O persoană elevată spiritual şi echilibrată din punct de vedere energetic nu poate fi atinsă de nicio influenţă negativă, de atacuri energetice, de magie neagră

Distribuie!

„— Cu timpul vei învăţa să te protejezi faţă de influxurile exterioare, fie bune, fie rele, mi s-a adresat cu blândeţe. Acest lucru protecţie trebuie să fie însă viabilă şi foarte eficientă. Nu va fi de ajuns doar să crezi că te-ai protejat printr-o anumită tehnică. în tine trebuie să apară o senzaţie clară şi bine definită a unui fel de „zid” energetic invizibil, care respinge orice „agresiune” din exterior. Aceasta este necesar mai ales la început de drum; după ce frecvenţa de vibraţie a structurii tale energetice creşte suficient de mult, pro¬tecţia survine în mod natural, doar ca urmare a selecţiei şi departajării planurilor de vibraţie elevate, faţă de cele grosiere. Dar pentru asta trebuie să „cureţi” foarte bine fiinţa lăuntrică; „zgura” trebuie să dispară.

— M-am gândit de multe ori la acest aspect, am spus eu, într-o stare de spirit mai liniştită. Din lecturile de până acum am ajuns la concluzia că un fel de „imu¬nizare” survine atunci când se realizează echilibrul din¬tre energiile lunare şi cele solare din fiinţă. Doctorul Xien îmi vorbea despre yin şi yang, dar adăuga faptul că este necesar să se respecte şi anumite reguli care sunt fundamentale în întregul univers, atât morale, cât şi etice.
— Chiar aşa este. O persoană elevată spiritual şi echilibrată din punct de vedere energetic nu poate fi atinsă de nicio influenţă negativă, de vrăji, de farmece sau de magie neagră. Mai mult, ea poate să-i ajute pe cei care ajung în astfel de situaţii şi să contracareze astfel de acţiuni rele împotriva lor. Problema este sim¬plă deci: dacă eşti pur, dacă aura ta are o frecvenţă ele¬vată, dacă eşti o persoană cu o orientare binefăcătoare, dacă întreaga ta natură este echilibrată şi există armonie între energiile yin şi yang, atunci niciun magi¬cian, nicio vrajă şi nicio putere malefică nu poate să aibă priză asupra ta. Cu atât mai puţin o influenţă exterioară inferioară, care poate să apară conjunctural.


— Dar de ce este aşa? în definitiv, cine garantează că aceste elemente resping răul îndreptat asupra noas¬tră? am întrebat, curios să aflu explicaţia.
— În condiţiile pe care ţi le-am expus, este total imposibil ca o forţă malefică să poată exercita cea mai mică influenţă asupra ta. Motivul este simplu. Să zicem că frecvenţa energetică a aurei tale corespunde, metaforic vorbind, frecvenţei pe care o au undele medii. Dacă cel care vrea să te agreseze printr-un act de magie neagră transmite această energie pe frecvenţa undelor lungi, care este inferioară undelor medii, va fi imposibil să te atingă, pentru că cele două frecvenţe nu se pot acorda. E ca şi cum ai încerca să sudezi lemn pe metal. Acele forţe negative, atunci când sunt canalizate către o fiinţă umană superioară, datorită frecvenţei elevate a aurei ei vor ricoşa instan¬taneu şi se vor întoarce la autorul acelei acţiuni. Este ceea ce magicienii negri numesc „şocul în retur”. Sigur, ei încearcă să evite pe cât posibil acest şoc teribil, uti¬lizând diferite metode de „ricoşeu” a energiei negative, ceva în genul unui apel redirecţionat în telefonie, dacă înţelegi ce vreau să-ţi spun. Dar până la urmă se vor confrunta inexorabil cu acest efect de retur, care atunci va fi tot mai puternic. Când un magician negru îşi foloseşte ştiinţa lui diabolică împotriva unei fiinţe ele¬vate, energia malefică angrenată de el subtil, ca o sferă de forţă rea, ajunge la persoana respectivă care este benefic orientată, dar ricoşează exact ca o minge care loveşte un perete, întorcându-se către punctul de ori¬gine, care este magicianul negru sau vrăjitorul.

— Totuşi chiar şi aşa, eu zic că poate să scape destul de ieftin, am remarcat. Cât rău a vrut să facă, atâta rău primeşte înapoi şi se compensează.
Cezar a zâmbit îngăduitor.
— Dacă ar fi aşa simplu, magicienii negri ar dormi ceva mai liniştiţi. Dar nu este deloc aşa. Şocul în retur este unul dintre cele mai mari pericole cu care se poate confrunta magicianul negru sau vrăjitorul, oricât de expert ar fi. Emisia de energie este instantanee, dar la reîntoarcere ea angrenează energii asemănătoare pe care le preia în decursul procesului de revenire la sursă, asemănător cu fenomenul de avalanşă, ca să ai o imagine mai concretă. Dacă iei un bulgăre de zăpadă şi îl arunci la vale el angrenează din ce în ce mai multă zăpadă, astfel încât până jos ajunge să fie de câteva zeci sau chiar sute de ori mai mare decât dimensiunea lui iniţială. Acelaşi fenomen se produce şi în cazul şocu¬lui în retur. Energia care se întoarce la magicianul negru va fi poate de câteva zeci de ori mai mare decât a emis el iniţial, şi din această cauză în urma „impactu¬lui” el poate chiar să moară instantaneu. În baza noas¬tră de date şi în arhivele departamentului avem câteva dosare cu fenomene de acest gen, pe care le-am urmă¬rit îndeaproape fără să le putem da însă o soluţie via¬bilă pentru mentalitatea societăţii. Unui judecător nu-i poţi oferi argumente de acest gen, pentru că este departe de a le înţelege. Astfel că aceste cazuri sunt clasate. Dar în realitate, lucrurile stau aşa cum ţi le-am descris. E o moarte cumplită, pe care însă vrăjitorul şi-a determinat-o singur. Din această cauză foarte mulţi magicieni negri care „atacă” persoane elevate din punct de vedere spiritual mor datorită propriilor lor acţiuni negative.


— Din câte înţeleg, principiul se poate aplica chiar şi în cazul altor acţiuni rele, care nu sunt totuşi atât de drastice, am spus eu.
— Bineînţeles. Sunt anumite persoane mai ales în mediul rural, de care oamenii obişnuiţi se tem, în ge¬neral vorbind; ei numesc acele persoane: vrăjitori. Aceştia realizează o serie întreagă de acţiuni malefice în mod inconştient, fără să cunoască legea şocului în retur. Atunci când ei emit o energie malefică spre o fiinţă pură şi elevată, acea energie se întoarce mult amplificată şi, în prostia care îi caracterizează, atunci chiar pot să creadă că acea persoană spre care au tri¬mis vraja sau blestemul, adică energia malefică, le-a răspuns la fel şi i-a „atacat”. Ei îşi închipuie că şocul în retur este răspunsul de la persoana atacată. Este însă foarte posibil ca acea persoană elevată nici măcar să nu ştie că a fost agresată energetic. în schimb, energia care se întoarce este chiar energia vrăjitorului netreb¬nic, plus energiile de acelaşi gen care sunt preluate magnetic la revenirea formei-gând malefice şi această „povară” poate chiar să-1 ucidă pe magician.

Eram cutremurat lăuntric. L-am întrebat pe Cezar:
— Bine, dar nu sunt multe fiinţe umane atât de pure şi echilibrate încât să respingă astfel de atacuri malefice. Cei mai mulţi oameni au cel puţin câteva „breşe” prin care răul ar putea să se strecoare. Şi atunci, cum ştiu eu că sunt „atacat”, de pildă, de vrăjile unui magician negru? Trebuie să fie nişte simptome, nu?
— În general vorbind, tot ceea ce este straniu şi prezintă un anumit grad de periodicitate, adică de repetare, poate să te facă să intuieşti că este vorba despre ceva necurat la mijloc. De exemplu, cazi şi îţi rupi piciorul; peste trei săptămâni îţi mai rupi şi mâna; iar încă peste două săptămâni capeţi o lovitură puternică în cap de la cineva, intenţionat sau nu, care te trimite totuşi din nou la spital să-ţi pui câteva copci. Şi toate acestea într-un interval de două sau trei luni. Atunci e cazul să-ţi pui serios problema unei agresiuni de magie neagră. Sigur, ignoranţa oamenilor e aşa de mare, încât ei nu sunt dispuşi să recunoască astfel de semne nici dacă s-ar întâmpla toate într-o săptămână. Dar realitatea totuşi există şi trebuie să i se facă faţă, trebuie să i se găsească o explicaţie viabilă.

Am rămas pe gânduri. Ştiam multe exemple de acest fel şi, în discuţiile pe care le aveam cu unii din¬tre prietenii mei, încercam să ne dăm seama în ce măsură „coincidenţele” de acest fel sunt demne de a fi luate în seamă. Acum însă primeam o confirmare şi o explicaţie competentă de la Cezar şi lucrurile îmi apăreau mult mai clare. M-am întrebat în ce măsură ar putea astfel de fiinţe care sunt orientate spre rău şi care doresc să practice anumite acte de magie neagră, să fie îndreptate pe calea cea bună. I-am cerut părerea lui Cezar în această privinţă.

— Din nefericire, în marea lor majoritate aceşti oameni nu realizează ceea ce fac, nu intuiesc dimensi¬unea reală a acţiunilor malefice pe care ei le duc la îndeplinire. De aceea, destinul lor devine, ca să spun aşa, foarte „greu” şi bineînţeles că vor trebui să-1 „plătească”. Aceasta înseamnă multă suferinţă, dar o reîntoarcere a lor pe calea cea bună, dublată de efor¬turi susţinute în plan spiritual şi de acţiuni virtuoase, ar putea scurta mult calvarul ce-i aşteaptă.
— Am putea să le spunem unde greşesc, am putea să le explicăm şocul în retur de care mi-ai vorbit, am putea să le arătăm multe lucruri bune, am spus eu, dornic de a găsi posibilităţi şi pentru cei care nu-şi realizează condiţia deplorabilă în care ajung prin astfel de acţiuni rău orientate.
— N-ai înţeles principiul de bază, mi-a răspuns Cezar. În niciun caz nu poţi să uneşti ceea ce este rău cu ceea ce este bun. Este o lege universală, de aceea se şi spune că „fuge ca naiba de tămâie”; ceea ce este rău va fugi întotdeauna de ceea ce este bun şi atunci nu poţi să realizezi unirea dintre bun şi rău. O eventu¬ală transformare din partea celor care sunt răi trebuie să survină în primul rând ca un impuls lăuntric în ei, ca o dorinţă personală de reorientare. Abia mai apoi poţi să sădeşti în ei seminţele binelui. Până atunci însă nu prea ai ce face, pentru că diviziunea sau separaţia este întreţinută de cei care se păstrează în eroare. Şi cazuri de acest fel poţi să întâlneşti nu numai printre magicienii negri şi vrăjitori, ci şi printre mulţi oameni obişnuiţi sau intelectuali. Cei care se aseamănă, se adună. Dacă de exemplu doi înţelepţi se întâlnesc, ei se înţeleg şi se recunosc între ei, dar ceilalţi oameni comuni nu-i înţeleg şi nici nu le pot recunoaşte înţelep¬ciunea. Dacă o fiinţă umană are această stare de înţelepciune şi elevare şi aude de o altă fiinţă umană care şi ea este pe cale să devină la fel, o cheamă la ea şi între cele două fiinţe se va crea o stare de afinitate care o va ajuta pe cea de-a doua să ajungă şi ea la starea de înţelepciune. Dar dacă o persoană care este în eroare aude de alta care se află pe calea cea bună, ea va simţi automat nevoia să o critice şi chiar să con¬sidere că fiinţa care este pe calea adevărului minte; o astfel de persoană rea va crede, de fapt, că ea este cea care spune adevărul. Pentru cei care nu au pregătirea necesară astfel încât să-şi poată forma ei înşişi o părere prin practică, prin experienţă directă în funcţie de propriul lor nivel lăuntric, atunci este foarte uşor ca ei să fie induşi în eroare şi astfel apare starea de diviziune despre care îţi vorbeam.

— Înseamnă că au dobândit o cunoaştere eronată. Sau cum? am întrebat eu nedumerit.
— Sunt mai mulţi factori care contribuie aici: informarea greşită, lipsa de autenticitate a unor aspecte care sunt considerate foarte importante, orgoliul şi lipsa maturităţii în gândire. Cunoaşterea reală trebuie, într-un fel, să simţi că „îţi dă viaţă”. Numai aşa poţi să devii un factor activ care să contribuie la creşterea şi mobilizarea spirituală. De pildă, mulţi ştiu că este bine să fii altruist, dar foarte puţini sunt cei care cu adevărat trăiesc altruismul şi simt feri¬cirea pe care o aduce în fiinţă o acţiune pur dezintere¬sată, pentru binele sau ajutorul altei persoane. Sunt oameni care ştiu lucruri remarcabile, dar care lasă foarte mult de dorit la aspectul practicii.”[1]

SURSE

  1. Radu Cinamar – Misterul din Egipt – primul tunel, editura Daksha.
  2. Foto: Internet

Donații pentru Departamentul de Informații România (DIR)

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook DIR – Departamentul de Informații România!

Departamentul de Informații România (DIR) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Dragoș Anunnaki – apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul de Informații România (DIR)!

Departamentul de Informații România (DIR)

Departamentul de Informații România (DIR) este o organizație neguvernamentală de informații și investigații, fără personalitate juridică. Departamentul de Informații România (DIR) a fost creat la data de 15 august 2013.

You may also like...