Iluminații doresc distrugerea Creștinismului

Distribuie!

„Distrugerea creştinismului, în special a catolicismului, este o operă plănuită şi continuată cu îndârjire timp de câteva secole de către francmasonerie. Din exterior, credinţa în Dumnezeu este lovită de masoni ridiculizând-o, excluzând-o din şcoli, îndoctrinând tinerele generaţii cu teoriile ateiste şi vederile „ştiinţifice”, degradând tinerii cu ajutorul pornografiei, violenţei, a distracţiilor ieftine şi vulgare. Din interior biserica este subminată din cei care, ameţiţi de dorinţa de putere, sunt racolaţi de francmasonerie pentru a contribui la distrugerea credinţei.

„Iluminaţii” subversivi


Una dintre cele mai active organizaţii secrete care şi-a propus ca scop subminarea bisericii a fost secta „iluminaţilor” creată de Adam Weishaupt, profesor de drept la Universitatea din Ingolstadt. Implicarea în acest gen de acţiuni este dovedită prin documentele găsite asupra unui emisar numit Lanz, lovit de trăsnet (parcă de mâna lui Dumnezeu) în 1785, pe când se pregătea să plece la Berlin. Dându-i-se primul ajutor, au fost găsite asupra lui anumite documente secrete cusute în căptuşeala hainelor, documente care arată că „iluminaţii” aveau ca scop pervertirea ideilor religioase creştine. „Trebuie să facem în aşa fel încât creştinismul să pară a fi adevărata ideologie ascunsă a francmasoneriei“, scrie „iluminatul” cu pseudonimul Philo. Conform acestui plan, au apărut o mulţime de cărţi pline de legende fantasmagorice, cum ar fi aceea în care Iisus Christos nu şi-a revelat învăţăturile în faţa întregului popor şi a discipolilor săi, ci i-a păcălit pe aceştia acoperindu-şi învăţătura cu un „paravan” care s-a păstrat şi în Evanghelii.

Adevărata Lui învăţătură ar consta, afirmă masonii, dintr-o disciplină ascunsă, revelată numai iniţiaţilor, disciplină pe care au păstrat-o de-a lungul secolelor neştirbită, asemeni unei cabale, şi care este acum în posesia francmasoneriei. O mulţime de scrieri anonime din vremea aceea caută să demonstreze că francmasoneria este adevăratul creştinism. Lanz era un preot catolic din Regensburg şi acesta arată că masoneria şi „iluminaţii” reuşiseră să pătrundă printre membrii bisericii, ca să o poată distruge din interior.


Papii denunţă masoneria

La 23 ma i 1958, Papa Pius al XII-lea a arătat într-un discurs că rădăcinile apostaziei moderne rezidă în ateismul ştiinţific, în materialismul dialectic, în raţionalism, iluminism, laicism, francmasonerie. Într-adevăr, la cel mai ascuns nivel şi în plan ideologic, aceste mişcări îşi dau mâna. Cum se explică atunci faptul că masoneria a fost interzisă în Uniunea Sovietică? Prin faptul că ea, ca şi în România de altfel, a fost trecută în adormire, cu alte cuvinte într-un secret mai profund decît semitransparenţă care o caracterizează în mod obişnuit. Cei câţiva acuzaţi de sionism sau de a fi masoni erau dintre „soldaţi“, nu dintre „generali“. Ei erau „cheltuibili“ sau, cum spun înţelepţii Sionului, erau dintre „fraţii mai mici“, care pot fi jertfiţi.

În 1884, Papa Leo al XIII-lea a demonstrat în enciclica sa Humanum genus în mod definitiv şi irefutabil antagonismul dintre masonerie şi creştinism.

Cărţile mincinoase

În ultimii 5-6 ani s-au scris şi publicat numeroase cărţi de diverşi autori, care, amestecând cu iscusinţă frânturi de adevăr şi multe minciuni, vor să arate că masoneria este când o societate istorico-culturală cu scopuri de binefacere, când o coborâre din cele mai creştineşti ordine, care a păstrat în sânul ei cea mai ascunsă învăţătură a lui Christos, şi în niciun caz o organizaţie subversivă care urmăreşte să înşele pentru a manipula, jefui şi domina. Dar tocmai aceasta din urmă este adevărata faţă a masoneriei.

Cine vrea să afle adevărul care se ascunde după legendele seducătoare ale acestor cărţi care „reabilitează adevărata masonerie“, ar trebui să citească lucrarea Morals and Dogma, scrisă de marele comandor mason Albert Pike şi publicată în 1871. Aceasta era o carte secretă pe care fiecare „frate“ mason o primea de la lojă cînd trecea de gradul 3. La moartea lui, cartea trebuia distrusă sau restituită. Dar unii moştenitori n-au procedat aşa, iar cartea a încăput şi pe mâini nemasonice. Un cititor atent poate să sesizeze în această carte atacul permanent îndreptat împotriva creştinismului.

Adevăratul motiv al declanşării celui de-al II-lea război mondial

Paul A. Fischer demonstrează cu minuţiozitate în cartea sa Behind the Lodge Door cum în cei 30 de ani (între 1941 şi 1971), în care majoritatea judecătorilor din Curtea Supremă a Statelor Unite au fost masoni, sistemul justiţiei americane a demolat încet-încet creştinismul din America.

„Înainte de 1940, Curtea Supremă a Statelor Unite a arătat de nenumărate ori că aceste state constituie o naţiune creştină”, scrie Fischer rezumându-şi tezele din carte în Catholic Family News (februarie 1995). El descrie în detaliu acţiunea masonică de decreştinare a Americii, dovedind aceasta pe baza hotărârilor Curţii Supreme, a legislaţiei votate, a agenţiilor administrative înfiinţate şi mai ales pe baza literaturii masonice publicată în The New Age, care defineşte linia politică urmată de toţi masonii.

Să vedem câteva dintre comentariile făcute în publicaţia The New Age – scrie el – care ne ridică unele semne de întrebare cu privire la scopurile celui de-al II-lea război mondial… Articolele şi editorialele din The New Age ne sugerează că masoneria acţiona din culise pentru a crea o Nouă Ordine Mondială. De exemplu, în iulie 1941, a apărut un articol în The New Age cu titlul Masoneria şi Noua Eră care se naşte, de Charles H. Tingly. El scrie despre un „guvern mondial”, a cărui naştere este aşteptată după cel de-al II-lea război mondial, când va începe o nouă fază revoluţionară. În octombrie 1942 a apărut un alt articol în The New Age în care se scrie: „Acest război este prevestitorul unei noi epoci din istoria omenirii. Tot aşa cum venirea lui Iisus Christos a marcat începutul unei mari epoci creştine, această conflagraţie mondială anunţă o perioadă nouă şi mai bună în viaţa şi problemele omenirii”.

În 1969 Charle Readney, mare comandor al Consiliului Suprem Masonic din Franţa, îi încuraja pe masoni să nu fie dezorientaţi văzând cum tot ceea ce ţine de viaţa civilizată este criticat, atacat, ridiculizat, distrus: căci, zice el, „noi ne mîndrim cu motto-ul nostru: Prin haos la Ordine”, motto-ul celui de-al 33-lea grad masonic. Masonii întâi produc haos şi apoi restabilesc ordinea, sub stăpânirea lor. Deci, pentru înlocuirea domniei lui Christos cu Noua Ordine Mondială preconizată de masoni, a trebuie să curgă atât sânge, să fie atâtea orori şi suferinţe. Cum poate fi un mason un bun creştin şi un bun urmaş al lui Christos?

Documente catolice despre francmasonerie

Papa Clement al XII-lea a emis prima bulă împotriva masoneriei în 1738, dar acţiunile catolicismului împotriva masoneriei erau mult mai slabe, pentru că protestantismul îi diminuase foarte mult influenţa în Europa Occidentală. La 13 mai 1846, cu 18 zile înainte de a muri, Papa Grigore al XVI-lea i-a predat lui Crétineau-Joly documentele lojei italiene Alta Vendita, care apoi le-a dezvăluit întregii lumi. În 1849, Papa Pius al IX-lea a denunţat din nou societăţile oculte, arătând că aşa-numita „masonerie albă“ cu toată faţada ei fermecătoare de nevinovăţie şi bunăvoinţă, nu este cu nimic mai puţin satanică decât celelalte.

În 1864 Papa Pius al IX-lea a condamnat atât masoneria, cât şi comunismul după ce o investigaţie minuţioasă l-a convins că erau două braţe ale aceleiaşi conspiraţii. Un an mai târziu şi-a reînnoit condamnarea. La fel făcuseră papii Benedict al XIV-lea, Pius al VI_lea, Pius al VII-lea, Leon al XII-lea şi Pius al VIII-lea.

În 1884, Papa Leon al XIII-lea a dezvăluit în magistrala sa bulă Humanum genus adevărata faţă a conspiraţiei masonice şi scopurilor ei, care au fost cunoscute şi de papii Pius al X-lea şi Pius al XI-lea. Masoneria, pe de altă parte, care îşi ascunde scopul de ochii mulţimilor înşelate de ea, nu se sfieşte în consiliile ei secrete să-l recunoască. „Lupta dintre catolicism şi francmasonerie este pe viaţă şi pe moarte, „fără încetare şi fără milă“, scrie în Buletinul lojei Grand Orient din 1892 (pag. 183) şi în memorandumul Consiliului Su prem No. 85 (pag.48).

De asemenea, putem citi în documentele Congresului Masonic Internaţional din Bruxelles din 1904: „Lupta împotriva papalităţii este o necesitate socială şi constituie mereu o datorie a francmasoneriei“.

Acum catolicismul este distrus din interior

„Are loc în ziua de azi, în cercurile catolice, o campanie subtilă, constantă şi tenace în favoarea francmasoneriei. Este condusă de grupul progresist, care se bucură astăzi de atâta influenţă în Franţa, şi este sprijinită de presiuni (deschise sau secrete) din partea unui număr considerabil de preoţi – presiuni exercitate şi de presa catolică, şi chiar de către prelaţi dintre episcopii şi cardinalii francezi”, scria Léon de Poncins în 1968. „Scopul declarat este să se obţină din partea Vaticanului şi din partea Consiliului anularea condamnărilor pronunţate de către papi împotriva francmasoneriei, începînd cu 1738″.

Această tendinţă a început cu tatonările iezuitului Gruber în anii 1920, care a realizat contacte cu masoni de vază, cum ar fi Ossian Lang din New York, dr. Kurt Reichl şi E. Lehnhof din Viena. Această direcţie a devenit publică doar în 1937, cînd un mason de gradul 33, Albert Lantoine, i-a adresat papei o scrisoare deschisă în care-şi exprima convingerea că credinţa în Dumnezeu va fi în mod necesar înlocuită de o religie seculară, adică a masoneriei, şi că ar fi în interesul ambelor părţi, atât al bisericii, cât şi al masoneriei să devină aliate în faţa descompunerii civilizaţiei. Lantoine era un istoric ateist pe care de Poncins l-a cunoscut personal şi care era îngrijorat de declinul civilizaţiei, dar iniţiativa lui nu s-a bucurat de sprijinul masoneriei, care nu urmărea realizarea unor eforturi comune între masoni şi catolici pentru salvarea civilizaţiei, ci subminarea Bisericii Catolice cu orice preţ.

După moartea Papei Pius al XII-lea şi ascensiunea Papei Ioan al XXIII-lea în scaunul apostolic, a izbucnit o adevărată explozie a campaniei de amalgamare a masoneriei cu catolicismul. Alec Mellor este autorul a două astfel de cărţi, Nos Fréres Séparés şi La Franc-Maconnerie a l’Heure du Choix, ambele publicate în 1981 şi 1963 de o cunoscută şi veche editură catolică.”[1]

Iluminații doresc distrugerea Creștinismului

„— Dar biserica nu are nimic de spus în această privinţă? Ştiam că masele populare se încred mult în biserică şi îi urmează sfaturile.

— Biserica creştină este unul dintre duşmanii noştri cei mai periculoşi. Influenţa ei este încă destul de mare, dar noi acţionăm cu perseverenţă pentru a o diminua cât mai mult. Pentru aceasta ne îndreptăm atenţia cu precădere asupra generaţiei tinere, pe care urmărim să o dezaxăm prin intermediul ideilor noastre.

Ne-am orientat cu precădere spre inocularea în minţile oamenilor a ideilor de libertate şi democraţie, pe care ştiam că omul civilizaţiei moderne nu le poate înţelege şi gestiona în mod corect.”[2]

horned-god

In 1881, francmasonul belgian Flerie scria:

„Jos Răstignitul!… Împărăţia lui s-a sfârşit! Nu este nevoie de Dumnezeu!”

„Trebuie sa extirpăm lepra devorantă a creştinismului„, ţipa Gambeta

In 1913 francmasonul Sicar de Plauson spunea:

„Este un război pe care trebuie să-l continuăm până la victorie sau până la moarte – e războiul împotriva duşmanilor de totdeauna ai francmasoneriei: toate dogmele, toate bisericile.„

SURSE

  1. http://www.lovendal.ro/wp52/planul-secret-al-francmasoneriei-de-distrugere-a-crestinismului/
  2. Radu Cinamar – „Viitor cu cap de mort”, Editura Daksha.
  3. Foto: Internet

Donații pentru Departamentul de Informații România (DIR)

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook DIR – Departamentul de Informații România!

Departamentul de Informații România (DIR) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Dragoș Anunnaki – apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul de Informații România (DIR)!

Departamentul de Informații România (DIR)

Departamentul de Informații România (DIR) este o organizație neguvernamentală de informații și investigații, fără personalitate juridică. Departamentul de Informații România (DIR) a fost creat la data de 15 august 2013.

You may also like...