Legenda Celor din Vale

Distribuie!

„În spatele porții din Muntele Sfînt, Străbunii stau și așteaptă !
Zamolxe ține în mîinile sale Piatra sacră, care și-a schimbat culoarea în roșu sîngeriu.

Au și trimis soli pe Deceneu, Moș Leandru, Muntean și Lupul Alb, la cei din vale. Sfinxul veghează neclintit. Cu voia Străbunilor, va fi iarăși Om din neamul Oamenilor. Atunci cînd va sosi timpul desrobirii, al adevărului și al luminii, pentru Cei din Vale.


Însă ani curg , la fel și secolele,vin vremuri din ce în ce mai grele peste poporul ales al lui Zamolxe, peste Cei din Vale.

Solii au primit poruncă să nu intervină în viața cotidiană a acestora , ci doar să ducă mesajul de trezire.


Moș Timp, la cererea lui Zamolxe, le transmite solilor , ca Cei din Vale să aprindă focurile pe dealuri. Bucumurile (tulnicile ) să sune… focurile pe dealuri sau aprins, acum de-abia mai pîlpîie … focuri …buciumurile au sunat… sună …sună, parcă a rămas, o șoaptă!

Oamenii din vale sunt nehotărîți , gîndește Deceneu! Poate că nu a sosit timpul , lasă-i să mai sufere …pînă la ultimii doi …un băiat și o fată, spune el cu voce tare și solii se uită nedumeriți la Marele Preot.
Solii repetă și ei, poate că nu a sosit încă timpul …lasa-i să…!

De ce oare sunt nehotărîți acestia ,vorbește pentru sine și Muntean , doar am trăit pentru ei și știu ce fel de oameni sunt.

Deodată mintea i-sa luminat pentru o clipă ,ca apoi fața sa să rămînă întunecată ca noaptea ,cea mai neagră.

Veneticii și popoarele care s-au aciuat pe nesimțite ,unii după alții ,pe meleagurile sfinte ale celor din vale …da, da asta trebuie să fie!

Au intrat ca viermii cei neobosiți, pînă au devenit majoritari acolo unde Străbunii avuseseră cel mai vast imperiu, au schimbat tot ce se putea schimba, iar Cei din Vale, din acel popor de odinioară au rămas ca o umbră palidă, ca o șoaptă efemeră gîrboviți sub povara necazurilor și a neputinței, a neputintei de a se răscula împotriva celor care le-au luat țara, a celor fără de suflet și fără de Dumneazău.

Puțini au fost cei care au avut curaj, puțini sunt cei care au cerut ajutor Străbunilor .

Zamolxe și Străbunii au auzit însă strigătul neputinței, au simțit necazurile și greutatea covîrșitoare a Celor din Vale. Nu pot să facă însă nimic …nu poate să-i ajute, pînă cind tot neamul lor vor striga după ajutor și se vor scutura de jugul asupritor al celor născuți din putreziciunea pămîntului. Străbunii, nu pot intervenii decît dacă neamul i tărîmul sfînt sunt în pericol. De aceea au trimis solii, ca să-i trezească pe Cei din Vale.

Se pare că însă nu a sosit timpul, se pare că Cei din Vale, deși încovoiați de povara cumplită și apăsătoare a colonilor și veneticilor, au uitat se pare de Străbuni, au uitat că ei sunt urmașii acelora care populau trei continente.

Solii au văzut realitatea cruntă în care se zbat acei oameni.

Apoi plecară cu toții înapoi la Zamolxe încovoiați de răspunsul Celor din Vale ,răspuns dat de indiferența sau neputința acelora, iar focurile pe dealuri aproape că s-au stins, au rămas doar cîțiva tăciuni …doar cîțiva care mai fumegă ca o șoaptă în vînt, iar buciumurile aproape că s-au tocit de atîta hăuit.

La poarta Muntelui Sfînt, Zamolxe și Străbunii stau și așteaptă răspunsul celor din vale. Sfinxul stă de veghe ,iar în zare se vede Lupul Alb , Deceneu , Moș Leandru , Muntean și Moș Timpul .Sfinxul le deschide poarta și intrară toți la cei din neamul Oamenilor …la Străbuni.

Deceneu ia cuvintul:
– Mărite Zamolze, tu cel mai luminat din zeii getodacilor, cel in care Piatra Sacră și-a găsit stăpînul, află că Cei din Vale nu au înțeles porunca ta!
-Ce răspuns au dat aceștia, întreabă Zamolxe?

Moș Timp, îi spune Măritului Zeu că Cei din Vale nu au înțeles porunca dată, din cauză că, Fiii Celor din Vale și-au lăsat țara pe mîna popoarelor fără Dumneazău și Doamnazîna , cei mai mulți plecînd în bejenie, slugi la porți străine.

-Păi nu v-am dat poruncă să se aprindă focurile pe dealuri …să răsune buciumurile? Le-a răspuns Zamolxe solilor.
Lupul Alb, la rîndul său, povestește Marelui Zeu, cum s-au făcut și rînduit toate cele, pentru trezirea din amorțeala letargică a Celor din Vale, numai că aceștia nu au avut urechi să audă și nici ochi care să vadă.
Cîțiva au auzit și au văzut, ba chiar au și vorbit celor care încă mai dormeau, dar ecoul trezirii, precum și vorbele solilor, nu se făceau auzite!

Zamolxe, cerind mai multe lămuri, fu răndul lui Moș Leandru să răspundă.
– Mărite Zamolxe , Cei din Vale poate că ar vrea să se trezească dar nu pot din cauza celor pe care aceștia i-au primit in casele lor și in obcina lor.

Aceștia s-au înmulțit fără de măsură și au început să îi extermine pe capete, la fel vă spun și eu ca și cei dinaintea mea că Cei din Vale au fost constrînși să plece în bejenie ,la porți străine, lăsind țara pe mina veneticilor și al neamurilor fără de credință, neam de migratori, oameni sîngeroși si mîncători de pastramă crudă bătucită pe crupa calului.

– Am înțeles , nu trebuie să mai continuați! Le spuse Zamloxe solilor .
– La sfat voi solilor si voi Măriți Străbuni … să ținem deci sfat și să vedem ce soartă să le hărăzim Celor din Vale, le vorbește tuturor Zamolxe, cu fața ginditoare și cu adăncă frămăntare sufletească, la care Deceneu îi răspunse:

– Mărite Zamolxe, iartă-mă că îndrăznesc, să mai spun cîteva vorbe!
– Vorbește, Deceneu ce ai pe suflet?
– Mărite Zamolxe, mai avem totuși un ultim lucru de făcut pentru trezirea Celor din Vale și anume, să trimitem pe Spiritul Străbun să le vorbească, poate așa vor înțelege, poate așa vor auzi și vor vedea …poate așa se vor trezi din somnul letargic al morții.

– Facă-se voia ta, Deceneu ! Am să trimit pe Spirit Străbun să le vorbească Celor din Vale, să-i învețe de la început cine au fost ei, cit de viteji și de înțelepți și ce țară mîndră aveau. Vor trebui să audă și să vadă …apoi vor înțelege!

s604x0_daci

– Vom mai aștepta pină cind flăcările focurilor din deal și sunetul tulnicelor va ajunge pînă la poarta Muntelui Sfînt și atunci Sfinxul ne va deschide . Dacă nici atunci după reintoarcerea Spiritului Străbun, Cei din Vale nu vor auzi și nu vor vedea, vom ieși și cu Lumina Pietrei Sacre vom incepe curățenia cea mare.

Asta a fost sfatul ținut de Măritul Zamolze împreună cu Străbunii din Muntele Sfînt! Voi ce credeți? A sosit oare vremea să aprindem focurile pe dealuri și să sunăm din buciume? A sosit oare vremea să ne trezim din somnul letargic al morții sau/și să î-i rugăm pe Străbuni să ne ajute ?!”[1]

SURSE

  1. Preot Deceneu, Șandru Aron – https://deceneuinteleptul.wordpress.com
  2. Foto: Internet

Donații pentru Departamentul de Informații România (DIR)

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook DIR – Departamentul de Informații România!

Departamentul de Informații România (DIR) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Dragoș Anunnaki – apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul de Informații România (DIR)!

Departamentul de Informații România (DIR)

Departamentul de Informații România (DIR) este o organizație neguvernamentală de informații și investigații, fără personalitate juridică. Departamentul de Informații România (DIR) a fost creat la data de 15 august 2013.

You may also like...