îţi este cel mai mult frică, tocmai de aceea nu scapi“ este confirmat încă o dată.

-Dacă vrei să-ţi reînnoieşti permanent corpul fizic înfrumusetează-ţi profund şi autentic mintea. Gândurile de răutate, gelozie, ură, suspiciune răutăcioasă, descurajare jefuiesc corpul de sănătatea şi gratia lui făcându-l să rezoneze cu energii subtile rele, stresante, chinuitoare, astenice, dezechilibrante.

-O faţă hidoasă, urâtă, acră nu apare niciodată din întâmplare. Ea este rezultatul gândurilor rele, urâte. Ridurile care brazdează faţa şi o desfigurează sunt cel mai adesea urmele nesăbuinţei, patimei, mândriei. Uneori întâlnim o femeie în vârstă de nouăzeci de ani care poate avea faţă luminoasă a unei fete tinere, în timp ce o alta, care nu a ajuns încă la vârsta medie are faţa surprinzător de îmbătrânită şi consumată înainte de vreme. Una este rezultatul unei dispoziţii psihice plăcute şi luminoase, iubitoare, elevate, fericite, evoluate. Cealaltă este rezultatul patimii, răutăţii, egoismului, urii, abrutizării, închistării, pervertirii şi nemulţumirii.

-Aşa cum nu poţi să ai o locuinţă plăcută, luminoasă dacă nu laşi aerul şi soarele să intre liber în camere, la fel, un corp fizic, vital şi puternic şi o faţă luminoasă, fericită şi senină nu pot să fie decât rezultatul punerii în rezonanţă cu energiile subtile din Macrocosmos ale gândurilor de bucurie, voie bună, extaz şi seninătate.

Neliniştea, frica, îndoielile, pesimismul, suspiciunile aberante demoralizează rapid întregul corp fizic şi îl fac vulnerabil la pătrunderea bolii. In acelaşi timp gândurile impure, rele, distructive, chiar dacă nu sunt materializate, vor distruge mai repede sistemul nervos. Gândurile puternice, pure, divine, sublime, elevate, înălţătoare, dătătoare de dragoste, bucurie şi fericire fortifică trupul, umplându-l de vigoare, farmec, tinereţe, magnetism euforizant, armonie, frumuseţe şi graţie.

-Corpul fizic este un instrument complex, delicat şi plastic care răspunde fidel la gândurile cu care este impregnat, iar obiceiurile înrădăcinate de gândire vor produce în mod corespunzător şi proporţional cu intensitatea acestora propriul lor efect, bun sau rău, asupra corpului fizic. Oamenii vor continua să aiba sânge impur şi otrăvit atât timp cât întreţin şi propagă gânduri întinate, rele, infernale.

Dintr-o inimă curată, plină de dragoste, duioşie, abnegaţie, compasiune, fericire, bunătate rezultă totdeauna o viaţă curată, fericită, pură, integrata în armonia divina şi un corp fizic curat, sănătos şi frumos. Dintr-o inima întinată rezultă o viaţă întinată şi un corp fizic nesînătos. Gândirea este izvorul acţiunii, al vieţii şi al manifestării. Să ne purificăm izvorul şi după aceea totul va deveni pur, minunat şi fericit.

-Schimbarea regimului alimentar nu îl va ajuta foarte mult pe omul care nu-şi schimbă gândurile. Când un om îşi purifică gândurile el ajunge să îşi purifice întreaga sa existenţă, corpul său fizic ajungând expresia fidelă a acestei armonii interioare.

-Acţionând inteligent la nivelul sferei gândurilor întreţinute în planul mental noi putem, graţie rezonanţei benefice cu energiile subtile cosmice, să devenim stăpânul destinului nostru, sau altfel spus, al karmei noastre. Transformându-ne gradat fiinţa lăuntrică prin gândurile si acţiunile noastre inspirate, cunoscând corect care este de fapt situaţia noastră, omul este liber să aleagă un alt mod de acţiune pentru a-şi modifica destinul.

După un anumit interval de timp el va deveni conştient că rapiditatea cu care destinul său este modificat în bine este direct proporţională cu intensitatea angrenării într-o acţiune adecvată. De exemplu: un pungaş nu este un pungaş în eternitate, în toate împrejurările. Punându-l în compania unei fiinţe evoluate spiritual, prin forţa influenţei complexe pe care o va primi, el se va schimba în bine, va începe să gândească şi să acţioneze diferit decât până atunci, astfel destinul său schimbându-se.

In tradiţia orientală se ştie că aşa s-a petrecut cu Dacot Randacar care ulterior a devenit înţeleptul Valmiki. Acţionând astfel, el şi-a transformat radical destinul ajungând dintr-un pungaş inveterat, un faimos înţelept.

-Supravegheaţi întotdeauna atent ceea ce gândiţi, ceea ce simţiţi şi ceea ce faceţi. In virtutea legii acţiunii şi reacţiunii (karma), mai curând sau mai târziu, veţi răspunde pentru tot ceea ce faceţi atât cu voi înşivă, cât şi pentru modul în care vă comportaţi cu tot ceea ce vă înconjoară. Acela care comite un rău sau o nedreptate îşi dăunează tot atât de mult lui însuşi, căci devine rău.

-Căutaţi cât mai des să gândiţi de la înălţimea punctului de vedere al adevărurilor eterne, universal valabile, în lumina legilor fundamentale ale vieţii, şi nu situându-vă la nivelul gregar, îmbâcsit de prejudecăţi, superstiţii, frică şi ignoranţă. Nu permiteţi nimănui să gândească pentru voi supunându-vă unor gânduri aberante ori neînţelese încă, ce vă sunt furnizate de altcineva.

Indolenţa este o infirmitate, lenea o murdărie. Printr-un efort viguros smulgeţi-vă această săgeată otrăvită care este indolenţa. Totodată căutaţi să alegeţi cu grijă propriile voastre gânduri sau idei; atunci când veţi lua o hotărâre chibzuiţi bine şi nu vă grăbiţi pentru a nu regreta după aceea.

-Adoptaţi cu anticipaţie chiar atitudinea învingătorului. Nu vă temeţi de a merge cât mai înainte; trebuie să ştim să îndrăznim. Pe cei îndrăzneţi, plini de intenţii bune, şansa îi ajută întotdeauna. In orice situaţie ne-am afla, atunci când avem încredere în forţele lăuntrice este necesar să ne branşăm cât mai repede minteaasupra curentului infinit de forţă care emană de la sursa divină. Aceasta este credinţa necesară care face posibil orice miracol. Să nu uităm cuvintele lui Iisus : „Cel care va avea credinţă cât un bob de muştar, va muta şi munţii din loc.”

-A crede cu fermitate în puterile noastre lăuntrice, în rezonanţă care survine atunci cu energiile corespondente binefăcătoare din Univers, ne ajută imens să făurim cu anticipaţie succesul.

-Nu întrebuinţa niciodată formulări interioare de forma: „nu am mijloace“ sau „îmi este imposibil“ sau „niciodată n-am să pot“ în care să crezi, complăcându-te să-ţi accentuezi aparenta fatalitate prin aceste afirmaţii paralizante. Subconştientul te va asculta şi va crea prompt premisele pe care doar tu le-ai gândit aducându-le din domeniul posibilităţii la o realizare efectivă.

Astfel, la propria ta comandă, chiar subconştientul va face ca într-adevăr să-ţi lipseasca posibilităţile sau mijloacele de a realiza sau obţine ceea ce urmăreşti. Caută să te convingi că totul este posibil prin angrenarea puterii nelimitate a mentalului tău de a comanda subconştientului. Realizează însă că, deşi totul îţi este posibil, nu orice îţi este permis (în sensul că nu trebuie să încalci niciodată legile morale ale firii).

  • Un aport extraordinar de mare, în cazul vindecării majorităţii bolilor şi în redobândirea stării de sănătatea, o are credinţa fermă în finalizarea cu succes a procesului curativ. O imagine mentală adecvată, reluată mereu şi mereu cu încredere şi entuziasm, accelerează minunea grabnicei însănătoşiri.

Amplificarea puterii curative sau regenerative este strâns legată de ceea ce ştim despre aceasta, cât şi de modul în care acţionam. In caz de boală, caută să realizezi starea de rezonanţă cu energiile binefăcătoare ale Naturii şi acţionează în deplină armonie cu ele; astfel, Natura te va integra matern ca pe una dintre creaturile sale şi ţi se va supune, sprijinindu-te din plin.

Citate

„Istoria lumii este aceea a catorva oameni extraordinari care au avut credinta deplina in ei. Asemenea credinta face sa apara Divinul care este totdeauna in spatele nostru. O fiinta umana care are o credinta mare poate orice, acesteia totul ii este cu putinta. O asemenea fiinta va esua numai cand nu-si va mai da in mod suficient osteneala sa manifeste puterea subtila infinita a Universului. Cel ce va intelege aceasta va realiza cat de important este sa credem, inainte de toate, in fortele noastre proprii“. Swami Vivekananda

„Fara indoiala, ne este usor si ne costa putin sa comitem raul; panta de cadere ne este fara nici o dificultate accesibila, aflandu-se oricand la indemana. In fata perfectiunii admirabile, a virtutii si a realizarilor extraordinar de inalte, zeii au asezat, dimpotriva, efortul si sudoarea; calea care duce aici este abrupta, iar accesul la ea este anevoios ori respingator pentru unii, plictisitor pentru ceilalti. Insa, pe masura ce ne elevam spiritual, calea se netezeste si se indreapta sub pasii nostri, conducandu-ne spre nemurire.“ Buddha

„Omule nebunule, tu faci minuni fara sa stii si nu cunosti aproape deloc puterea formidabila a gandirii tale. Sa stii ca tot ce inchipuiesti este realizabil si se face direct proportional cu increderea ta… …de ce te feresti oare sa stai de vorba cu tine insuti si sa te inchipuiesti, descoperindu-te un perfect zeu?“ Tudor Arghezi

„Omul seamana un gand si culege o actiune. El seamana o actiune si culege un obicei. El seamana un obicei si culege un caracter. El seamana un caracter si culege un destin.“ Swami Shivananda

„Nu exista intamplare sau noroc. Exista numai o inlantuire de cauze si efecte, cuvantul intamplare nu exprima decat ignoranta noastra asupra anumitor cauze. Totul in natura se supune legii; orice aspect rezulta la fel de necesar intocmai precum revenirea ciclica a anotimpurilor. Curba descrisa de atomul usor, pe care vanturile par sa-l poarte la intamplare, este reglata exact, intr-un mod tot atat de precis ca si orbitele planetare.“ Laplace

„Nu asteptati niciodata ca altcineva sa vina si sa va implore sa iesiti din mediocritatea penibila in care va mentineti; faceti voi insiva cu curaj un pas inainte si lasati sa transpara o unica reflexie din aurul pe care il ascundeti in voi. Procedand astfel, comoara ascunsa va da in sfarsit roade.“

„Nu va ascundeti niciodata darurile innascute, calitatile si inzestrarile specifice in ascunzisul pivnitei propriei fiinte. Procedati totdeauna asa cum face un negustor bun, expuneti-le cat mai bine la vedere in vitrina.“

„Puneti-va in valoare cu mult tact, aratati-va dar comportati-va in mod firesc chiar si atunci cand dati dovada de spontaneitate.“     Elmer Wheeler – „Cum sa reusim cat mai bine in viata“

„Optimismul, buna dispozitie debordanta, bucuria de a trai trebuie sa constituie starea noastra permanenta. Procedand astfel vom fi mereu in contact cu energiile minunate, benefice ale Universului. Este indispensabil necesar in epoca in care traim, sa atragem in noi insine, cat mai multe dintre energiile subtile ale optimismului si curajului pentru a deveni chiar si pentru ceilalti focare exemplare“. Dr. Victor Pauchet – „Fiti Optimisti“

„Daca intr-o situatie noi nu avem deloc incredere in ceea ce urmeaza sa facem, aproape ca nici nu mai este util sa incercam; indiferent care ar fi dorinta pe care o vom formula, aceasta va fi sterilizata de lipsa credintei.“ Henri Durville„[1][2]

SURSE

  1. https://detoatepentrutotisimaimult.blog/gandirea-pozitiva-in-vindecarea-naturala
  2. http://centrul.kamala.ro
  3. Foto: Internet

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook DIR – Departamentul de Informații România!

Departamentul de Informații România (DIR) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Dragoș Anunnaki – apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul de Informații România (DIR)!

Universul se poate asimila cu o hologramă gigantică, în care, conform proprietăţii ei, fiecare element din ea se re­gă­seşte în orice parte din întreg
Descoperă locurile din România încărcate cu energie benefică
Evoluţia spirituală a fiecăruia depinde de voinţă, de liberul arbitru, de modul predominant în care alegem să ne trăim zi de zi viaţa. Viaţa şi evoluţia spirituală sunt determinate fundamental de alegerile decisive din viaţa noastră
Nikola Tesla: „Pacea nu poate veni decât ca o consecință a iluminării umanității”
Maeştrii de Qi Qong emit unde infrasonice de 100 până la 1000 de ori mai mari decât nivelurile normale
Un spirit evoluat reprezintă pentru corpul în care se află şi un ecran de protecţie împotriva vibraţiilor agresive din jurul său, păstrând astfel integritatea funcţiilor şi a structurilor corpului
Când ne gândim la cineva, se creează instantaneu o punte energetică între noi şi omul la care ne gândim
Inteligența cosmică și realitatea conștiinței
Studiu: Meditația modifică structura creierului și reduce la jumatate stresul
Noi suntem cu toţii conştiinţă. Lumea e doar o proiecţie holografică a acestei conştiinţe. Totul se petrece în mintea noastră, în creierul nostru şi noi suntem cei care decodificăm şi apoi reconstruim lumea în interior. Modul în care realizăm acest proces de decodificare şi reconstrucţie generează realitatea pe care o trăim
Fiinţa umană este ca o antenă sensibilă la curenţii energetici
Cele șapte legi ale Universului

Departamentul de Informații România (DIR)

Departamentul de Informații România (DIR) este o organizație neguvernamentală de informații și investigații, fără personalitate juridică. Departamentul de Informații România (DIR) a fost creat la data de 15 august 2013.

You may also like...