O lamentabilă decădere morală. Comitetul ONU pentru Drepturile Omului intenționează să „impună” legalizarea universală a avortului în numele dreptului la viață

Distribuie!

„Comitetul pentru Drepturile Omului, format din experți independenți însărcinați cu monitorizarea implementării prevederilor Pactului Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice, adoptat în anul 1966 și făcând parte din dreptul internațional obligatoriu („hard law”) s-au reunit în plenară pe 1 și 2 noiembrie la sediul O.N.U. pentru a propune o interpretare oficială a articolului 6, referitor la Dreptul la viață, al acestui tratat. Interpretarea, numită General Comment (Comentariu general) are autoritate asupra legiuitorilor din întreaga lume, întrucât Comitetul are dreptul de a trage la răspundere Statele părți semnatare ale Pactului pentru modul în care respectă aceste prevederi.

Conform relatărilor din sala de plen, câțiva dintre membrii Comitetului au profitat de ocazie pentru a promova o interpretare extrem de extensivă a acestui articol în favoarea unui pretins „drept la avort” (Olivier de Frouville – Franța, Sarah Cleveland – SUA și Yadh Ben Achour – Tunisia), scrie portalul Cultura Vieții.
Experta din partea Germaniei, Anja Seibert-Fohr, a încercat în zadar să oțină recunoașterea „interesului legitim al Statelor-părți de a proteja viața fătului”, interes care este recunoscut de Cutea Europeană a Drepturilor Omului.
Din startul dezbaterii, de Frouville a recomandat evitarea oricărei „considerații filosofice sau ideologice” și concentrarea exclusiv pe drepturile femeii. Natura morală a avortului nu a fost pusă în discuție nicio clipă. Membrii Comitetului au fost precauți în a nu folosi deloc termenul „copil”. Conform acestora, copilul nu există înainte de a se naște, deci nu pot fi luate în discuție drepturile sau interesele sale legitime înainte de acest moment.
Cât despre dreptul la avort, recomandarea venită din partea Federației Internațională a Paternității Planificate (International Planned Parenthood) au fost urmate literă cu literă de Comitet: membrii acestuia au declarat că avortul ar trebui dezincriminat și accesul la acesta făcut „sigur, legal și accesibil” fără limitele de vârstă a sarcinii sau alte condiții, întrucât orice obstacol în calea avortului „violează dreptul femeii la viață”. Sau, cum a adăugat d-na de Frouville, dezincriminarea avortului „este centrală în problema dreptului la viață!””[1]

SURSE


  1. https://www.activenews.ro/externe/O-lamentabila-decadere-morala.-Comitetul-ONU-pentru-Drepturile-Omului-intentioneaza-sa-%E2%80%9Eimpuna-legalizarea-universala-a-avortului-in-numele-dreptului-la-viata-147286
  2. Foto: activenews.ro

Donații pentru Departamentul de Informații România (DIR)

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook DIR – Departamentul de Informații România!

Departamentul de Informații România (DIR) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Dragoș Anunnaki – apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul de Informații România (DIR)!

Departamentul de Informații România (DIR)

Departamentul de Informații România (DIR) este o organizație neguvernamentală de informații și investigații, fără personalitate juridică. Departamentul de Informații România (DIR) a fost creat la data de 15 august 2013.

You may also like...