Strategia națională de educație parentală, prin care se vrea trimiterea părinților români la reeducare, se clocește de câțiva ani. La început a fost „Modelul elvețian”, promovat de ONG-uri

Distribuie!

„Cum intenționează MEN să-i trimită pe toți părinții români la reeducare

Ministerul Educației Naționale dorește înființarea unei rețele de educatori parentali care să-i învețe pe părinți și pe elevi să nu mai aibă „mentalități conservatoare” și atitudine care „idealizează familia tradițională”. Ministerul intenționează să promoveze „o nouă cultură familială” și „respectul pentru diversitate”. Pentru aceasta, părinții vor urma cursuri de parenting, fiind necesară numai în primul an o alocare bugetară de 295.041.105 lei, pentru 2.553.861 de părinți.
Care sunt problemele cu această strategie? Părinții au prin Constituție dreptul fundamental de a-și educa copiii potrivit propriilor convingeri. În plus, libertatea gândirii și a opiniilor nu poate fi îngrădită sub nici o formă: nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie contrară convingerilor sale. Prin urmare, Statul are obligația să fie neutru față de convingerile și opțiunile părinților în ceea ce privește educația copiilor și să nu caute să favorizeze impunerea unei viziuni în dauna celorlalte prin pârghiile pe care le deține. Așadar, această strategie nu reprezintă doar o încărcare a unui drept fundamental al părinților – reprezintă o încercare abuzivă de a redefini din temelii familia, și o imixtiune nepermisă în viața privată a familiei.
Reeducarea părinților după un model ideologic impus de Stat e o caracteristică a societăților totalitare, societăți care au în cea mai înaltă măsură tendința de a interveni în toate domeniile vieții private, inclusiv asupra conștiințelor oamenilor. Abordarea Ministerului pleacă de la prezumția – lipsită de orice temei – că opțiunea pentru modelul conservator sau creștin ar fia priori greșită sau, cel puțin, inferioară opțiunii pentru modelului progresist. Și că schimbarea este din start preferabilă continuității. Care sunt criteriile pe care se bazează această presupoziție a Ministerului? Impunând ca singură validă o anumită viziune sau ideologie nu vei obține „diversitate”, ci tocmai opusul diversității: uniformitate și uniformizare ideologică. Diversitatea, ca principiu democratic, rezultă tocmai din coexistența mai multor modele și viziuni concurente și din neutralitatea statului față de ele.
Conform acestei strategii, „încurajarea activă a egalității de gen va constitui o prioritate a actului educațional încă din perioada timpurie a dezvoltării copilului, când sistemul de educație parentală trebuie să vină in sprijinul dezvoltării unor principii esențiale ce vizează promovarea drepturilor omului, respectul pentru diversitate și încurajarea activă a egalității de gen”. Reamintesc că, potrivit articolului 487 din Codul Civil, părinții sunt cei care „au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar și potrivit însușirilor și nevoilor copiilor.” Această „încurajare activă a egalității de gen” este un eufemism pentru un pachet ideologic care promovează opinii și viziuni controversate, fără o bază științifică, opinii care sunt, uneori, orientate în mod programatic împotriva viziunii creștine.
În plus, cei 70 de milioane de euro anual care vor fi cheltuiți pentru plata celor peste 7000 de formatori de părinți ar fi investiți mai bine în calitatea infrastructurii și a actului educațional, în loc să fie investiți în tentative de reeducare ideologică și de manipulare a conștiinței părinților.Tentative care, deși nu vor schimba sau îmbunătăți relaționările părinte-elev (nici o ideologie nu a reușit, vreodată, să îmbunătățească aceste relaționări), vor sluji acceptării ideii că modelul ideologic progresist este singurul valid. Și că acest model este reperul etic în raport de care vor fi conduse și judecate toate acțiunile noastre.
Proiectul se află în dezbatere publică până la data de 10 iulie. Dacă părinții nu vor reacționa în mod ferm față de această propunere, MEN va interpreta, foarte probabil, lipsa de reacție drept o acceptare a strategiei și a „reeducării”. Daca cele de mai sus ridică, și pentru dvs., semne de întrebare serioase, exprimați-vă opiniile la adresa de email indicată de MEN pentru a ne trimite părerile: dezbateripublice@edu.gov.ro.”[1]

„Strategia națională de educație parentală, prin care se vrea trimiterea părinților români la reeducare, se clocește de câțiva ani. La început a fost „Modelul elvețian”, promovat de ONG-uri


ActiveNews a informat despre „Strategia națională de educație parentală 2018-2025”, proiect al Ministerului Educației Naționale care a intrat în atenția publică după ce a fost contestat de  mai mulți lideri ai societății civile  pentru că ar urmări „reeducarea părinților” în spiritul noilor ideologii corect politice. Mai mult, pentru a veni în ajutorul celor care vor să participe la dezbatere, ActiveNews a pus la dispoziție un model de sesizare. 

Documentul ajuns acum în atenția publică pare însă a fi clocit mai demult în laboratoarele MEN, proiectul de inspirație occidentală fiind promovat, desigur, de câteva ONG-uri.
Adică de prin 2015, când, după cum informa Mediafax,  „România ar putea avea o strategie națională de educație parentală”, elaborată după modelul Elveției. Așadar, în 2015, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și Fundația „Copiii Noștri” au lansat proiectul „Promovarea Strategiei naționale de Educație Parentală”, în cadrul căruia urma să fie elaborată o strategie în domeniu, document care ar trebui transformat ulterior în politică publică. Proiectul era cofinanțat prin Programul de cooperare elvețiano-român, bugetul total fiind de 279.794 CHF, pentru 36 de luni.
În cadrul proiectului urma să fie făcută o cercetare pentru identificarea nevoilor reale ale părinților din România, iar aceștia să fie implicați direct în elaborarea strategiei.
Inițiatorii proiectului pretindeau că urmăresc „să reducă discrepanțele dintre România și alte țări europene referitor la informarea și susținerea părinților în demersul educațional în familie, să promoveze o abordare modernă a rolului pe care părinții trebuie să și-l asume în educația și creșterea copilului, să promoveze un cadru legislativ coerent care să permită accesul tuturor categoriilor de părinți la servicii de informație, consiliere și suport și să sensibilizeze factorii de decizie asupra problematicii educației parentale din perspectiva unei investiții pe termen lung.”
O contribuție în introducerea acestor programe de „educație parentală” a avut și UNICEF, care vrea cu orice preț ca implementarea unor proiecte derulate în parteneriat cu MEN, în domenii cum ar fi Educația Timpurie și Educația Parentală să facă în pas alert. Mai mult, Organizația a propus Ministerului Educației ca aceste ore să devină obligatorii în școli, la fel ca în străinătate.
Cu și mai mult timp înainte, în 2005, site-ul educatieparantală.ro,  a cărui msiune declarată susține că este „Recrutarea și Formarea Trainerilor Parentali” își propunea ca obiectiv „disciplinarea pozitivă a copilului”, explicând care sunt „Uneltele de disciplinare pozitivă”. Tot ca parte a unei strategii menite să promoveze la nivel național parentingul.
Tot din 2015 UNICEF, specializată, printre altele în răspândirea și impunerea globală a educației sexuale de la cele mai fragede vârste, implicată alături de alte agenții ale ONU în campaniile pentru coborârea vârstei acordului de a întreține relații sexuale și pentru legalizarea prostituției, militează activ pentru „educație parentală” la nivel național.  În urmă cu trei ani, la București organiza o conferință despre ”Beneficiile educație parentale pentru dezvoltarea copiilor”.
Despre Educația parentală s-a vorbit și la conferința Zilele europene de sprijin parental și educație parentală la Iași, între 19-20 aprilie 2018, organizată de UNICEF România în parteneriat cu HoltIS și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților.
UNICEF și HoltIS au dezvoltat în România curricula pentru părinți cu copii de la naștere la 18 ani. De asemenea, în cadrul proiectului pilot Educație Incluzivă de Calitate, UNICEF împreună cu HoltIS au reușit să obțină o implicare record a taților. Pe durata proiectului, media participanților tați la cursurile de educație parentală a fost de 25 %, în timp ce media la nivel internațional este de 5,9%.
„Fiecare copil este diferit, iar fiecare vârstă vine cu provocările ei. Este important ca părinții să știe cum să gestioneze relația cu copiii lor la diferite vârste și să răspundă provocărilor folosind abordarea apreciativă. Experiența noastră din diferite modele arată că educația parentală contribuie atât la o mai bună relație și comunicare între copii și părinți, cât și la creșterea participării școlare, mai ales a celor mai vulnerabili copii. UNICEF a sprijinit dezvoltarea unei Strategii Naționale de Educație Parentală și este gata să colaboreze cu autoritățile centrale, județene și locale pentru ca toți părinții din România să aibă acces la aceste cursuri, iar copiii lor să se bucure de mai multă atenție și să beneficieze de educație pozitivă”, a declarat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.”[2]

„Model de sesizare către Ministerul Educației Naționale pentru a cere respingerea proiectului de reeducare a părinților numit „Strategia națională de educație parentală 2018-2025”


ActiveNews informa despre „Strategia națională de educație parentală 2018-2025”, proiect al Ministerului Educației Naționale care a intrat în atenția publică după ce a fost acuzat de către mai mulți lideri ai societății civile de faptul că ar urmări „reeducarea părinților” în spiritul noilor ideologii corect politice.

În aceste condiții, foarte multe persoane doresc să trimită opiniile lor asupra acestui proiect de strategie. Pentru a veni în ajutorul celor care vor să participe la dezbatere, ActiveNews vă pune la dispoziție un model de sesizare, pe care să o semnați și să o trimiteți pe adresa: dezbateripublice@edu.gov.ro. Mesajul dumneavoastră trebuie trimis până la 10 iulie 2018.

Iată un model de mesaj:

 

În atenția Ministerului Educației Naționale:
Subsemnatul/subsemnata … , față de conținutul proiectului supus dezbaterii publice „Strategia națională de educație parentală 2018-2025”, vă rog să luați în considerare următoarele:
– Solicit ca din cuprinsul strategiei să fie eliminată orice referire care tinde să facă o judecată de valoare cu privire la preferabilitatea unei convingeri sau viziuni (de tip progresist, ideologic, în direcția „teoriei genului”) în dauna alteia (de tip conservator, creștin sau „tradiționalist”) asupra lumii, familiei sau educației.
– Art. 29 alin 6 din Constituția României recunoaște părinților dreptul fundamental de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine (art. 29 alin. 6 din Constituție), iar libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale (art. 29 alin. 1 din Constituție). Art. 14 alineatul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor potrivit propriilor convingeri religioase, filosofice și pedagogice, iar art. 2 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului prevede dreptul părinților de a asigura această educație conform convingerilor lor religioase și filosofice.
– De aici rezultă obligația de neutralitate a Statului față de diferitele opțiuni, opinii și convingeri privitoare la valorile centrale ale educației și familiei; Statul și funcționarii săi nu au nici un temei prin care să se pună în poziția de a stabili ce e bine și ce e rău, ce e greșit și ce e just în materie de opțiuni tradiționaliste sau progresiste. Statul are obligația de a se abține de la a impune sau favoriza propriul său model ideologic.
– Pe ce bază își arogă Guvernul calitatea de a decreta că viziunea conservatoare sau tradiționalistă asupra familiei e rea, învechită și trebuie abandonată și că ar fi nevoie de o „nouă cultură familială”? Pe ce bază se auto-supra-situează Guvernul în poziția de a decreta că cei care avem opțiuni conservatoare sau tradiționale privind familia și educația greșim și pe ce bază își arogă dreptul de a ne „corecta”?
– Dacă nu trebuie să pornim de la „modele unice considerate ideale”, cum spune Strategia aflată în dezbatere publică pe site-ul MEN, de ce ni se impune ideea unui alt model unic considerat ideal, adică „cel nou”, ideologic, avut în vedere de Guvern?
– Impunând ca singură validă și dezirabilă o anumită opțiune (cea „înnoitoare”, „progresistă”, „diversă”, ideologică) nu obții „diversitate”, ci uniformitate; diversitatea rezultă din coexistența mai multor puncte de vedere și modele concurente în societate; și din neutralitatea Statului față de ele.
– Solicit, așadar, ca toată Strategia să fie regândită prin eliminarea oricărei presupoziții care descalifică convingerile conservatoare, creștine și „tradiționaliste” despre familie și pe cei care ni le însușim și care stabilește ca unic model valid modelul „progresist”, „divers”, în direcția ideologiei de gen, etc, cu încălcarea obligației de neutralitate a Statului.
– Solicit eliminarea oricărei prezumții implicite sau explicite că aceste cursuri de educație parentală ar trebui să fie obligatorii pentru părinți. Reeducarea părinților după un model ideologic impus de Stat e o caracteristică a societăților totalitare, societăți care au în cea mai înaltă măsură tendința de a interveni în toate domeniile vieții private, inclusiv asupra conștiințelor oamenilor.
– Solicit eliminarea asumării de către Stat a rolului de supra-educator și a oricăror intenții de a promova vreo concepție sau viziune despre lume în dauna alteia, fie că vorbim despre diversitate, fie că vorbim despre „revizuirea” (!) stilurilor parentale din perspectiva relaționării cu copiii și înlăturării „stereotipiilor de gen” (?!).
– Statul nu are dreptul de a ne impune opiniile sale, ci obligația de a le respecta și sluji pe ale noastre.
În concluzie, solicit eliminarea din proiectul de strategie a ideii că ar trebui promovate „noile ideologii în domeniul protecției copilului” și că ar trebui eliminate „mentalitățile conservatoare”, ori că ar trebui „regândit un sistem de valori ale familiilor”. Sau decretarea ca fiind anacronică a opțiunii atașamentului față de „valorile care s-au transmis tradițional și pe care le consideră ca fundamentând modele valide de relaționare intrafamilială”. De asemenea, solicit eliminarea ideii că ar fi nevoie de „stimularea interesului pentru o nouă cultură familială”; solicit eliminarea ideii că aceste cursuri ar trebui să fie obligatorii pentru părinți; solicit renunțarea la „promovarea diversității” – diversitatea se obține lăsând libere opțiunile diverse și liber asumate ale oamenilor, nu impunând un model unic ca valid, fie el și „divers”. Solicit, în sfârșit, eliminarea oricărei idei, prezumții și forme de acțiune care aduc atingere libertății de conștiință, libertății religioase și care reprezintă o imixtiune în viața privată a individului; și solicit renunțarea la „revizuirea stilurilor parentale din perspectiva relaționării cu copiii și înlăturării stereotipiilor de gen”.
Sau, și mai bine, solicit retragerea completă a Strategiei de educație parentală și regândirea acesteia în conformitate cu principiul neutralității Statului, cu toate punctele de mai sus, și cu ethosul și valorile acestui popor.
Cu speranța că veți da curs acestor solicitări,

„[3]

SURSE

  1. https://www.activenews.ro/stiri-educatie/Cum-intentioneaza-MEN-sa-i-trimita-pe-toti-parintii-romani-la-reeducare-151490
  2. https://www.activenews.ro/stiri/Strategia-nationala-de-educatie-parentala-prin-care-se-vrea-trimiterea-parintilor-romani-la-reeducare-se-cloceste-de-cativa-ani.-La-inceput-a-fost-%E2%80%9EModelul-elvetian-promovat-de-ONG-uri-151630
  3. https://www.activenews.ro/stiri-educatie/Model-de-sesizare-catre-Ministerul-Educatiei-Nationale-pentru-a-cere-respingerea-proiectului-de-reeducare-a-parintilor-numit-%E2%80%9EStrategia-nationala-de-educatie-parentala-2018-2025-151501
  4. Foto: activenews.ro
  5. Foto: Internet

Donații pentru Departamentul de Informații România (DIR)

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook DIR – Departamentul de Informații România!

Departamentul de Informații România (DIR) – canalul oficial Telegram. Apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Dragoș Anunnaki – apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți în grupul Departamentul de Informații România (DIR)!

Citiți și...

Războiul Steinmetz-Soros: Pentru cine lucrează acum partenerul din România al lui Tal Silberstein, arestat în Israel
Institutul Elie Wiesel îi avertizează pe cei de la Revista România Literară că pot răspunde penal, după publicarea unui articol "negaționist"! Dacă ar putea, evreii sioniști și comuniști de la Institutul Elie Wiesel ne-ar aresta pe toți! Evreii sioniști și comuniști sunt împotriva libertății de exprimare!
Vicepremierul italian susținere pe legile Justiției: Noi vom susține dreptul suveran al poporului român de a-și propune și vota în parlament propriile legi fără a primi insulte și amenințări din partea Bruxelles-ului
#Rezistenții apără BNR, băncile și multinaționalele, care au crescut euro și ROBOR-ul, și acuză PSD-ul că este de "vină". "Vina" PSD-ului este că a adoptat taxa pe lăcomie și taxa pe cifra de afaceri pentru multinaționalele, care își externalizează profitul
Cererea de arbitraj pentru autonomia "Ținutului Secuiesc", respinsă la Strasbourg (2015)
Partidul Miscarea Populara sustine cedarea masiva a suveranitatii Romaniei catre UE! Basescu a cedat catre UE o parte din suveranitatea Romaniei, motiv pentru care a si ramas presedinte! Si uite asa se incalca articolul 1 din Constitutie!
Şi Codruţa Kovesi ar trebui să fie anchetată pentru implicarea în „Dosarul Microsoft”
Laurian Stănchescu, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, cere ca Alexandru Florian să fie declarat "indezirabil"
SUA și UE greșesc fatal stăpânind românii cu arma cătușelor
Ambasadorul SUA, Hans Klemm, este guvernatorul coloniei România
România nu trebuie să mute ambasada la Ierusalim
Va capitula România în războiul care se dă pe resursele sale?

Departamentul de Informații România (DIR)

Departamentul de Informații România (DIR) este o organizație neguvernamentală de informații și investigații, fără personalitate juridică. Departamentul de Informații România (DIR) a fost creat la data de 15 august 2013.

You may also like...